Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Fan Klub Rodézskych Ridgebackov SK, záujmový klub


Fan Klub RRSK vznikol v roku 2015 a stal sa novým partnerom informačného portálu RRSK s cieľom zachovania a podpory 20 rokov budovaných informačných hodnôt o plemene na portáli rr.sk. Svojou činnosťou nadväzuje a dopĺňa niektoré aktivity chovateľského klubu, nevykonáva však chovateľský servis. Naším záujmom je združovať majiteľov psov plemena rodézsky ridgeback, štandardných, ale aj tých neštandardných bez výstavných a chovných predpokladov a svojou činnosťou im poskytnúť plnohodnotné zmysluplné vyžitie v športovej a inej záujmovej činnosti. Organizujeme klubové dni, socializačné výcvikové dni pre šteniatka a mladých psov, skúšky poslušnosti, prehliadky a zabezpečujeme povahové testy pre plemeno Rodézsky ridgeback.

Sme záujmový klub, máme záujem o blaho plemena a jeho majiteľov. Spoločne s informačným portálom RRSK ctíme a archivujeme jeho históriu s cieľom informovanosti a propagácie plemena. Konáme a budeme vždy konať v prospech ridgebackov. Odmietame politiku a slabosť ľudských vlastnosti ako je revanš, závisť a zloba. Sme tu pre psov, ktorí tieto pojmy nepoznajú a ľudí, ktorí sa stotožňujú s touto ideou.


V roku 2016 sme sa podieľali na organizovaní historicky významnej udalosti plemena, ktorou bola oslava 25-ročnice plemena na Slovensku. Pri tejto príležitosti boli dňa 28. mája 2016 vo Vrútkach udelené a odovzdané ocenenia osobám za ich dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos pre rozvoj a propagáciu plemena Rhodesian Ridgeback.

Spoločne s informačným portálom RRSK každoročne organizujeme *RRSK Annual Show* venované ridgebackom. Výstavy sa konajú v príjemnej neformálnej atmosfére, sú prístupné psom plemena RR s PP štandard i neštandard v majetku členov i nečlenov. Výstava je "unoficial" bez zadávania FCI titulov. Posudzuje sa komisionálne chovateľmi a odborníkmi plemena, hodnotí sa kvalita psov, exteriér a prirodzené správanie sa v kruhu s ohľadom na ich pohodu, nie umenie handlerov. Zadaných je viac pekných cien a titulov ako na bežných výstavách, tak, aby bolo ocenených čím viac psov.

2x do roka organizujeme pre majiteľov i záujemcov o plemeno klubové dni. Na týchto neformálnych stretnutiach sa schádzajú rodiny s deťmi, šteniatkami, mladými psami a na rôznych súťažiach aj dorastenci, staršie psy i veteráni. Počas klubových dní je neviazaný voľný program zameraný hlavne na hry, socializáciu psov a spoločné vychádzky. Je to príležitosť na výmenu názorov na starostlivosť, výchovu a výcvik ridgebacka, spoločný nácvik poslušnosti, vystavovania, agility, oboznámenie sa s coursingom a mnoho ďalších aktivít s ridgebackmi. Večer klubových dní patrí dlho do noci dobrému vínu a grilovaniu dobrôt pri ohni.

Všetky tieto stretnutia organizujeme v strede Slovenska, tak, aby boli všetkým rovnako prístupné.
Aktuálne vedenie chovateľského klubu (SKCHR) v roku 2015 neprijalo oficiálnu ponuku záujmového klubu na spoluprácu dvoch klubov - chovateľského a záujmového, ktorá mala viesť k vzájomnej tolerancii a spolupráci pri propagácii v prospech plemena. Začiatkom roka 2017 si náš záujmový klub RRSK vďaka svojej idei a práci získal  podporu SPZ, člena SKJ/FCI, ktorý súhlasil so zaradením záujmového klubu do organizovanej kynológie pod FCI. Avšak doteraz sa tak nestalo vďaka politike zástupcom vedenia chovateľského klubu.

Napriek politike SKCHR je tu náš záujmový klub naďalej. Z roka na rok získava viac fanúšikov a spokojných majiteľov ridgebackov. Časom sme došli k názoru, že k tomu, aby sme existovali a organizovali neformálne stretnutia a unoficial akcie pre ridgebackov a ich majiteľov nie je nutné byť členmi žiadnej zastrešujúcej organizácie. Naopak, poskytuje nám to omnoho širšie spektrum možností práce pre plemeno bez rôznych formálnych a mnohokrát zbytočných obmedzení nadriadených orgánov!

