Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
CHV (Canine herpes virus), strašiak chovateľov  
Autor: Monika Tušanová| Utorok, 04.12.2007 | Téma: Chovateľstvo a genetika (9772 čítané)
 

Nie sú ojedinelé prípady, keď behom niekoľkých hodín z neznámych príčin začínajú jedno za druhým hynúť krásne životaschopné šteniatka aj v tých najlepších podmienkach chovu. Chovateľ i veterinár sa len bezradne prizerajú bez možnosti liečby a záchrany života. Na vine je herpesvírusové ochorenie psov, ktoré spôsobujúce úhyn plodov, čerstvo narodených šteniat do dvoch dní, ale aj šteniat cca do 2 – 3 týždňov. Len veľmi vzácne starších.

Na herpes vírus však môžu ochorieť aj dospelé psy. Náchylnejšie pritom sú staršie psy a psy so zníženou imunitou. Ochorenie sa prejavuje infekciou horných dýchacích ciest, pohlavných orgánov alebo oka [1], prípadne vírus pretrváva v latentnom stave aj celý život bez akútnych príznakov choroby. Vírus sa šíri v populácii psov kontaktom. Vírus je vylučovaný sekrétmi z vagíny, nosa, papule alebo očí infikovaného psa. Prenos z jedného psa na druhého sa deje kontaktom s týmito výlučkami. Prenáša sa aj kopuláciou pri párení. Zdravý pes, ktorého imunitný systém udržuje herpes vírus v latentnom štádiu, nie je v tom čase ohrozením pre iných psov. Podmienkou pre infikovanie je nakazený pes, ktorý je v čase kontaktu (párenia, vzájomného olizovania sa) imunitne oslabený, chorý, t.j. že vírus u neho nie je v latentnom štádiu, ale je aktívny.

V chovateľstve sú najväčším rizikom nákazy krycí psi, nositelia herpesvírusu, ktorých vírus je aktívny v čase krytia. Chovateľ si ničoho nevšimne, avšak na pohľad zdravá suka ďalej infikuje šteňatá najčastejšie už v maternici. K nákaze plodov môže dôjsť v rôznom štádiu gravidity, pri pôrode i po ňom. V prvej polovici gravidity infikované plody maternica vstrebe, takže to vyzerá, ako keby suka vôbec nepočala. Vo vyššom štádiu gravidity suka potratí. Šteňatá sa môžu nakaziť aj počas pôrodu v pôrodných cestách a po pôrode kontaktom so sekrétmi matky alebo iných infikovaných jedincov. [1] Rodia sa mŕtve alebo málo životaschopné plody, ale aj krásne, zdravé, na prvý pohľad životaschopné jedince.

Šteňatá infikované v priebehu prvých dvoch týždňov života rýchlo hynú v priebehu niekoľko málo dní. Vírus sa najprv rozmnoží na sliznici horných dýchacích ciest a potom postihne vnútorné orgány, kde môže spôsobiť rozsiahle nekrózy, ako aj cievy s následným vykrvácaním a zápal mozgových blán a mozgu. [1] Všetko sa to deje veľmi rýchlo, šteňatá hynú v priebehu niekoľkých hodín bez možnosti záchrany. Úhyn je takmer 100%-ný.
Príznaky: bolesť v oblasti brucha, nariekanie, zrýchlené dýchanie, šteňatá lapajú po vzduchu ako ryby na suchu, odmietanie mlieka, strata sacieho reflexu, žltozelenú hnačku, výtok z očí a nosa, bodkovité krvácaniny na ďasnách a na koži brucha, kŕče až stuhnutie. [1] Telesná teplota nie je zvýšená. Vírus je vo vonkajšom prostredí málo odolný, pri teplote vyššej ako 4 °C rýchle stráca aktivitu, pri 40 °C je zničený úplne. [1]

V lepšom prípade sa stáva, že materské protilátky infikovaných súk sú schopné ochrániť šteňatá pred klinickými príznakmi. Hoci stupeň ich ochrany je rôzny, infikované suky môžu vrhnúť klinicky zdravé šteňatá, ale vírus pretrváva v organizme do konca života. Po prekonaní infekcie sa však môžu vyskytnúť poruchy srdcovej a nervovej činnosti. [1] Čím sú šteňatá staršie, tým je ich náchylnosť k chorobe menšia. Rozvojom imunitnej odpovede dôjde k zastaveniu vylučovania vírusu, jeho vymiznutiu zo slizníc a ostatných orgánov a k poklesu cirkulujúcich protilátok. Vírus sa utiahne do tzv. latentného stavu a medzi imunitným systémom a vírusom dôjde k rovnováhe. V tejto fáze, keď sa vírus v sekrétoch nenachádza, môže byť výsledok niektorých vyšetrení falošne negatívny. [1] Pri porušení tejto rovnováhy (stres, gravidita, neprimeraná záťaž, liečba kortikoidmi...) je vírus opätovne vylučovaný do okolia a choroba sa prezentuje ako mierny zápal horných dýchacích ciest, prípadne miernym výtokom z pohlavných orgánov. Ak je suka v tomto období gravidná, môže dôjsť k infekcii plodov. Šteňatá, ktoré prežijú, bývajú rezervoárom infekcie.

Prevencia: V súčasnej dobe je už možné robiť serologickú diagnostiku a na našom trhu je dostupná vakcína na vakcináciu gravidných súk. Odporúča sa vakcinovať suky prvou dávkou medzi 1. dňom ruje a 10. dňom po nakrytí a druhou dávkou 1 až 2 týždne pred pôrodom. Revakcinácia sa odporúča pri každej ďalšej gravidite. [1] Protilátky, ktoré sa vytvoria u matky, šteňatá pasívne prijímajú už v maternici a potom pri cicaní z kolostra (prvé mlieko). Tieto prijaté protilátky chránia novorodené šteňatá pred vznikom infekcie, ale ich pretrvávanie v organizme je len krátkodobé. Na to, aby bola vakcinácia účinná, je dôležité dodržať niektoré pravidlá. Pes musí byť pred vakcináciou úplne zdravý, odčervený, v dobrom výživnom stave. V opačnom prípade si nedokáže vytvoriť dostatočné množstvo protilátok proti vírusom a baktériám podaným vo vakcíne. Medzi ďalšie faktory, ktoré dokážu ovplyvniť účinnosť vakcinácie, patrí transport alebo iný stres zvieraťa hneď po vakcinácii, podávanie antibiotík a iných liekov v čase vakcinácie, prípadne iné oslabenie organizmu. [1] Všetky tieto zásady musí chovateľ dodržať, pretože len tak sa dá vakcináciou dosiahnuť plnohodnotná ochrana organizmu proti infekciám a dosiahnuť bezproblémové a zdravé odchovy aj v infikovaných chovoch.

Spracovala Monika Tušanová, 10/2007
[1] vetservis.sk

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:23
štatistiky
RR-shop