Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
  Informačný portál RRSK v spolupráci
s fan Klubom RRSK vyhlasuje na rok 2019
súťaže

Najúspešnejsí ridgeback
Najúspešnejšia chovateľská stanica
Športovec roka
Klubové súťaže
 (12988 čítané)
  
Zobraziť pred vytlačením

Na základe hodnotení získaných v roku 2019 Informačný portál RRSK v spolupráci s *fan Klub RRSK* udelili tituly Pes/Suka roka RRSK sedemnástim jedincom a dvom chovateľským staniciam. Zároveň podľa bodového ohodnotenia vyhlasuje TOP 10 najúspešnejších.

Všetci ocenení získavajú diplom. Majiteľ víťazného jedinca v TOP 10 navyše získava diplom v darčekovom obale a pamätnú plaketu z limitovanej série vydanej v r. 2016 k 25. výročiu chovu ridgebackov na Slovensku.TOP 1 -
Azizi Asu Zululand + Tusani Yeah Simba
TOP 2 - Tusani Don Deo
TOP 3 -
Tusani Charismatic Chrystal
TOP 4 - Tusani Zimba Boo

TOP 5 - Azizi Zeus Zululand
+ Tusani X-Calibur
TOP 6 - Indy Ranua + Tusani Awesome Vivien

TOP 7 -
Daichy Arte Cassari
TOP 8 - Tusani Junior Dragon + Tusani Charismatic Chelsey
TOP 9 - Dorien Na'zyia African Dream + Tusani Junior Chilli
TOP 10 - Azy Leo Tyrell Khalasari + Tusani Don Diego

 

Awarded

psy / males

PES ROKA 2019
vice-PES ROKA 2019
MLADÝ PES ROKA 2019
MLADÝ vice-PES ROKA 2019
ŠTENIATKO ROKA 2019
vice-ŠTENIATKO ROKA 2019

Tusani Yeah Simba
Azizi Zeus Zululand + Tusani X-Calibur
Tusani Don Deo
Daichy Arte Cassari
Tusani Junior Dragon
Azy Leo Tyrell Khalasari + Tusani Don Diego

suky / females

SUKA ROKA 2019
vice-SUKA ROKA 2019
ŠAMPIÓNKA ROKA 2019
MLADÁ SUKA ROKA 2019
MLADÁ vice-SUKA ROKA 2019

ŠTENIATKO ROKA 2019
vice-ŠTENIATKO ROKA 2019

Azizi Asu Zululand
Indy Ranua + 
Tusani Awesome Vivien
Tusani Zimba Boo
Tusani Charismatic Chrystal
Tusani Charismatic Chelsey
Dorien Na'zyia African Dream + Tusani Junior Chilli
Tusani Donna Dave + Tusani Donna Diona

 
 

Chovateľská stanica roka 2019
2. miesto

TUSANI, Monika Tušanová
ZULULAND, Zuzana Krajčírová


Blahoželáme a tešíme sa na vás na spoločných akciách aj v ďalšom roku!

Vyhodnotenie za rok 2018

MLADÝ PES ROKA 2018
PES ROKA 2018
vice-PES ROKA 2018
ŠPORTOVEC ROKA 2018

ŠTENIATKO ROKA 2018
MLADÁ SUKA ROKA 2018
MLADÁ vice-SUKA ROKA 2018
SUKA ROKA 2018
vice-SUKA ROKA 2018
ŠAMPIÓNKA ROKA 2018
Vice-ŠAMPIÓNKA ROKA 2018
VETERÁN ROKA 2018
Chovateľská stanica roka 2018

Tusani Junior Bayo
Tusani Yeah Simba
Tusani X-Calibur RR
Tusani Lord Copyright

Azizi Asu Zululand

Tusani Awesome Vivien
Tusani Junior Beira

Tusani Winning Wiwien
Tusani Zimba Boo
Tusani Sunny Pearl
Tusani Red Rose
Tusani Lady Melody
TUSANI, Monika Tušanová

 

Vyhodnotenie za rok 2017

PES ROKA 2017
MLADÝ PES ROKA 2017
MLADÝ vice-PES ROKA 2017

ŠPORTOVEC ROKA 2017
ŠAMPIÓNKA ROKA 2017
Vice-ŠAMPIÓNKA ROKA 2017
SUKA ROKA 2017
Vice-SUKA ROKA 2017
MLADÁ SUKA ROKA 2017
VETERÁN ROKA 2017
Chovateľská stanica roka 2017

Tusani X-Calibur RR
Allie Ferligov
Tusani Yeah Simba
Tusani Lord Copyright
Tusani Red Rose
Tusani Sunny Pearl
Tusani Winning Wiwien
Tusani Winning Winnie
Tusani Zimba Boo
African Dream Bahiya

TUSANI, Monika Tušanová

 

