Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
RR Complete
Standard
RR Magazine
Publications
Puppies
Shows
Archive
Enter into databases
Enter into databases
Breeding
Stud Dogs
Brood Bitches
Champions
www links
Personal Pages
Breeders
Useful Links
RR in not
RR Shop
 
 
Contact
Rhodesian Ridgeback SK 20years
 
All about Breeding

• ABC Chovateľa, rady chovateľom od uchovnenia psa až po zápis šteniat
• Medzinárodný chovateľský poriadok FCI
• Chovateľský a zápisný poriadok SPZ
• Chovateľský a bonitačný poriadok SKCHR
• Sprísnené podmienky a opatrenia v chove RR na SK
• Tlačivá potrebné k chovu • Návrh zmluvy pri krytí
• Ako a kde vykonať RTG pre oficiálne vyhodnotenia DBK, DLK a LTV
• FCI medzinárodná chovateľská stratégia
• Etický kódex chovateľa
• Chovateľské poplatky

Databáza vyhodnotených RTG DBK, DLK, OCD, LTV, L, SA, chvost
Výpisy plemennej knihy SPKP zoznam vrhov, importy, exportyAKTUÁLNE VRHY
priebežne aktualizovaný zoznam vrhov na Slovensku
VYUŽITIE GENETICKÝCH TESTOV V PRAXI
Tabuľka genetických testov a vyšetrení, všeobecných i špecifických pre plemeno RR

Názov, skratka Viac o problematike Možnosti testovania
DNA profil Genetický profil psa Laboklin, Genomia
Ridge Vloha pre ridge GenoCan
Locus B Vloha pre hnedý nos Laboklin, Slovgen
Locus D Dilution, riedenie pigmentu Laboklin, Slovgen
EM Vloha pre tmavú masku Laboklin, Slovgen
*JME Juvenilná myoklonická epilepsia u RR Laboklin, GenoCan
*DM Degeneratívna myleopatia Laboklin
*MH Malígna hypertermia Slovgen, GenoCan
*Hemofília-B Chyba zrážanlivosti krvi u RR Laboklin
*EOAD Skorý nástup hluchoty u RR projektDog (USA)
*PRA-prcd Progressive rod cone degeneration Laboklin, Slovgen
*HUU (SLC) Hyperurikosuria a hyperurikemia Laboklin, Slovgen
*RR IVA RR Inherited Arrhythmia (dedičná arytmia) NC State (USA)
*DCM (heart) Dilatačná kardiomyopatia Sibra
*CHV Canine herpes vírus Laboklin, Slovgen
*Thyroid Hypotyreóza (FT4, TSH, TgAA) Laboklin
*Allergia Imunologické testy na IgE a IgG protilátky Laboklin, Genomia
(*ovplyvňujúce zdravie)
Database of breeders and kennels
  Sorted by: Random    Sort by: Alphabet (\) Date (\) Popularity (\)

tusani1.jpgTusani
Owner: Monika a Richard Tušan
add on: 01. 12. 2005, reeds: 46065 krát
[Breeding info]
 
zululand.jpgZululand
Owner: Zuzana Krajčírová
add on: 04. 3. 2017, reeds: 968 krát
[Breeding info]
 
 
aAyoola Afrika, Milan Hnátko
[Breeding info]
 
aKaweria, Zita Filipejová
[Breeding info]
 
aAquila Bojnice, Martin Bagar
[Breeding info]
 
aBlack river Kingdom, Adela Albert
[Breeding info]
 
aKrásny Ridge, Jaroslav Pišta
[Breeding info]
 
aSaba Ridge, Patrik Saboš
[Breeding info]
 
aArte Cassari, Zuzana Likierová
[Breeding info]
 
aTurkana, Peter Haršány
[Breeding info]
 
aWadaru, Anton Mrázek
[Breeding info]
 
aZlaté slnko, Juraj Ostatník
[Breeding info]
 
aMikšová, Alexander Princ
[Breeding info]
 
az Tatianovho dvora, Štefan Szabó
[Breeding info]
 
aGugiro, Peter Guga
[Breeding info]
 
aPerla Afriky, Juraj Štefúň
[Breeding info]
 
aSvegal-Slovakia, Darina Sveráková
[Breeding info]
 
aRužinov, Magdaléna Rajtarová
[Breeding info]
 
aLillabond, Lenka Chytilová
[Breeding info]
 
aDeabonas, Marián Chovan
[Breeding info]
 
aTusani Junior, Richard Tušan
[Breeding info]
 
aLuanda, Milada Krchňavá
[Breeding info]
 
aCsonkavári Régens, Ferenc Kulcsár
[Breeding info]
 
aJoy of Africa, Janka Všelková
[Breeding info]
 
aSenneca Kings, Iveta Válková
[Breeding info]
 
aFerligov, Stanislav Zolotár
[Breeding info]
 
aValdína Ridgeback, Zuzana Novotná
[Breeding info]
 
aDemi II Mutamba, Róbert Števko
[Breeding info]
 
aGlaze Rose, Alena Skočiková
[Breeding info]
 
aLivingston Rhodesian, Dana Kolcunová
[Breeding info]
 
aNakaranga, Pavel Horváth
[Breeding info]
 
