Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years

Téma: Chovateľstvo a genetika
Vyhľadávanie v článkoch k tejto téme

   [Zobraziť témy a články k nim]
Monika Tušanová | Streda, 02.03.2022 | Téma: Chovateľstvo a genetika
Článok bol doplnený o nové poznatky.
Prečítajte si názor odborníka pána Miroslava Horňáka PhD., GenoCan.
Monika Tušanová | Streda, 10.01.2018 | Téma: Chovateľstvo a genetika (2656 čítané)
Všetky doterajšie výskumy sa venujú genetike ridge a jeho absencii. Veľa sa diskutuje o bezridgových jedincoch ako vylepšovateľoch chovu s ohľadom na výskyt dermoid sínusu. Špekuluje sa o tom, že dominantní homozygoti (R/R) mávajú častejšie u potomkov ridge s vírmi navyše, často v tvare, akoby ridge so ...
Monika Tušanová | Pondelok, 11.09.2017 | Téma: Chovateľstvo a genetika (1411 čítané)
V USA je prístupný nový špecifický test pre plemeno RR odhaľujúci mutáciu génu u RR, ktorý spôsobuje vrodenú arytmiu srdca. Nakoľko sa táto podieľa na náhlych úmrtiach mladých ridgebackov v posledných rokoch, je predmetom ďalšieho výskumu nielen v USA ale aj v Škandinávii. Predmetom skúmania je tiež otázka, nakoľko...
RRSK | Utorok, 11.07.2017 | Téma: Chovateľstvo a genetika
Pojem pes a genetika sa dnes skloňuje medzi chovateľmi nepomerne častejšie ako tomu bolo v minulosti. S rastúcimi informáciami sa vynára stále viac otázok ohľadne genetického profilu psa a jeho využití v praxi. V r. 2015 bol zverejnený zaujímavý článok na túto problematiku, ktorý Vám opätovne dávame do pozornosti.
Monika Tušanová | Pondelok, 10.07.2017 | Téma: Chovateľstvo a genetika (4770 čítané)
Symmetrical lupoid onychodystrophy (SLO)
Postupné opadávanie pazúrov, až ich úplná strata, priniesla v minulosti už mnoho trápenia ridgebackom a ich majiteľom. Je to pre psa mimoriadne bolestivý stav, keď sú u psa obnažené nechtové lôžka. Pes dlhodobo nie je schopný bežného...
RRSK | Pondelok, 06.03.2017 | Téma: Chovateľstvo a genetika
V časti chovateľstvo bola aktualizovaná tabuľka genetických testov a vyšetrení, všeobecných i špecifických pre plemeno RR. Odporúčame do pozornosti nové možnosti testovania JME (Juvenilnej myoklonickej epilepsie u RR) už aj v laboratóriách na Slovensku a v Čechách za omnoho priaznivejších podmienok.
Monika Tušanová | Pondelok, 16.01.2017 | Téma: Chovateľstvo a genetika (2826 čítané)
V USA (dnes už aj v CZ) je prístupný nový špecifický test pre plemeno RR odhaľujúci mutáciu génu u RR, ktorý spôsobuje vrodenú arytmiu srdca. Nakoľko sa táto podieľa na náhlych úmrtiach mladých ridgebackov v posledných rokoch, je predmetom ďalšieho výskumu nielen v USA ale aj v Škandinávii. Predmetom skúmania je tiež otázka...
RRSK | Pondelok, 16.01.2017 | Téma: Chovateľstvo a genetika (2044 čítané)
Ak ste chovateľ alebo majiteľ psa, ktorého postihlo náhle úmrtie, odporúčame do pozornosti tento prieskumný dotazník. Prieskum zisťuje výskyt náhlych úmrtí v rámci plemena, ktorý by mohol súvisieť arytmiou srdca. Snahou je osloviť čo ...
Monika Tušanová | Pondelok, 15.08.2016 | Téma: Chovateľstvo a genetika (1518 čítané)
Iste Vás bude zaujímať, že naše plemeno má okrem chovateľského zázemia v FCI aj svoje celosvetové zastrešenie RRWC (Rhodesian Ridgeback World Congress). A tak, ako má FCI svoju chovateľskú a zdravotnú komisiu, má aj naše plemeno svoju zdravotnú komisiu pri RRWC. Táto komisia (RRWC Health Committee) vznikla...
Monika Tušanová | Streda, 13.07.2016 | Téma: Chovateľstvo a genetika (3077 čítané)
Epilepsia je neurologické ochorenie charakterizované opakovanými záchvatmi, ktoré sú vyvolané abnormálnym signálovým „výbojom“ v mozgovej kôre. Jednou z foriem epilepsie je "Juvenilná myoklonická epilepsia" (JME, Janzov syndrom), ktorá sa diagnostikovala aj u psov, konkrétne v populácii plemena Rhodesian Ridg...