História záujmového klubu

Rok 2015

Marec - Založenie občianskeho združenia, registrácia na Ministerstve vnutra SR pod názvom *Klub Rodézskych Ridgebackov SK*
Máj - Žiadosť o prijatie za pridruženého člena UKK ako kyn. záujmového klubu (bez záujmu o chov.činnosť)
November - Žiadosť o zaradenie našich aktivít do oficiálneho kalendára UKK
December - Odpoveď prezídia UKK o neprijatí s odporúčaním požiadať o prijatie pod SPZ
December - Žiadosť o začlenenie záujmového klubu do organizačnej štruktúry SPZ (bez záujmu o chov. činnosť)
Nadriadený orgán SPZ na túto žiadosť neodpovedal.

Akcie klubu
Júl - Klub deň Lomnistá
September - Retro víkend Piatrová, agility, povahové testy


Rok 2016

Január - Návrh na spoluprácu záujmového a chovateľského klubu v rámci osláv 25-ročnice plemena, oficiálne pozvanie členov SKCHR prostredníctvom jeho vedenia.
Marec - Plénum KR SPZ a následne prezídium SPZ v júli na svojom zasadnutí schválilo nové znenie Štatútu KR SPZ platné dňom 25.7.2016, kde bolo doplnené v §9 v bode 5.) nasledovné: Záujmové kluby sa zaoberajú športovými aktivitami, nesmú sa zaoberať chovom jednotlivých plemien. Názov záujmového kynologicko-športového klubu nesmie vyvolávať dojem chovateľského klubu a nesmie byť podobný už existujúcim chovateľským klubom.
Jún - zmena názvu občianskeho združenia na *Fan Klub Rodézskych Ridgebackov SK*
August - Žiadosť o začlenenie záujmového klubu do organizačnej štruktúry SPZ ako záujmového klubu so zameraním na športové a ďalšie aktivity. (nie chovateľskú činnosť)

Akcie klubu
Máj -
Klubový víkend Piatrová, medzinárodné stretnutie ridgebackárov pri príležitosti 25-ročnice plemena
September - Klubový víkend v Piatrovej, povahové testy, coursing


Rok 2017

Január - Predsedníctvo KR SPZ na svojom zasadnutí súhlasilo s prijatím "fan Klubu RRSK" pod SPZ.
Február -
Pričinením delegáta SKCHR p. Alexandry Pádivej, jej zavádzajúcou argumentáciou a nepekným ohovorením záujmového klubu na pléne KR, zvrátila p. Alexandra Pádivá túto možnosť začlenenia záujmového klubu pod SPZ. Ešte pred konaním Pléna KR SPZ bolo na skutočnosť klamlivých informácii zo strany p. Alexandry Padivej a Jany Bagarovej na pôde SPZ poukázané oficiálnou cestou a to písomnou žiadosťou, aby si orgány SPZ overili každý argument a tvrdenie súčasného vedenia SKCHR, nakoľko je účelové a tendenčné. Žiaľ rokovania o neprijatí záujmového klubu sa uzatvorili na Pléne KR SPZ bez overenia si faktov a akejkoľvek možnosti obhajoby. Zástupcovia SPZ záujmový klub neprizvali na rokovania a ani ho nekontaktovali v danej veci.
Následne bolo p. Alexandre P. v apríli ponúknuté miesto v predsedníctve KR SPZ za spoločenské a pracovné plemená (v doterajšej histórii SPZ prvý krát ako kynologicky neskúsenej a nezorientovanej osobnosti)

Akcie klubu
Máj -
Klubový víkend Piatrová, stretnutie ridgebackárov pri príležitosti 20-ročnice informačného portálu RRSK
Júl - Špecifické povahové testy pre plemeno Rhodesian Ridgeback
September - Klubový víkend v Piatrovej, agility


Rok 2018

Akcie klubu
Máj -
Klubový víkend Piatrová, RRSK Annual Show 2018
September - Klubový víkend v Piatrovej, agility
Špecifické povahové testy pre plemeno Rhodesian Ridgeback
Krst nového, rozšíreného vydania knihy *Rodézsky Ridgeback* Chov s láskou a porozumením* autorky Moniky Tušanovej
Copyright ©www.rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!
Publikované : 2005-11-08 (8803 čítané)

                     © 2005 © 2021 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:19
štatistiky
RR-shop