Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Povahové testy
 (12263 čítané)
  

POVAHOVÉ ZVLÁŠTNOSTI RODÉZSKEHO RIDGEBACKA
Ridgeback sa v mnohom líši od iných poľovných európskych psov, a preto vyžaduje aj iný prístup – trpezlivé citlivé vedenie hlavne v mladosti a období dospievania. Tvrdé zaobchádzanie a trest ho zbytočne zmätú a navždy pokazia. V dospelosti urobí mnoho vecí vlastným spôsobom. Je veľmi opatrný, rozvážny a zdržanlivý pes. Toto správanie – typické pre túto rasu – sa nesmie považovať za jeho povahovú slabosť, práve naopak. Jeho schopnosť sa správne rozhodnúť sa storočia vyžadovala v africkej buši a je dodnes zakotvená v dedičnej výbave tohto plemena. To je dôvod, prečo sa zdá byť tvrdohlavý. V skutočnosti len odmieta bezhlavo plniť príkazy svojho pána, ktoré nemajú rozumné opodstatnenie. Viac o povahe a pracovnom využití plemena

SYSTÉM ŠĽACHTENIA PLEMENA, JEHO POVAHY
Pôvodnou funkciou a úlohou tohto afrického psa bolo leva alebo inú zver zastaviť a fixovať tak dlho, kým sa na miesto nedostavil lovec. Treba si ale uvedomiť, že tieto psy leva nikdy nenapádali, ani sa ho nepokúsili usmrtiť. Pri love sa uplatňovala ich mimoriadna pohyblivosť, vytrvalosť, sila a schopnosť pohybovať sa stále rýchlejšie a obratne unikať a vyhýbať sa levím pazúrom. Vyžadovalo to rozvážne konanie. Pes, ktorý nebol dostatočne opatrný alebo volil útok, zomieral. Preto útok či priama cesta k nepriateľovi je pre plemeno netypická. V Afrike sa dlhé formoval pes, ktorý nikdy nešiel do priameho kontaktu s nebezpečenstvom, práve naopak, toto plemeno si vždy v každej situácii udržuje určitý odstup.

Klub Rodézskych Ridgebackov SK zabezpečuje testovanie pováh plemena
a je je garantom pre nasledujúce certifikáty:

Socializačný test
(od 12 mes)

Reakcia na streľbu
(od 18 mes)

Povahový test
(od 18 mes)

VÝZNAM TESTOV
V testoch je pes vystavený situáciám, z ktorých je možné vyhodnotiť stupeň zachovania vzorca jeho prirodzeného správania sa, pričom sa sleduje iba jeho vrodené správanie sa (nie naučené). Cieľom testu je stanoviť nakoľko je u testovaného psa zachovaná plemenu typická povaha.
Na Slovensku nie sú povahové testy ridgebackov povinné pre zaradenie do chovu, avšak v posledných rokoch stále viac chovateľov používa vo svojom chove testovaných psov. Nie je to len vec prestíže ale aj fakt, že ridgeback je stále populárne plemeno práve pre jeho povahové vlastnosti, ktoré je nutné v chove zachovať. Ideálne by bolo, aby sa v chovateľstve pri výbere partnera bral rovnaký ohľad na fyzické i psychické kvality psa. To znamená, mal by sa vždy hľadať partner, ktorý neupevňuje nedostatky, ale posilňuje prednosti (kvality) psa v chove. A práve k tomu účelu slúžia tieto povahové testy ridgebackov.

VÝSLEDKY TESTOVANIA
Uspokojivý je fakt, že v dobe medializácie “nebezpečných psov“, ridgeback nehryzie a neútočí. Typickým príkladom je test so strašidlom, kde mnoho pracovných psov priamo zaútočí a zahryzne, čo doteraz žiaden testovaný ridgeback neurobil. Naopak, ridgeback pracuje spôsobom, aby sa vyhol konfliktu, ale zároveň je zvedavý a chce strašidlo preskúmať. To znamená, že si vždy necháva dostatok priestoru na útek a ústup, a súčasne sa vyhráža, aby zvrátil nebezpečenstvo. Typický ridgeback len veľmi zriedka útočí. Potvrdzujú to aj testy ostatných krajín, ktoré sa venujú testovaniu pováh u RR.
Neželané výsledky testovania ridgebackov sú, že približne 10% z nich má nežiaducu reakciu pri nárazovom a silnom hluku (streľba) a mnohí ďalší vykazujú viac podráždenia, ako by bolo vhodné. Testovanie ridgebackov v posledných rokoch ďalej poukazuje na fakt, že naše ridgebacky sú čoraz viac rezervované a vyhýbajú sa manipulácii.

