Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years

Téma: Riadenie chovu RR na SK
Vyhľadávanie v článkoch k tejto téme

   [Zobraziť témy a články k nim]
Monika Tušanová | Pondelok, 12.02.2018 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (1417 čítané)
Albert Einstein raz povedal: „Kto chce byť členom ovčieho stáda, musí sa stať ovcou.“
Rozhodla som sa preto nestáť už viac stranou a začať uvažovať nahlas. Môj manžel sa v roku 2016 stal obeťou systému a vykonštruovaného zla so strany súčasného vedenia chovateľského klubu. Keď som sa pýtala chovateľky a členky vedenia M.K...
RRSK | Piatok, 08.12.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (926 čítané)
Verejnosťou sa šíri informácia, že pes člena Slovenského klubu chovateľov ridgebackov (SKCHR) sa podieľa na chove psov bez preukazov o pôvode. Pes má pochádzať z chovu člena súčasného vedenia SKCHR. Ak by sa úmysel dokázal, je povinné vedenie SKCHR takého člena v zmysle svojich stanov i poriadkov...
RRSK | Sobota, 18.11.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (875 čítané)
17. november nám každoročne pripomína odkaz nežnej revolúcie. Tento symbolický deň členovia Slovenského klubu chovateľov ridgebackov v duchu demokracie spísali svoje názory a postrehy a zaslali otvorený list novozvolenému vedeniu SKCHR s nádejou, že vedenie pozitívnym prístupom prispeje k pokojnej chovateľskej...
RRSK | Nedeľa, 06.08.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (969 čítané)
Kynológia v Maďarsku po dlhých rokoch svojich vnútorných problémov dozrela v modernú, demokratickú spoločnosť. Prirodzený vývoj a protimonopolné opatrenia zabezpečujú, že pre každé plemeno môžu byť v krajine dva chovateľské kluby. Tieto sa v zdravej konkurencii usilujú o priazeň chovateľov...
RRSK | Utorok, 01.08.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (1095 čítané)
Slovenskí chovatelia hľadajú rozumnú alternatívu. Našťastie tak ako zlo a závisť rovnako ako aj poctivá práca a chovateľský úspech nie sú dané ani obmedzené hranicami. Sme súčasťou Európy a môžeme sa slobodne rozhodovať kde budeme žiť, tráviť svoj voľný čas a venovať sa svojmu hobby. Taktiež sa môžeme slobodne...
RRSK | Sobota, 29.07.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (899 čítané)
Alarmujúci je na Slovensku z roka na rok klesajúci počet uchovnených ridgebackov slovenského chovu. Za posledné tri roky boli v priemere na jednej bonitácii uchovnení iba 1 pes a 2 suky! ...za posledne tri roky sme uchovnili iba 5 našich psov! Pritom za rovnaké obdobie odchovávame priemerne 250 šteniat. Slovenský...
RRSK | Štvrtok, 27.07.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (838 čítané)
SKCHR sa vlastnými intrigami zamotáva do problémov... Kde je pravda?
Kontrolná a revízna komisia pri SKCHR, ani Dozorná rada SPZ a Prezídium SKJ nevie už viac ako mesiac zaujať v tejto zamotanej kauze stanovisko...
RRSK | Streda, 26.07.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (810 čítané)
Chov plemena rodézsky ridgeback sa dostáva do slepej uličky, kde sa pomaly ale isto stráca. Majiteľom ani chovateľom ridgebackov na Slovensku nemáme čo ponúknuť. Klesá genofond, zanikla podpora športovej i inej činnosti a plemeno stráca víziu pracovnej upotrebiteľnosti. Dnešný trend, ktorý žiaľ, podporuje aj chovateľský klub...
RRSK | Streda, 05.07.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (857 čítané)
SKCHR - sľuby a realita. Vedenie Slovenského klubu chovateľov ridgebackov sa dňa 1. júna 2017 písomne zaviazalo informovať všetkých chovateľov plemena RR na Slovensku bez rozdielu a v rovnakej miere. Písomne zdôraznilo aj fakt, že...
Monika Tušanová | Utorok, 20.06.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (769 čítané)
Slovenský klub chovateľov ridgebackov dlhé roky intenzívne hlásal a šíril osvetu o osobnej zodpovednosti chovateľov. Vyprofilovali sa nám zodpovední chovatelia, ktorí vedia, že iba oni sami sa podpisujú za kvalitu každého jedného odchovaného šteniatka. Pod touto ťarchou osobnej zodpovednosti, pri tak náročnom chove...
