Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Ridgeback s tmavou maskou, či bez nej?  
Autor: Monika Tušanová| Utorok, 06.06.2006 | Téma: Chovateľstvo a genetika (5612 čítané)
 

V štandarde sa uvádza, že tmavé pysky sú prípustné. Znamená to teda, že pes by nemal mať tmavú masku, ale môže, z čoho vyplýva, že pri posudzovaní plemena sa čierna maska toleruje, ale nepovažuje za chybu.
Je pravda, že ridgeback s tmavou maskou vyzerá omnoho milšie ako bez nej. Napokon, je to názor mnohých laikov, ale i chovateľov. Aj mne osobne sa viac páči ridgeback s tmavou papuľkou. Je to len vec vkusu, lebo oba prípady sú prípustné, ale žiadna z nich by sa nemala považovať za chybu. Tmavá maska však môže mať jednu estetickú nevýhodu. Ak pes má predispozíciu k skorému šediveniu, na jeho tmavej maske sa šediny vynímajú omnoho výraznejšie ako na psovi, ktorý tmavú masku nemá.
(citované z knihy Rodézsky Ridgeback Afričan v Európe ©1999)

Slovenský klub chovateľov ridgebackov od počiatku chovu pri svojich kontrolách vrhov pravidelne zaznamenáva a eviduje počet narodených šteniat s maskou a bez, z čoho by sme mohli ľahko vyvodiť pravdepodobnosť dedenia tmavých masiek u populácie nášho plemena.
Tieto štatistiky však chovateľom od roku 2016 nie sú dostupné ani na požiadanie a pre tých, ktorí by radi s určitosťou vedeli či rodičovský pár nesie túto vlohu pre tmavú masku, je možnosť ich genetického testovania.
Testy majú význam pre chovateľov, ktorí buď cielene chcú túto vlastnosť u potomstva dosiahnuť, alebo naopak, chcú znížiť potenciálne možné riziko čiernych pesíkov vo vrhu. Pričom je zaujímavé, že gén pre tmavú masku (rovnako aj tmavé pesíky) môžu mať a odovzdávať aj hnedonosé ridgebacky.


Lokus E a EM - melanistic mask

Dominantná alela EM je zodpovedná za lokalizáciu eumelanínu na ňufáku - podobná tmavej maske. Niekedy zasahuje aj viac do okolia ňufáka. Spôsobuje ju substitúcia jedného nukleotidu c. 799 A>C (Schmutz a kol., 2003). Psy ktoré sú heterozygotné pre túto alelu, môžu mať potomstvo s alebo bez masky. Detekcia tejto mutácie je vhodná aj pre jednofarebné jedince (čierne, hnedé, alebo modré), u ktorých nie je na prvý pohľad zrejmá prítomnosť masky a preto je ju ťažko rozlíšiť. (zdroj: slovgen.sk)

viac o Lokuse-E
viac o genetike sfarbenia psa celkovo

EM/EM jedinec s tmavou maskou. Zdedil od rodičov dve alely pre tmavú masku a vždy bude dávať potomstvo iba s tmavou maskou.
EM/n – jedinec s tmavou maskou. Zdedil od jedného z rodičov alelu pre tmavú masku a minimálne 50% jeho potomstva vo vrhu bude mať tmavú masku.
n/n – jedinec bez tmavej masky. Nezdedil od rodičov alelu pre tmavú masku. Nikdy nemôže odovzdať kópiu na potomstvo (avšak pri vhodnom spojení časť jeho potomstva môže byť s maskou)

Kombinácie párenia a príklady dedenia
rodičovský pár pravdepodobnosť dedenia tmavej masky u potomstva
25% 25% 25% 25%   výsledok
X=   100% s tmavou maskou
X=   100% s tmavou maskou
X=   100% s tmavou maskou
X=
 
  75% s tmavou maskou
  25% bez masky
X=     50% s tmavou maskou
  50% bez masky
X=   100% bez masky
 

Za možnosť konzultovať genetiku a odbornú terminológiu ďakujem RNDr. Ingeborg Režuchovej, PhD

Spracovala © Monika Tušanová, 2006, aktualizované 2015
foto: Tusani
 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:35
štatistiky
RR-shop