Monika Tušanová | Štvrtok, 19.05.2016 | Téma: Chovateľstvo a genetika (1558 čítané)
Odporúčame do pozornosti zaujímavý výskum a testovanie na juvenilnú myoklonickú epilepsiu, ktorá sa vyskytuje v populácii plemena Rhodesian Ridgeback. Na stránke fínskeho výskumného laboratória je umiestnená výzva na zasielanie vzoriek plemena RR. Momentálne prebieha skúšobné testovanie ridgebackov, preto vzorky zaslané do konca mája 2016 budú vyhodnotené zdarma.
Monika Tušanová | Streda, 11.05.2016 | Téma: Chovateľstvo a genetika (1409 čítané)
Info pre chovateľov: Odporúčam do pozornosti zaujímavý medzinárodný projekt nadšencov plemena v Nemecku a Belgicku"Ridgeback international, transparentný a kontrolovaný chov". Je zameraný na výmenu zdravotných informácií populácie nášho plemena. Okrem databázy (podľa slov iniciátorov projektu t.č. viac ako 54 000 ridgebackov) sú tu možnosti testovania a ďalších zaujímavých...
Monika Tušanová | Piatok, 04.12.2015 | Téma: Chovateľstvo a genetika
Po prelúskaní predošlej sérii článkov o genetike a testovaní, by nám pojem "nosič" v chove už nemal naháňať strach. Ale... existujú aj prípady dedenia, ktoré sa viažu na pohlavie, kde pojem "nosič" v praxi znamená vážne zdravotné riziko. Takým je aj tzv. kráľovská choroba, hemofília B. V tomto prípade matka "nosička" nemá šancu dať s čistým partnerom zdravé potomstvo, preto by sa nemalo na nej chovať.
Monika Tušanová | Streda, 25.11.2015 | Téma: Chovateľstvo a genetika (2905 čítané)
Nie je tomu ani tak dávno, keď sme plánovali a skladali rodokmene chovného páru, rátali počet spoločných predkov, ich vzdialenosť medzi sebou a zložitými výpočtami prerátavali mieru príbuzenstva. Niektorí pomocou prísnych matematických vzorcov (*IC a COR), iní sa zas spoliehali na svoj chovateľský cit a tzv. zdravý sedliacky rozum. Snahou skladania rodokmeňov je vždy zachovať a upevniť dobré vlast...
Monika Tušanová | Utorok, 17.11.2015 | Téma: Chovateľstvo a genetika (2043 čítané)
Pre chovateľov a majiteľov krycích psov sme v časti "Chovateľstvo" pridali tabuľku genetických testov s odkazmi na články, kde je možné získať rýchly prehľad o podrobnostiach k danej téme i odkazy, kde testy vykonať. Avšak, skôr, než začneme výsledky testov v praxi využívať, je dobré sa zamyslieť nad zmyslom samotného testovania a chovateľskými prioritami. Veľmi pekne a zrozumiteľne to opísal Dr.Jerold
Monika Tušanová | Piatok, 13.11.2015 | Téma: Chovateľstvo a genetika (2350 čítané)
Rhodesian Ridgeback a D-lokus, dilution - zriedenie (zosvetlenie)
Keď chováme dlhšiu dobu a myslíme si, že už máme dostatok skúseností, vždy príde situácia, ktorá nás prekvapí a prinúti opäť sa vnoriť do kníh, študovať a pochopiť... vtedy si uvedomíme, že sme síce zas o krok ďalej, ale zďaleka nie múdrejší.
Nedávno ma neobvyklá farba troch narodených šteniat vo vrhu postavila pred...
Monika Tušanová | Pondelok, 09.11.2015 | Téma: Chovateľstvo a genetika (2144 čítané)
Rhodesian Ridgeback Early Onset Adult Deafness (EOAD) - možnosť testovať svojho psa v rámci výskumu za dobrovoľný príspevok!
V roku 2007 sme na portáli rr.sk zverejnili zaujímavý príspevok Šárky Štusákovej "Dědičnost hluchoty" kde sa píše: "...Mark Neff a jeho výzkumný tým na Kalifornské univerzitě v Davisu lokalizovali příčinu mutace dědičné hluchoty specifického u RR...
RRSK | Utorok, 11.08.2015 | Téma: Chovateľstvo a genetika (2842 čítané)
*Pregnancy kalendar* je chovateľmi psov už obľúbený elektronický kalendár, ktorý nás každý deň informuje o tom, čo sa deje vo vnútri našej sučky počas jej tehotenstva. Kalendár bol rozšírený o 19 nových jazykových verzií. Vďaka medzinárodnej spolupráci chovateľov 20 krajín ho môžme dnes využívať celosvetovo bez jazykovej bariéry. Boli pridané aj nové funkcie pre sociálne siete. Po zadaní...