Monika Tušanová, máj 2015


ŠPECIFICKÉ Povahové testy pre plemeno Rhodesian Ridgeback
spracované komisiou pre testovanie pováh
v spolupráci s Univerzitou veterinárneho lekárstva v Košiciach

garant: klub RRSK, © všetky práva vyhradené

SOCIALIZAČNÝ TEST ©
V teste je pes vystavený bežným životným situáciám, pričom sa sledujú jeho základné povahové črty, sociálne správanie a úroveň socializácie. Cieľom testu je bližšie spoznať správanie sa a povahu svojho psa, prípadne odhaliť jeho doteraz skryté povahové črty a poznať naň nezávislý pohľad a názor.
Priebeh testovania
1. Kontakt s cudzou osobou
2. Stretnutie s bežcom a kontakt so skupinou osôb
3. Stretnutie a míňanie sa s cudzím psom rovnakého pohlavia
4. Stretnutie s autom
5. Krátkodobé odloženie psa s reakciou na psa a osobu
[viac o teste]
POVAHOVÝ TEST ©
V teste je pes vystavený situáciám, z ktorých je možné vyhodnotiť stupeň zachovania vzorca jeho pracovného správania sa, pre ktoré bol vyšľachtený, pričom sa sleduje iba jeho prirodzené vrodené správanie sa (nie naučené). Cieľom testu je stanoviť nakoľko je u testovaného psa zachovaná plemenu typická povaha.
Priebeh testovania
1. Krátkodobé odloženie psa s reakciou na príchod cudzej osoby
2. Citlivosť na hluk, zvedavosť
3. Strašidlo, moment prekvapenia
4. Dve strašidlá
[viac o teste]
REAKCIA NA STREĽBU ©
Cieľom testu
je zistiť stupeň pasívnej alebo agresívnej obrannej reakcie psa pri nárazovom a silnom hluku.
Priebeh testovania
Reakcia psa na streľbu sa testuje mimo kontaktu so psovodom (v odložení).
Zo vzdialenosti 20 m od psa sa v priebehu 5 sekúnd 2x vystrelí z pištole kalibru 6–9 mm.

[viac o teste]


VŠEOBECNÉ POVAHOVÉ TESTY PRE ŠTENIATKA
Volhard's Puppy Aptitude Test (PAT) (www.volhard.com) Joachim and Wendy Volhard ©2003
preklad: Monika Tušanová ©2004


Puppy Aptitude test poskytuje všeobecný obraz osobnosti každého šteňaťa vo vrhu, jeho pracovných predpokladoch a ochoty spolupracovať s človekom. Význam testov je v pochopení chovania šteňaťa, ktoré je treba sledovať, meniť, alebo naopak podporovať. Výsledky týchto testov nám pomáhajú vybrať šteňa pre daný účel a prostredie, čím sa minimalizuje riziko jeho nesprávneho rozvoja a formovania osobnosti.

OSOBNOSTNÝ TEST ©
V deň dovŕšenia 7. týždňa veku sa u šteniat testuje: a) v rámci svorkového inštinktu stupeň sociálnej náklonnosti k človeku, dôvery alebo nedôvery, ochota nasledovania človeka a stupeň akceptácie spoločenskej dominancie človeka, b) v rámci inštinktu obrany alebo úteku sa testuje stupeň dominancie alebo submisívnosti a schopnosť jeho ovládania sa v ťažkých situáciách a stupeň akceptácie dominancie v čase keď nie je šteňa schopné ovládať svoju pozíciu.
Priebeh testovania
1. Sociálna náklonnosť
2. Nasledovanie človeka
3. Obmedzovanie slobody
4. Spoločenská dominancia
5. Dominancia pri manipulovaní
[viac o teste] [verzia pre tlač] chovateľom pre testovanie svojich odchovov

TEST PRACOVNÝCH VLÔH ©
V deň dovŕšenia 7. týždňa veku sa u šteniat testuje a) sociálne správanie, b) poľovný pud, c) Inštinkt obrany alebo úteku. Testuje sa stupeň ochoty šteňaťa urobiť niečo pre človeka, nakoľko bude šteňa ľahko alebo ťažko cvičiteľné pri tréningoch a aké pritom voliť výcvikové prostriedky.
Priebeh testovania
1. Aportovanie
2. Citlivosť na dotyk
3. Citlivosť na zvuk
4. Citlivosť na pohyb
5. Vyrovnanosť
[viac o teste] [verzia pre tlač] chovateľom pre testovanie svojich odchovov
   

Copyright ©www.rr.sk. Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:19
štatistiky