Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years

Téma: Riadenie chovu RR na SK
Vyhľadávanie v článkoch k tejto téme

   [Zobraziť témy a články k nim]
RRSK | Streda, 26.07.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (1615 čítané)
Chov plemena rodézsky ridgeback sa dostáva do slepej uličky, kde sa pomaly ale isto stráca. Majiteľom ani chovateľom ridgebackov na Slovensku nemáme čo ponúknuť. Klesá genofond, zanikla podpora športovej i inej činnosti a plemeno stráca víziu pracovnej upotrebiteľnosti. Dnešný trend, ktorý žiaľ, podporuje aj chovateľský klub...
Monika Tušanová | Piatok, 19.06.2015 | Téma: Riadenie chovu RR na SK
Neprítomnosť P1 a M3 u psa všeobecne je vedecky dokázaná ako variabilita a je nie známa dedičná vlastnosť, teda nemá sa v plemenných štandardoch považovať za vylučujúcu chybu u žiadneho plemena. (Vedecká komisia a komisia pre FCI Štandardy, Dortmund, február 2015). Viac na tému o zuboch a plnochruposti v aktualizovanom článku.
RRSK | Utorok, 02.06.2015 | Téma: Riadenie chovu RR na SK
Nové predpisy a smernice SKJ a zmena poplatkov PK SPZ
1. Na zasadnutí Valného zhromaždenia SKJ boli schválené zmeny v predpisoch a smerniciach SKJ. Sú v platnosti od 1.5.2015.
2. Prezídium SPZ schválilo na základe návrhu KR SPZ úpravu niektorých poplatkov za služby poskytované chovateľom psov plemennou knihou SPZ, s platnosťou od 1.1.2015. Tieto zmeny sa týkajú aj nás, chovateľov RR.
Monika Tušanová | Štvrtok, 29.05.2014 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (5939 čítané)
Chrbtica psa je tvorená približne 50 stavcami. Je rozdelená do 5 sekcií, a každá sekcia má prevažne rovnaký počet stavcov. Väčšina psov má 7 krčných stavcov, 13 hrudných stavcov, 7 bedrových stavcov, 3 krížové stavce a zhruba 20 chvostových stavcov. Stavce jednotlivých častí sa líšia anatomickými zvláštnosťami priľahlých sekcií. Takže napríklad hrudné stavce majú kĺbové pripojenie k rebrám. Naproti tomu krížové stavce sú pripojené ku krížovej kosti (sacrum) a sú v kontakte s panvou...

Monika Tušanová | Sobota, 17.05.2014 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (2187 čítané)
Chovateľský a zápisný poriadok SPZ, § 12 - Narodenie šteniat a zápis šteniat do plemennej knihy, bod 10.):
V preukaze o pôvode musí byť uvedená správna farba šteňaťa aj v tom prípade, ak je neštandardná. Ak chovateľ alebo chovateľský klub zistí, že narodené šteňa vykazuje závažnú vrodenú chybu, ktorá sa ďalším vývojom nemôže zmeniť a nezodpovedá tak štandardu FCI, je povinný o tejto skutočnosti informovať príslušnú plemennú knihu s uvedením konkrétnej chyby do prihlášky na zápis šteniec. Vo všetkých týchto prípadoch označí...

Monika Tušanová | Pondelok, 16.01.2012 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (3074 čítané)
V poslednom období sa stretávame s množstvom otázok, názorov a riešení rôznych situácii, ktoré chovateľstvo a život v klube prináša. Pri ich hodnotení je nutné vidieť veci v omnoho širších súvislostiach, ako sa na prvý pohľad javia. V prvom rade si treba uvedomiť, akú ma funkciu klub a komu slúži. Predovšetkým je to organizované spoločenstvo dobrovoľne sa združujúcich ľudí, ktorí majú spoločný záujem. Sú ním naše ridgebacky, ich zdravie a progres plemena...

Milada Krchňavá | Štvrtok, 06.03.2008 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (4906 čítané)
Za rok 2007 sa chcem s vami podeliť o niekoľko postrehov a dojmov z chovateľskej teórie a praxe, ktoré som nazbierala počas môjho pôsobenia vo funkcii poradcu chovu SKCHR. Vraciam sa tak späť k téme dôležitosti kontrol vrhov a k etickému správaniu v chovateľstve. Podľa stanov SKCHR poradca chovu alebo kontrolór vrhu musí vykonať minimálne jednu kontrolu vrhu pred odberom šteniat, najneskôr však v 7. týždni veku šteniat. Kontrola sa vykonáva u chovateľa, u všetkých šteniat naraz a všetky šteňatá musia byť v tom čase už tetované...

Milada Krchňavá | Pondelok, 03.12.2007 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (4971 čítané)
S touto otázkou sa chovatelia, u ktorých sa neplnochruposť objavila, ako i majitelia, ktorí si zadovážili RR a neskôr zistili, že mu chýba zub, zaoberajú veľmi často. Je neplnochruposť prekážkou, chybou alebo chorobou, ktorá by ohrozovala ridgebacka v jeho funkčnosti, využití alebo v prežití? Späť do minulosti. Z histórie vieme, že RR bol vyšľachtený z viacerých plemien. Vezmime si napr. Van Rooyena. Čo bolo preňho najdôležitejsšie? – funkčnosť RR – to znamená vytrvalosť, obratnosť, inteligencia, prispôsobivosť. Jeho zámerom bolo vyšľachtiť psa s ridge, ktorý...

Monika Tušanová | Nedeľa, 09.10.2005 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (4462 čítané)
Funkcia klubu, riadeného chovu, chovateľstva, poradcu chovu, kontrolórov vrhov a bonitácií.
V poslednom období sa stretávam s množstvom otázok, názorov a riešení rôznych situácii, ktoré chovateľstvo a život v klube prináša. Intenzívne sa venujem plemenu už vyše desať rokov a snažím sa vidieť veci v omnoho širších súvislostiach ako sa na prvý pohľad javia. V prvom rade si treba uvedomiť, akú ma funkciu klub a komu slúži. Predovšetkým je to ...

Jana Kadnárová | Štvrtok, 09.06.2005 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (4130 čítané)
Dôležitosť dvoch kontrol? Niekomu sa to môže zdať zbytočné, veď načo dve kontroly, keď niektorých chovateľov obťažuje aj tá jediná v 7 týždni... Chovatelia sú rôzni. Najprv trochu z pohľadu chovateľa a majiteľa ch.st. a potom z pohľadu kontrolóra. Ako chovateľka som odchovala síce len tri vrhy ,ale aj to stačí, aby ma naučili nájsť Dermoid sinus (ďalej len DS), či zálomok... DS, pre niekoho nešťastie mať ho vo vrhu (tak som to brala aj ja), veď kvôli nemu som musela ...

Adriana Friedrichová | Streda, 09.10.2002 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (4597 čítané)
Vážení chovatelia, majitelia a priatelia Rhodézskeho ridgebacka. Nedá mi nereagovať na rôzne informácie, z ktorých sa ku mne mnohé dostávajú síce len sprostredkovane, ale predsa. Bez vánku sa vraj ani lístok nepohne... Určitá skupina ľudí chce vraj vytvoriť nový chovateľský klub. Chovateľ XY chce opäť otvoriť otázku potreby plnochruposti chovných jedincov. Chovateľka XYZ žiadala zmiernenie podmienok pre zaradenie do chovu, čo sa DBK týka. Vážení priatelia. Som jednou zo 7 zakladajúcich členov...

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:19
štatistiky
RR-shop