Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
25 rokov Rhodesian Ridgeback na Slovensku - udelené ocenenia


Pri príležitosti osláv 25. výročia chovu plemena Rhodesian Ridgeback na Slovensku sa konalo 28. mája 2016 v priestoroch Junior Hotela Piatrová vo Vrútkach stretnutie so zakladateľmi chovu a dve špeciálne výstavy plemena Rhodesian Ridgeback. Najvýznamnejšia udalosť roka, na ktorej nechýbali tí súčasní ale i bývalí chovatelia, majitelia a priaznivci plemena, ktorých láska k ridgebackom dodnes pretrváva.

Pozvanie prijali zástupcovia slovenskej kynológie a chovateľských klubov okolitých krajín i osobnosti, ktoré stáli pri počiatkoch chovu plemena na Slovensku. Spoločne s chovateľmi a majiteľmi ridgebackov oslávili túto udalosť a pripili na zdravie plemena pre minimálne ďalších 25 rokov. Veľká vďaka celému organizačnému tímu tejto akcie, sponzorom, rozhodcom i samotným návštevníkom za dôstojnú oslavu plemena a príjemne strávený víkend!

 


Na tomto významnom podujatí boli odovzdané ocenenia osobám za ich dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos pre rozvoj a propagáciu plemena Rhodesian Ridgeback.


Na návrh záujmového klubu rodézskych ridgebackov na Slovensku boli udelené nasledovné ocenenia

Čestné uznanie
- za osobný prínos pre rozvoj plemena na Slovensku:

1. Alexandra a Jozef Mičuchoví
2. Jaroslav Matyáš
3. Jana Jánošová
4. Monika a Richard Tušanoví
5. Adriana Friedrichová
6. Ľudka Brejchová

- za osobný prínos a prácu v prospech plemena:

1. Monika Tušanová za bohatú publikačnú činnosť v oblasti chovateľstva, etológie a propagácie plemena
2. The European Ridgeback za zviditeľnenie česko-slovenského chovu
3. Richard Tušan
za ucelenú archiváciu histórie plemena, chovu i jeho aktivít na slov. informačnom portáli rr.sk
4. Karol Hederling
a Richard Tušan za odvrátenie hrozby uzákonenia RR ako nebezpečného plemena a za presadenie zákona o chove psov v dnešnej podobe

 


Poďakovanie
- za šírenie dobrého mena ridgebackov doma aj v zahraničí:

Kategória šport
1. Jana Danišovská
2. Valdemar Vančo & Iveta Kostolaniová
3. Veronika Marcová
4. Melanie Nowak


Kategória poľovníctvo
5. Miloš Zámečník
6. Gabika Štefúňová
7. Monika a Richard Tušanoví
8. Martin Bagar


Kategória šport a poľovníctvo
9. Lívia Lakotová

Kategória záchranárska kynológia
10. Petra Desátová

Kategória canisterapia
11. Jana Kadnárová

- za osobný prínos a prácu v prospech plemena:

1. JUDr. Vladimír Michalík
2. Monika Michalíková a Michal Mikita
3. Silvia a Peter Husárikoví
4. Zuzana a Peter Vasilenkoví
5. Martin Bagar
6. Peter Czere
7. Miroslav Muller


Pri tejto príležitosti boli odovzdané tiež pamätné plakety domácim a zahraničným osobnostiam a spriateleným chovateľom plemena.


Ocenenia chovateľskej práce
Konkrétne návrhy chovateľom na ocenenia zo strany chovateľského klubu neboli, avšak chceme touto cestou poďakovať VŠETKÝM CHOVATEĽOM ridgebackov na Slovensku za ich zodpovedný a láskavý prístup k chovateľstvu. Za 25 rokov sme spoločne vybudovali dobré meno a reputáciu ridgebackov vo svete, kde pojem slovenský chov ridgebackov niečo znamená! Veľká úcta a poďakovanie preto patrí práve chovateľom, ktorí sa na tomto podpisujú odchovaním a vhodným umiestnením každého jedného šteniatka.

Záverom boli odovzdané ocenenia najúspešnejším ridgebackom na základe výstavných ocenení za rok 2015.
Záujmový *Klub RODÉZSKYCH RIDGEBACKOV SK* udelil tituly Pes/Suka/ChS roka RRSK desiatim najúspešnejším jedincom a jednej chovateľskej stanici v bodovacej súťaži klubu RRSK. Ich zoznam nájdete TU 


Sprievodné akcie
Sprievodnou akciou osláv 25-ročnice plemena bola Rhodesian Ridgeback klub Slovakia Annual Show 2016, nominačná prehliadka psov v príjemnej neformálnej "unoficial" atmosfére bez zadávania FCI titulov. Posudzovali chovatelia a osobnosti, ktoré plemeno sprevádzajú od počiatkov jeho chovu na Slovensku. Hodnotila sa kvalita psov, exteriér a prirodzené správanie sa v kruhu s ohľadom na ich pohodu. Zadaných bolo veľa pekných ocenení a titulov o Rhodesian Ridgeback History Cup 2016 a Memoriál Afry z Africké Savany 2016.

Kompletné výsledky Špeciálnych výstav a ich fotogalérie nájdete TU
Memoriál Afry z Africké Savany 2016

Venované pamiatke Afre, zakladateľke chovu rodézskeho ridgebacka na Slovensku. V roku 1987 si priviezla z pobytu v Južnej Afrike pani Ľudka Brejchová do Čiech sučku a psa rodézskeho ridgebacka (Amy Red Wayside a Shingi Mennystones). O dva roky neskôr v roku 1989 boli šteniatka tohto páru zaregistrované v ČSHPK ako “A“ vrh jej chovateľskej stanice Z AFRICKÉ SAVANY. Jedno z týchto šteniatok, sučka menom AFRA, už ako matka v roku 1991 dala svojim historicky prvým vrhom základ slovenskému chovu plemena. Bol to “A“ vrh v chovateľskej stanici ZO ZÁMOCKÉHO PARKU pána J. Hutára.
Ďakujeme!

Víťazom prvého ročníka Memoriálu Afry sa stala TUSANI O'LALA TIARET, sučka zo slovenského chovu vo vlastníctve MVDr. Lucii Radošovskej

Podrobné výsledky + FOTOGALÉRIA


B.I.S., WINNER at Afra memorial 2016, BEST FEMALE RRSK - Tusani O'lala Tiaret
BEST MALE RRSK - Chibale Habebaah of Shingamonga
foto: Šárka Štusáková
Rhodesian Ridgeback History Cup 2016

Víťazom Rhodesian Ridgeback History Cup 2016 sa stal TUSANI TOP TOMBA, pes slovenského pôvodu vo vlastníctve Judit Csanádi z Maďarska.
 
Podrobné výsledky + FOTOGALÉRIA


B.I.S. - Tusani Top Tomba, res.B.I.S. - Tusani Winning Winnie
foto: Šárka Štusáková

 


Najvyššie ocenenie, radosť z príjemne stráveného víkendu si odnášali všetci účastníci osláv 25-ročnice plemena. Tak, ako nám to naše deti predviedli, víťazmi sme všetci! ...tým, že vlastníme toto výnimočné plemeno.


Najmladší účastníci osláv 25-ročnice plemena
foto: Miroslav Michalec
FOTOGALÉRIA
Copyright ©www.rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!
Publikované : 2016-06-05 (2521 čítané)

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:23
štatistiky
RR-shop