Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Degeneratívna myelopatia (DM)  
Autor: Monika Tušanová| Streda, 16.10.2013 | Téma: Chovateľstvo a genetika (4652 čítané)
 

Rodézsky ridgeback je relatívne zdravé plemeno avšak má isté predpoklady na ochorenia, ktoré vo svete chovu psov nie sú žiadnou novinkou. Jednou z nich je degeneratívna myelopatia, vážne neurodegeneratívne ochorenie s neskorým nástupom približne od 8. roku života. Ide o ochorenie miechy. Spôsobuje paralýzu zadných nôh (prípadne aj močového mechúra a čriev), ktorá sa postupne rozširuje.

Prvé príznaky ochorenia sa môžu podobať na dyspláziu bedrových kĺbov. Pes kríva, nerovnomerne využíva a zaťažuje zadné nohy, netypicky nesie a používa chvost, ochabuje svalstvo. Pes nemá bolesti, pretože tkanivá miechy sú zničené, je narušená citlivosť i reflexy. Všetky tieto prejavy sú nezvratné a zhoršujú sa. Celý proces môže trvať tri roky aj viac, až kým nedôjde k úplnej paralýze a úhynu psa.

Degeneratívna myelopatia nie je novou chorobou, bola tu odjakživa, no doteraz nebola možnosť jej diagnostikovania. Často bola pre svoje príznaky zle označovaná ako dysplázia. Myelopatia je v súčasnosti neliečiteľná choroba.


Dedičnosť a testovanie

Dnes sa dá toto ochorenie diagnostikovať testovaním. Je preukázané, že ide o dedičnú chorobu.

Dedičnosť je autozomálne recesívna s neúplnou, na veku závislou penetráciou. Vedci presne identifikovali mutovaný gén SOD1. Každý jedinec má dve kópie tohto génu a ochorenie sa môže prejaviť len ak sú obe kópie génu poškodené. Jedinec s poškodenou jednou kópiou a jednou normálnou alebo s oboma normálnymi kópiami neochorie. Je však nutné doplniť, že tak ako dysplázia, je rovnako genetické ochorenie, prenášané na potomkov, avšak ovplyvnené aj vonkajším prostredím. Ani na základe genetickej analýzy sa teda nedá jednoznačne povedať, ktorý jedinec ochorie a ktorý nie. Aj jedinec s oboma mutovanými génmi nemusí ochorieť.

Keďže choroba vypukne až okolo ôsmeho roku života psa, je nutné jedincov testovať ešte pred jeho zaradením do chovu. Testovanie na DBK a DLK je povinné pre zaradenie do chovu, avšak na túto chorobu psy nezomierajú. Testovanie na DM je na dobrovoľnosti, ale táto choroba je veľmi vážna a spôsobuje uhynutie. Je preto žiaduce, aby aspoň jeden pes z chovného páru bol testovaný s výsledkom N/N.

Výsledkom testu môže byť:

N/N "Clear"- čistý (od rodičov zdedil len zdravé alely)
zdravý jedinec
, dáva iba zdravé potomstvo
N/n "Carrier"- prenášač (zdedil od jedného z rodičov chybnú alelu)
zdravý jedinec
, môže dať postihnuté potomstvo, mal by byť párený iba so psom genotypu N/N
n/n "Affected"- postihnutý (od oboch rodičov zdedil chybné alely)
chorý jedinec
, môže dať postihnuté potomstvo

Kombinácie párenia a príklady dedenia
rodičovský pár pravdepodobnosť dedenia u potomstva
25% 25% 25% 25% výsledok
X= 100% Clear
X= 50% Clear
50% Carrier
X= 100% Carrier
X= 25% Clear
50% Carrier
25% Affected
X= 50% Carrier
50% Affected
X= 100% Affected

Štatistiky a chovateľská stratégia

Štatistiky testovania plemien na DM vrátane Rhodesian Ridgeback (USA)

S ohľadom na výsledky testovania psov sa odporúča zaradiť testovanie psov na DM do chovateľskej stratégie klubov s tým, že:

Pes "Affected" je chorý, postihnutý ochorením a je vysoká pravdepodobnosť prejavu jeho ochorenia vo vyššom veku. Nemal by byť v chove použitý, pretože aj pri kombinácii so zdravým jedincom len rozšíri rady psov prenášačov alebo horšie, psov postihnutých ochorením.

Nosiči "Carrier" by sa mali páriť iba s jedincami bez mutácie, aby nemohli vzniknúť potomkovia postihnutí ochorením. Jedinci "carrier" sú v podstate úplne zdravé psy a nikdy sa u nich nemôže prejaviť táto choroba. Pri súčasných poznatkoch a možnosti testovania odborníci neodporúčajú týchto nositeľov "Carrier" vylúčiť z chovu. Existencia prenášačov v zdravej populácii zvyšuje variabilitu celkového genopoolu. Vylúčením prenášačov by sa výrazne obmedzil genofond, čo by zákonite viedlo k ďalším, pravdepodobne ešte väčším chovateľským a zdravotným problémom.
Spracovala © Monika Tušanová, TUSANI, október 2013
aktualizované 10/2015


 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:45
štatistiky