Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years

Téma: Povaha
Vyhľadávanie v článkoch k tejto téme

   [Zobraziť témy a články k nim]
RRSK | Štvrtok, 30.04.2015 | Téma: Povaha (2455 čítané)
ŠPECIFICKÉ Povahové testy pre plemeno RR - Socializačný test
spracované komisiou pre testovanie pováh v spolupráci s UVL
garant: klub RRSK, © všetky práva vyhradené
Cieľom testu je bližšie spoznať správanie sa a povahu svojho psa, prípadne odhaliť jeho doteraz skryté povahové črty a poznať naň nezávislý pohľad a názor.
RRSK | Štvrtok, 30.04.2015 | Téma: Povaha (2761 čítané)
ŠPECIFICKÉ Povahové testy pre plemeno RR - Povahový test
spracované komisiou pre testovanie pováh v spolupráci s UVL
garant: klub RRSK, © všetky práva vyhradené
Cieľom testu je stanoviť nakoľko je u testovaného psa zachovaná plemenu typická povaha.
RRSK | Štvrtok, 30.04.2015 | Téma: Povaha (2023 čítané)
ŠPECIFICKÉ Povahové testy pre plemeno RR - Reakcia psa na streľbu
spracované komisiou pre testovanie pováh v spolupráci s UVL
garant: klub RRSK, © všetky práva vyhradené
Cieľom testu je zistiť stupeň pasívnej alebo agresívnej obrannej reakcie psa pri nárazovom a silnom hluku.
Adriana Friedrichová | Nedeľa, 09.06.2002 | Téma: Povaha (8541 čítané)
výňatok z prezentácie plemena nemeckého klubu DZRR
autori: Anne Müller, Dr.Ute Blashke-Berthold za pomoci A.Beck, Dr.T.Laube, A.Kornblum a H.Steinke

Môže byť RR chovaný v koterci?

Chov psa v koterci je pre každého jedinca vlastne psychický teror, lebo sociálna izolácia je pre každé svorkové zviera to najhoršie, čo ho môže postihnúť. Ale ani pre dvoch alebo viacerých jedincov nemôžeme chov v koterci doporučiť, lebo len pravidelným a výdatným kontaktom so sociálnym partnerom–človekom sa pes učí človeka chápať. RR patrí do domu ku svojim ľuďom, len tak sa môžu naplno rozvinúť jeho typické povahové vlastnosti...

Adriana Friedrichová | Nedeľa, 09.06.2002 | Téma: Povaha (9790 čítané)
výňatok z prezentácie plemena nemeckého klubu DZRR 
autori: Anne Müller, Dr.Ute Blashke-Berthold za pomoci A.Beck, Dr.T.Laube, A.Kornblum a H.Steinke

V mnohých charakteristikách rôznych autorov sú ridgebackom priradené tri základné povahové vlastnosti: - prírodný, vnímavý a pozde dospievajúci.

O ridgebackoch sa hovorí, že sú prírodným plemenom. Čo to presne znamená?

Nie všetky na svete žijúce psy sú domáce, tak ako to chápeme my v strednej Európe. V škále od psa divo žijúceho po psa domáceho existuje mnoho prechodných foriem ako šenzi, pária a pes žijúci na ulici. Východiskovou bázou pre plánovanie šľachteného rodézskeho ridgebacka bol...

Adriana Friedrichová | Štvrtok, 09.05.2002 | Téma: Povaha (5784 čítané)
Prof.Dr. Wilhelm Wehner, Hanover, autor knihy Kleine Kynologie

CHOV PSOV NA RÁZCESTÍ
Ako existuje chybné chovanie, existujú (v zmysle zákona na ochranu zvierat proti týraniu) aj chybné chovy? Nie sú tieto chovy zodpovedné za abnormálne chovanie, nezodpovedajúce danému živočíšnemu druhu, so sociologickými dôsledkami pre zviera i pre človeka?
Na túto otázku by som chcel odpovedať bezvýhradne kladne. Áno, takéto chovy skutočne existujú. Ukážkovými heslami sú „bojový pes“ a „obranár“: u týchto plemien boli psy celé desaťročia, v niektorých prípadoch dokonca celé storočia, šľachtení na „odvahu, tvrdosť, bojovnosť, ľahostajnosť k výstrelu apod.“, ďalej boli šľachtení na mohutný, dogovitý alebo marciálny vzhľad tak, aby dosiahli ...

Monika Tušanová | Sobota, 05.05.2001 | Téma: Povaha (5822 čítané)
Preliminary report on Mental Description of Dogs (Mental Hundbeskrivning, MH) carried out on Rhodesian Ridgeback Dogs
Predbežná správa o psychických črtách psov vykonaná na plemene Rhodesian Ridgeback komisiou špeciálneho klubu RR pre výskum psychiky vo Švédsku
preklad: Monika Tušanová, 2001

Motív testov
V roku 1994 sa rozhodlo, že sa uskutoční výskum psychického charakteru nášho plemena, aby sa zistilo, ktorým smerom by sa malo naše chovateľské úsilie uberať. Testy sa začali realizovať pod dohľadom...

Monika Tušanová | Piatok, 09.06.2000 | Téma: Povaha (14373 čítané)
Rodézsky ridgeback je vynikajúci strážny pes, nesmierne oddaný svojej rodine, ktorú si považuje za povinnosť a česť za každých okolností chrániť. Jeho prirodzenou a hlboko zakorenenou vlastnosťou popri poľovnom inštinkte je aj obranná vlastnosť svojich najbližších.
Ridgeback, pravý reprezentant plemena, je kľudný, povahovo vyrovnaný pes s dlhým prahom dráždivosti. Nehodí sa preto na cvičenie obrany v tom zmysle, že ho budeme poštvávať na figuranta a cvičiť s ním hryzenie do rukáva. Každý majiteľ si určite rád otestuje vlohy svojho psa, ale neodporúča sa ...

Monika Tušanová | Utorok, 09.06.1998 | Téma: Povaha (5716 čítané)
zo spravodaja nemeckého Klubu LDRR Löwenhund Deutschland RR e.V.in VHD/FCI
preklad: Monika Tušanová

Rigdeback sa vyznačuje silnými nervami, miernosťou a vysokým prahom dráždivosti. V inzerátoch sa niekedy dočítame, že ten alebo onen pes sa vyznačuje "surovou ostrosťou". To sa ale netýka rigdebacka. Prirodzená ostrosť rigdebacka sa môže označiť ako "výrazná, ale kontrolovateľná". Platí to predovšetkým pre ...

Monika Tušanová | Sobota, 09.05.1998 | Téma: Povaha (6768 čítané)
článok zo spravodaja nemeckého Klubu LDRR Löwenhund Deutschland RR e.V.in VHD/FCI 
preklad: Monika Tušanová

Ridgeback je suverénny a všestranný pes. Je to zjavne tým, že sa vo vnútri ridgeback-klubu hádajú kvôli otázke, či sa má ridgeback vychovať ako ochranný alebo ako poľovnícky pes. Považujem vyslovene za nebezpečné, cielene vycvičiť tohto nesmierne rýchleho a v boji nekompromisného psa „na muža.“ Pri výchove psa sa musia využiť jeho...

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:58
štatistiky
RR-shop