azo Zámockého parku, Jozef Hutár
[Breeding info]
 
aDunajenka, Petra Hošeková
[Breeding info]
 
aBamoni's, Monika Kollárová
[Breeding info]
 
aKe-Fa-Ri's, a Ildiko Fabo Štefan
[Breeding info]
 
aBy-Beira, Čerňanský Michal
[Breeding info]
 
aAbamir Park, Jaroslav Konopásek
[Breeding info]
 
aMalawiway, Marek Kochan
[Breeding info]
 
aRidgebacks Hiari, Jozef Macho
[Breeding info]
 
aMungo park, Karol Schlifka
[Breeding info]
 
aAquila Bojnice, Marián Ondrejmiška
[Breeding info]
 
aPressburgers' Paws, Denisa Buzášiová
[Breeding info]
 
aWadaru's Kid, Jana Hladká
[Breeding info]
 
aSchwansbach, Boris Chvostek
[Breeding info]
 
aSrdce Afriky, Miriam Fečkeová
[Breeding info]
 
aBukama, Adriana Friedrichová
[Breeding info]
 
aTatranská Afrika, Handzuš Ján a Ester
[Breeding info]
 
aMkangawi, Veronika Marcová
[Breeding info]
 
aMwene Mutapa, Peter Gáborík
[Breeding info]
 
aDibaya, Ľudmila Zelinková
[Breeding info]
 
aKay-rod, Michala Ruttkayová
[Breeding info]
 
aRodézia, Ján Krupša
[Breeding info]
 
aMalý diamant, Jozef Boroš
[Breeding info]
 
aEvamar, Eva Matiašková
[Breeding info]
 
az Tenisovej, Iva Malíčková
[Breeding info]
 
azo Strateného vrchu, Milan Blažko
[Breeding info]
 
aMasasi, Ivona Miletichova
[Breeding info]
 
aGuru Prima, Jaroslav Štefanko
[Breeding info]
 
aMinarbi, Nikoleta Minárová
[Breeding info]
 
aRykynčanka, Slavomír Bendek
[Breeding info]
 
aLöwenschwanz, Lívia Lakotová
[Breeding info]
 
aMošu Korto, Slavomír Kukurugya
[Breeding info]
 
aNgweyama, Martin Prokop
[Breeding info]
 
aYa-ba-ra, Jana Bagarová
[Breeding info]
 
aLimpopo, Jana Jagnešáková
[Breeding info]
 
aNuma II, Peter Kozma
[Breeding info]
 
aOueen of Borody, Karol Gergič
[Breeding info]
 
aVallekano, Štefan Buchlovič
[Breeding info]
 
aRoveny Ed, Eduard Rovenský
[Breeding info]
 
aAgátový kvet, Vlastimil Pišta
[Breeding info]
 
aOkmis, Ján Šimko
[Breeding info]
 
aCobony, Vojtech Kout
[Breeding info]
 
aAfrican Panthera Leo, Oľga Cútová
[Breeding info]
 
aJozale, Alexandra Mičuchová
[Breeding info]
 
aMalženická rovina, Jozef Kostolanský
[Breeding info]
 
aGarden Nela, Stanislav Mihálech
[Breeding info]
 
aAmbukizi, Miloš Stopka
[Breeding info]
 
aZambezi, Boris Sobolovský
[Breeding info]
 
aPlausibilis, František Puci
[Breeding info]
 
aSimanga, Jana Jánošová
[Breeding info]
 
aUkerewe, Dagmar Baulovičová
[Breeding info]
 
aKarenga, Roman Kollár
[Breeding info]
 
aCibukama, Ján Cibuľa
[Breeding info]
 
azo Suchého hradu, Pavol Švec
[Breeding info]
 
aSolipse, Jana Kadnárová
[Breeding info]
 
aBack to Africa, Richard Ďurkovský
[Breeding info]
 
aAssenav, Mária Kincelová
[Breeding info]
 
aRatschischdorfer Weinbau, Erika Suhanyiová
[Breeding info]
 
aLionking-Guardian, Cyril Kocák
[Breeding info]
 
aRidgewell, Bohumil Suchánek
[Breeding info]
 
aLiuwa, Vladimír Vodzinský
[Breeding info]
 
aWataptu, Alexandra Pádivá
[Breeding info]
 
aRed Allure, Jana Glasová
[Breeding info]
 
aIrrungu, Lucia Radošovská
[Breeding info]
 
aLoowyons, Lenka Kollárová
[Breeding info]
 


Táto stránka má informatívny charakter, je priebežne aktualizovaná nadšencami plemena, aktuálnosť chovateľských informácií je bez záruky. Chovateľské a zdravotné informácie sú databázovo spracované a priebežne zverejňované od počiatku chovu RR do roka 2014. Od roku 2015 Slovenský klub chovateľov ridgebackov neposkytuje verejnosti tieto údaje.
Pripomienky a informácie na doplnenie údajov Vášho chovu / psa prosím zasielajte na info@rr.sk.

Copyright © www.rr.sk. All rights reserved!

                     © 2005 © 2018 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Passw: 
Number:   
Published
Membership
Contact
Planed Activities
Club Days
Club Pointscores
Mental tests
Visitors
Online:20
statistics
RR-shop