RRSK | Pondelok, 19.06.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (864 čítané)
Veľkú časť ťarchy zodpovednosti za ich chov preberá Slovenský klub chovateľov ridgebackov. Počnúc rokom 2016 sú kontroly vrhov spoplatňované a kontrolóri vrhov SKCHR svojim podpisom preberajú zodpovednosť za kvalitu šteniat v čase ich odchodov do nových domovov. Nenesú zodpovednosť iba za prípadné chyby...
RRSK | Štvrtok, 08.06.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (921 čítané)
Ako prvé - je nutné si nájsť dobrý dôvod pre utratenie, ktorý dlhodobo rezonuje a dobre sa šíri medzi chovateľskou i laickou verejnosťou. Z historickej skúsenosti, a to nielen na politickej scéne, sa najviac osvedčila téma finančná. A keďže sme spoločnosť chovateľov, druhá zaručená téma bude chovateľská. Je dobré...
RRSK | Utorok, 06.06.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (888 čítané)
10 dobre mienených rád ako sa nestať nečlenom chovateľského klubu.
1. Nikdy nevystupujte z klubu s udaním dôvodu; 2. Za každú cenu a za každých okolnosti spolupracujte s vedením SKCHR; 3. Nadriadenému orgánu SPZ nepíšte o svojich problémoch; 5. Nikdy sa nehláste za člena iného klubu a ani nepracujte...
RRSK | Pondelok, 05.06.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (866 čítané)
Byť členom občianskeho združenia SKCHR znamená byť bezvýhradne lojálny voči tomuto združeniu a to tým, že: 1. Nebudete členom žiadneho iného občianskeho združenia, ktoré sa venuje plemenu RR ani takéto združenia zakladať; 2. Nebudete vlastniť a ani byť v rodinnom pomere s osobou, ktorá vlastní informačné...
RRSK | Nedeľa, 04.06.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (940 čítané)
Správna rada SKCHR v zložení Milada Krchňavá (chs LUANDA), Alexandra Pádivá (chs WATAPTU), Ján Handzuš (chs. TATRANSKÁ AFRIKA) Jana Bagarová (chs JA-BA-RA) a Michaela Fajkusová svojim rozhodnutím zo dňa 26.5.2017 jednohlasne odsúhlasili nové pravidla pre prijímanie členov do SKCHR...
RRSK | Utorok, 22.11.2016 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (1702 čítané)
Na žiadosť členov SKCHR zo dňa 22.11.2016 zverejňujeme:
Vážení funkcionári, vážení členovia, prihovárame sa Vám ako členovia Slovenského klubu chovateľov ridgebackov (ďalej klub) prostredníctvom otvoreného listu a vyjadrujeme tým svoj názor na dianie v klube za posledné dva roky...
Monika Tušanová | Piatok, 19.06.2015 | Téma: Riadenie chovu RR na SK
Neprítomnosť P1 a M3 u psa všeobecne je vedecky dokázaná ako variabilita a je nie známa dedičná vlastnosť, teda nemá sa v plemenných štandardoch považovať za vylučujúcu chybu u žiadneho plemena. (Vedecká komisia a komisia pre FCI Štandardy, Dortmund, február 2015). Viac na tému o zuboch a plnochruposti v aktualizovanom článku.
RRSK | Utorok, 02.06.2015 | Téma: Riadenie chovu RR na SK
Nové predpisy a smernice SKJ a zmena poplatkov PK SPZ
1. Na zasadnutí Valného zhromaždenia SKJ boli schválené zmeny v predpisoch a smerniciach SKJ. Sú v platnosti od 1.5.2015.
2. Prezídium SPZ schválilo na základe návrhu KR SPZ úpravu niektorých poplatkov za služby poskytované chovateľom psov plemennou knihou SPZ, s platnosťou od 1.1.2015. Tieto zmeny sa týkajú aj nás, chovateľov RR.
Monika Tušanová | Štvrtok, 29.05.2014 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (4199 čítané)
Chrbtica psa je tvorená približne 50 stavcami. Je rozdelená do 5 sekcií, a každá sekcia má prevažne rovnaký počet stavcov. Väčšina psov má 7 krčných stavcov, 13 hrudných stavcov, 7 bedrových stavcov, 3 krížové stavce a zhruba 20 chvostových stavcov. Stavce jednotlivých častí sa líšia anatomickými zvláštnosťami priľahlých sekcií. Takže napríklad hrudné stavce majú kĺbové pripojenie k rebrám. Naproti tomu krížové stavce sú pripojené ku krížovej kosti (sacrum) a sú v kontakte s panvou...