Vyhodnotenie za rok 2016

ŠAMPIÓN ROKA 2016
PES ROKA 2016
MLADÝ PES ROKA 2016
ŠPORTOVEC ROKA 2016
ŠAMPIÓNKA ROKA 2016
Vice-ŠAMPIÓNKA ROKA 2016
SUKA ROKA 2016
Vice-SUKA ROKA 2016
MLADÁ SUKA ROKA 2016
MLADÁ Vice-SUKA ROKA 2016
VETERÁN ROKA 2016
ŠTENIATKO ROKA 2016
PET ROKA 2016
Chovateľská stanica roka 2016
2. miesto

Chibale Habeebah of Shingamonga
Tusani X-Calibur RR
Haker Rudy Urok
Tusani Lord Copyright
Tusani Miss Malawi
Tusani Red Rose
Tusani Sunny Pearl
A'one Alecia Beth Malawiway
Tusani Winning Winnie
A'one Ariana Grande Malawiway
Tusani White Lady
Hayawani Maji Sharifu
Darya-Desta Nangila
TUSANI, Monika Tušanová
MALAWIWAY, Marek Kochan

Vyhodnotenie za rok 2015

ŠAMPIÓN ROKA 2015
PES ROKA 2015
MLADÝ PES ROKA 2015
ŠTENIATKO ROKA 2015
ŠAMPIÓNKA ROKA 2015
Vice-ŠAMPIÓNKA ROKA 2015
SUKA ROKA 2015
Vice-SUKA ROKA 2015
MLADÁ SUKA ROKA 2015
ŠTENIATKO ROKA 2015
Chovateľská stanica roka 2015

Chibale Habeebah of Shingamonga
Tusani Lord Copyright
Lashawn Lakota Lowenschwanz
Haker Rudy Urok
Corca Habebah of Shingamonga
Tusani O'lala Paris
Tusani Red Rose
Chilli Princess Black River Kingdom
Tusani Sunny Pearl
Tusani Winning Winnie
TUSANI, Monika TušanováPropozície klubových súťaží

ŠAMPION KRÁSY RRSK
sa môže udeliť:

1. Ak pes /suka získal 3x nomináciu na na šampióna krásy RRSK na výstave usporiadanej informačným portálom RRSK alebo fan klubom RRSK.
2. Nominácie boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
3. Jeden z nominácie môže byť nahradený troma rezervnými nomináciami.
Klubový šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje klub. (zasielajte e-mailom na klub@rr.sk)
Klubový šampionát krásy neoprávňuje jedincov pre zaradenie do triedy šampiónov a víťazov na FCI výstavách.


PES ROKA

Kategórie: Zadávané tituly: (v názve sa uvedie daný rok, v kt. bolo ocenenie získane)
Šteňa "Šteniatko pes/suka roka RRSK" "Vice-šteniatko pes/suka roka RRSK"
Mladý "Mladý pes/suka roka RRSK" "Mladý vice-pes/suka roka RRSK"
Dospelý "Pes/suka roka RRSK" "Vice-pes/suka roka RRSK"
Šport a výstavy "Športovec pes/suka roka RRSK" "vice-Športovec pes/suka roka RRSK"
Šampión "Šampión/šampiónka roka RRSK" "Vice-šampión/šampiónka roka RRSK"
Veterán "Veterán/veteránka roka RRSK" "Vice-veterán/veteránka roka RRSK"
Pet "Pet roka RRSK" "Vice-pet roka RRSK"

© Logo "Best RR roka" sú oprávnené užívať iba psy, ktoré získali jeden z vyššie uvedených titulov.
Súčasťou loga musí byť aj plný názov udeleného titulu.


*PNG priesvitný podklad
k stiahnutiu

Podmienky súťaže:
Majiteľ psa musí byť členom fan Klubu RRSK minimálne päť mesiacov pred uzávierkou súťaže, bez finančných a iných restov voči klubu, s trvalým bydliskom na území SK. Súťaže sa môže zúčastniť aj zahraničný člen so psom pochádzajúceho zo slovenského chovu, musí mať absolvované minimálne 3 výstavy (v prípade veteránov 1). Majiteľ musí prihlásiť psa doporučene, formou súpisky (dátum, typ výstavy, miesto, ocenenia, body, medzi súčet + súčet bodov) a musí vedieť dokladovať získané ocenenia pre prípad protestu. (kópiami posudkových listov a kartičiek). Ocenenia získané v danom roku sa započítavajú do súťaže v tom istom roku, kedy boli získané. Jedno z ocenení musí byť z výstavy organizovanej informačným portálom RRSK alebo fan klubom RRSK. Do kategórie "Šport a výstavy" sa môže prihlásiť iba pes, ktorý sa v danom roku zúčastnil športovej akcie RRSK. Pes sa môže prihlásiť iba do jednej z nasledujúcich kategórii:

  • kategória "Šteniatko" zasielajte ocenenia z tried šteniat a dorastu,
  • kategória "Mladý" zasielajte ocenenia z tried mladých a prostrednej,
  • kategória "Dospelý" zasielajte ocenenia z tried prostrednej, otvorenej a šampiónov,
  • kategória "Šport a výstavy" účasť na športovej akcii + akákoľvek výstavná trieda,
  • kategória "Šampión" z tr. šampiónov (min.1), ostatné môžu byť z tr. prostrednej, otvorenej,
  • kategória "Veterán"- z tr. veteránov (min.1), ostatné môžu byť z tr. šampiónov, otvorenej.
  • kategória "Pet"- z triedy pet.