RRSK | Utorok, 11.08.2015 | Téma: Chovateľstvo a genetika (2598 čítané)
V týchto dňoch bola spustená do prevádzky už dlho očakávaná, o 19 nových jazykových verzií rozšírená práca na *Breeders Diary*. Tento projekt doteraz využívali českí a slovenskí chovatelia nielen ridgebackov, ale aj rôznych ďalších plemien. Vďaka medzinárodnej spolupráci chovateľov ridgebackov 20 krajín ho môžu dnes už využívať chovatelia psov celosvetovo bez jazykovej bariéry. Pridali sme...
Monika Tušanová | Nedeľa, 21.06.2015 | Téma: Chovateľstvo a genetika (2217 čítané)
Radi by ste si otestovali krycieho psa a chovnú suku, či bude ich potomstvo vždy s ridge alebo bude časť ich potomstva bez ridge? V súčasnosti už je možné toto geneticky testovať a tým rozlíšiť dominantného homozygota a heterozygota. Ak máte záujem o test, kontaktujte ma osobne v dňoch 27-28. jún v Krpáčove, kde budem mať k dispozícii špeciálne odberové súpravy pre vykonanie odberu. Gén pre ridge...
Monika Tušanová | Streda, 16.10.2013 | Téma: Chovateľstvo a genetika (4633 čítané)
Rodézsky ridgeback je relatívne zdravé plemeno avšak má isté predpoklady na ochorenia, ktoré vo svete chovu psov nie sú žiadnou novinkou. Jednou z nich je degeneratívna myelopatia, vážne neurodegeneratívne ochorenie s neskorým nástupom približne od 8. roku života. Ide o ochorenie miechy. Spôsobuje paralýzu zadných nôh (prípadne aj močového mechúra a čriev), ktorá sa postupne rozširuje.
Inge Režuchová | Utorok, 19.02.2013 | Téma: Chovateľstvo a genetika (5132 čítané)
Polygénna dedičnosť - vieme veľa, ale vieme naozaj všetko?
RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD., člen chovateľskej rady SKCHR
Koniec 20. a začiatok 21. storočia sa niesol v duchu veľkého objavu, ktorý položil základy pre získanie úplne nových poznatkov v oblasti genetiky, dedičnosti, diagnostiky a manažovania geneticky prenosných ochorení ľudí a zvierat...
Hana Vitulová | Streda, 13.04.2011 | Téma: Chovateľstvo a genetika (4292 čítané)
Poprvé jsem se s RR setkala v roce 1965 v době, kdy jsem žila v Rhodesii. Upřímně si nevzpomínám, že bych za čtyři a půl roku mého pobytu zde viděla víc než jeden vrh s bezridgovým štěnětem. Když jsem se v roce 1969 vrátila do USA, poznala jsem několik původních amerických chovatelů, mezi nimiž se tradovala spousta historek. Jedna z nich byla, že došlo ke spojení dvou psů bez ridge (jestli to byla nehoda nebo záměr nebylo nikdy zmíněno). Jelikož jsou často štěňata bez ridge utracena, pak by se mohlo zdát že, pokud to byla pravda, jednalo se o záměr. Příběh říkal, že v tomto vrhu byl minimálně jeden pes s ridge. Tato myšlenka mi po celou dobu vězí v paměti…

Diana Šmátralová | Piatok, 04.03.2011 | Téma: Chovateľstvo a genetika (4198 čítané)
Autorský článok Moniky Pehr, chovateľky Rhodesian Ridgeback v Nemecku. Preklad Diana Šmátralová.
Kto chová, vie aké je ťažké nájsť správneho krycieho psa pre svoju fenu. Ako sa spravidla orientuje chovateľ? V dnešnej dobe je to v prvom rade internet, tu nájde prvé informácie o rodokmeni a môže sa preklikať cez nezpočetné množstvo fotogalérii. Popri internete slúžia ako pomoc pri orientovaní sa aj výstavy, veď kde inde sa dá vidieť toľko psov pokope? Na čo však kladú chovatelia dôraz v skutočnosti, keď navštevujú výstavy so zámerom výberu vhodného krycieho psa pre ich fenku? Bohužiaľ dochádza k zisteniu, že ...

Monika Tušanová | Pondelok, 18.10.2010 | Téma: Chovateľstvo a genetika (6266 čítané)
Hemofília je vrodená krvácavá choroba. Je to genetická porucha, ktorá spôsobuje nedostatočnú tvorbu bielkoviny krvnej plazmy (u nášho plemena faktora IX), ktorá je potrebná na zrážanie krvi. Nedostatok tohto faktora vedie ku nadmernej krvácavosti, a to nielen po minimálnych úrazoch, poraneniach, pri výmene zubov, pri a po operáciách, ale aj krvácaniu z nosa a v extrémnych prípadoch s ťažkým stupňom...
  staršie 
                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:31
štatistiky
RR-shop