Monika Tušanová | Sobota, 17.05.2014 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (1821 čítané)
Chovateľský a zápisný poriadok SPZ, § 12 - Narodenie šteniat a zápis šteniat do plemennej knihy, bod 10.):
V preukaze o pôvode musí byť uvedená správna farba šteňaťa aj v tom prípade, ak je neštandardná. Ak chovateľ alebo chovateľský klub zistí, že narodené šteňa vykazuje závažnú vrodenú chybu, ktorá sa ďalším vývojom nemôže zmeniť a nezodpovedá tak štandardu FCI, je povinný o tejto skutočnosti informovať príslušnú plemennú knihu s uvedením konkrétnej chyby do prihlášky na zápis šteniec. Vo všetkých týchto prípadoch označí...

Monika Tušanová | Pondelok, 16.01.2012 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (2699 čítané)
V poslednom období sa stretávame s množstvom otázok, názorov a riešení rôznych situácii, ktoré chovateľstvo a život v klube prináša. Pri ich hodnotení je nutné vidieť veci v omnoho širších súvislostiach, ako sa na prvý pohľad javia. V prvom rade si treba uvedomiť, akú ma funkciu klub a komu slúži. Predovšetkým je to organizované spoločenstvo dobrovoľne sa združujúcich ľudí, ktorí majú spoločný záujem. Sú ním naše ridgebacky, ich zdravie a progres plemena...

Milada Krchňavá | Štvrtok, 06.03.2008 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (4540 čítané)
Za rok 2007 sa chcem s vami podeliť o niekoľko postrehov a dojmov z chovateľskej teórie a praxe, ktoré som nazbierala počas môjho pôsobenia vo funkcii poradcu chovu SKCHR. Vraciam sa tak späť k téme dôležitosti kontrol vrhov a k etickému správaniu v chovateľstve. Podľa stanov SKCHR poradca chovu alebo kontrolór vrhu musí vykonať minimálne jednu kontrolu vrhu pred odberom šteniat, najneskôr však v 7. týždni veku šteniat. Kontrola sa vykonáva u chovateľa, u všetkých šteniat naraz a všetky šteňatá musia byť v tom čase už tetované...

Milada Krchňavá | Pondelok, 03.12.2007 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (4598 čítané)
S touto otázkou sa chovatelia, u ktorých sa neplnochruposť objavila, ako i majitelia, ktorí si zadovážili RR a neskôr zistili, že mu chýba zub, zaoberajú veľmi často. Je neplnochruposť prekážkou, chybou alebo chorobou, ktorá by ohrozovala ridgebacka v jeho funkčnosti, využití alebo v prežití? Späť do minulosti. Z histórie vieme, že RR bol vyšľachtený z viacerých plemien. Vezmime si napr. Van Rooyena. Čo bolo preňho najdôležitejsšie? – funkčnosť RR – to znamená vytrvalosť, obratnosť, inteligencia, prispôsobivosť. Jeho zámerom bolo vyšľachtiť psa s ridge, ktorý...

Monika Tušanová | Nedeľa, 09.10.2005 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (4085 čítané)
Funkcia klubu, riadeného chovu, chovateľstva, poradcu chovu, kontrolórov vrhov a bonitácií.
V poslednom období sa stretávam s množstvom otázok, názorov a riešení rôznych situácii, ktoré chovateľstvo a život v klube prináša. Intenzívne sa venujem plemenu už vyše desať rokov a snažím sa vidieť veci v omnoho širších súvislostiach ako sa na prvý pohľad javia. V prvom rade si treba uvedomiť, akú ma funkciu klub a komu slúži. Predovšetkým je to ...

  staršie 
                     © 2005 © 2019 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:32
štatistiky
RR-shop