Ocenenia z triedy mimo konkurencie, tzv. čestnej, sa započítavajú do každej z kategórii.

Uzávierka súťaže: 20. decembra roka.

Prihlášky posielajte
poštou
na adresu RRSK, Liesková 5, 040 01 Košice
alebo mailom
na klub@rr.sk


CHOVATEĽSKÁ STANICA ROKA

Podmienky súťaže: Chovateľská stanica musí byť registrovaná na území Slovenska. Majiteľ chovateľskej stanice musí byť členom fan Klubu RRSK minimálne päť mesiacov pred uzávierkou súťaže, bez finančných a iných restov voči klubu. Na základe zaslaných výstavných ocenení jednotlivých psov sa automaticky tieto psy podľa ich pôvodu zaradia do súťaže chovateľských staníc. Bodujú sa dvaja jedinci s najvyšším počtom bodov spĺňajúci kritériá súťaže, ktorí boli prihlásení do súťaže o psa roka v hociktorej z kategórii. *Navyše sa do tejto súťaže zaratúvajú aj ocenenia CHS získané v záverečných súťažiach. Chovateľská stanica s najvyšším počtom bodov získava titul "Chovateľská stanica roka".


*PNG priesvitný podklad
k stiahnutiu

© Logo "Kennel roka" sú oprávnené užívať chovateľské stanice, ktoré získali titul "Chovateľská stanica roka" a "Chovateľská stanica roka" 2.miesto.

Uzávierka súťaže: 20. decembra roka.


TABUĽKA BODOVANIA

výstava:

Národná Medzinár. KV+ŠV KV+ŠV RRSK Európska Svetová
Výborný (VN) - 1 1 - 5 7
Výborný 4 (VN4) /4. 1 2 2 2 7 9
Výborný 3 (VN3) /3. 2 4 4 4 8 10
Výborný 2 (VN2) /2. 3 6 6 6 9 11
Výborný 1 (VN1) /1. 4 8 8 8 10 12
Víťaz triedy - - - 10 - -
res. Víťaz triedy - - - 8 - -
kl.CAC/nom. CH klubu - - 5 10 - -
res. Klub CAC/res.nom - - 3 8 - -
CAC, CAJC 4 6 5 - 10 15
res. CAC 2 4 3 - 7 10
CACIB - 10 - - 15 20
res. CACIB - 7 - - 10 15
Derby víťaz 5 10 - - - -
Víťaz SK (aj ml.) 7 - - - - -
Junior-BOB** 4 8 8 8 12 15
Veterán-BOB** 4 8 8 8 12 15
BOB 5 10 10 15 20 30
BOS** 4 8 8 10 15 25
BIG VI.FCI 3.miesto 5 10 - - 15 20
BIG VI.FCI 2.miesto 10 18 - - 30 40
BIG VI.FCI 1.miesto 15 25 - - 40 50
BIS 3.miesto 10 20 - - 30 40
BIS 2.miesto 20 30 - - 40 50
BIS 1.miesto 30 40 - - 50 60
Best baby, puppy, junior, veteran, pet RRSK (pes/suka) - - - 10 - -
Best male/female RRSK - - - 15 - -
Naj hlava/ridge/pohyb 3.m - - 3 5 - -
Naj hlava/ridge/pohyb 2.m - - 4 7 - -
Naj hlava/ridge/pohyb 1.m - - 5 10 - -
Výstava šampiónov 3.m 5 - - - - -
Výstava šampiónov 2.m 7 - - - - -
Výstava šampiónov 1.m 10 - - - - -
Víťaz Európy - - - - 70 -
Svetový víťaz - - - - - 100
*CHS v BIS 3.miesto 10 15 5 30 40 50
*CHS v BIS 2.miesto 15 20 10 40 50 75
*CHS v BIS 1.miesto 20 25 15 50 75 100

pozn:
Titul z výstavy šampiónov je bodovaný vo všetkých kategóriách.
* Body len pre súťaž o CHS roka (nie jednotlivcov)
** Ak bol tento titul udelený oficiálne (avizovaný v propozíciách a zapísaný v posudku alebo udelená kartička)

Fan Klub RRSK v spolupráci so šéfredaktorom Informačného portálu RRSK si vyhradzujú právo v odôvodnených prípadoch na výnimky z tohto poriadku a udelenie zvláštnych ocenení.
Protest voči vyhodnoteniu súťaží sa môže podať písomne na info@rr.sk do 15 dní od zverejnenia výsledkov.

posledná aktualizácia 21/12/2016

  

Copyright © rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:26
štatistiky