Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years

Téma: Zákon
Vyhľadávanie v článkoch k tejto téme

   [Zobraziť témy a články k nim]
RRSK | Piatok, 03.03.2017 | Téma: Zákon (1205 čítané)
Kiska vetoval protimnožiteľský zákon: Postihol by slušných chovateľov
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vrátil Národnej rade Slovenskej republiky tzv. protimnožiteľský zákon a navrhol, aby ho parlament pri opätovnom prerokovaní neprijal ako celok. Prezident v rozhodnutí ocenil snahu predk...
RRSK | Utorok, 25.08.2015 | Téma: Zákon (2556 čítané)
Tento právny rozbor je vypracovaný k povahe psa ako veci, ktorá je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ustanovení § 143 a nasl. Občianskeho zákonníka vo vzťahu k vnútorným predpisom chovateľských klubov a ďalších právnických osôb. V zmysle ustanovení § 118 Občianskeho zákonníka sú predmetom občianskoprávnych vzťahov veci a pokiaľ to ich povaha pripúšťa
Richard Tušan | Štvrtok, 01.11.2012 | Téma: Zákon
Petícia proti návrhu zákona
Petícia proti návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.“. My dole podpísaní sme proti tomuto návrhu zákona v jeho plnom znení, nakoľko tento návrh zákona ublíži jedine zodpovedným majiteľom, ktorí sa o svoje psy riadne starajú, majú ich prihlásených a poskytujú im adekvátnu starostlivosť. Požadujeme však mi dole podpísaní, ktorý sme proti tomuto návrhu nechať súčasný zákon v pôvodnom znení s tým aby sa dodržiaval v plnom rozsahu + prísne tresty pre majiteľov neovládateľných psov /akejkoľvek rasy/ za ublíženie iným psom, alebo ľuďom a exemplárne tresty pre majiteľov psov za týranie psov!!!

Richard Tušan | Sobota, 27.10.2012 | Téma: Zákon
Oficiálny pochod k novele zákona o držaní psov
Vzhľadom na aktuálny návrh zákona Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja, sa má meniť a dopĺňať zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z.
Sme presvedčení, že návrh zákona je protiústavný, diskriminačný, zbytočný a nerealizovateľný v praxi. O.i. Jeden meter SK spolu s OZ Pes v Núdzi organizujú protestný pochod k novele zákona o držaní psov, ktorý sa bude konať v Bratislave, dňa 06.11.2012, začne o 16:00 na Zámockej ulici pred budovou NRSR. Všetky informácie nájdete na www.jedenmeter.sk

Richard Tušan | Nedeľa, 17.07.2011 | Téma: Zákon (3409 čítané)
Dňom 3. júla 2011 uplynulo osemročné prechodné obdobie, do kedy bolo možné spoločenské zvieratá označovať dvomi spôsobmi (dobre čitateľným nezameniteľným tetovaním alebo mikročipom -  elektronickým identifikačným systémom - transpondérom) po tomto dátume bude akceptovaná len metóda označením elektronickým identifikačným systémom – transpondérom, ktorý je v súlade s normou ISO 11784 a je čitateľný odčítavacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11785. Nezameniteľné tetovanie u zvierat vykonané pred týmto dátumom je platné, ak je čitateľné a dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011.

V súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS musia byť všetky spoločenské zvieratá, ktoré sú predmetom premiestňovania a obchodovania v rámci Európskeho Spoločenstva a tretích krajín od 3. júla 2011 označené transpondérom a sprevádzané pasom, ktorý vydá veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat.


Monika Tušanová | Piatok, 24.06.2005 | Téma: Zákon (5341 čítané)
Vážení priatelia, majitelia Rodéskeho ridgebacka, členovia aj nečlenovia SKCHR.
Obraciam sa na Vás vo veľmi naliehavej záležitosti. Iste sa ku Vám dostala informácia, že skupina poslancov Národnej rady SR pripravila návrh zmeny doteraz platného zákona o chove a držaní psov. 
V návrhu zákona je bezdôvodne medzi ôsmimi plemenami ako nebezpečný vymenovaný aj Rhodézsky ridgeback (a jeho kríženci).
Prvé čítanie a hlasovanie v parlamente bude už 10. mája...

Monika Tušanová | Piatok, 24.06.2005 | Téma: Zákon (5087 čítané)
Na májovú schôdzu parlamentu skupina poslancov Národnej rady SR pripravila návrh zmeny doteraz platného zákona o chove a držaní psov. 
V návrhu zákona bol bezdôvodne medzi ôsmimi plemenami ako nebezpečný vymenovaný aj Rhodézsky ridgeback (a jeho kríženci).
Pri začatí májovej schôdze predkladateľ posl. Galbavý stiahol tento návrh z prvého čítania...

Monika Tušanová | Streda, 20.04.2005 | Téma: Zákon (5470 čítané)
I am writing to you with a request for any information you are able to supply to our Club regarding the above. 
Our Parliament is preparing a change of rules for the keeping and breeding of dogs in our Country (Slovakia)...

Monika Tušanová | Štvrtok, 24.03.2005 | Téma: Zákon (5167 čítané)
Určite ste si už prostredníctvom médií všimli, že niektorí poslanci NR SR, zrejme pre nedostatok iných pracovných povinností, vypracovali a predložili do NR SR nový návrh zákona o psoch, ktorý sa zaoberá tzv. nebezpečnými psami a dokonca aj špecifikuje niektoré plemená ako nebezpečné - Americký stafordšírsky teriér, Bullteriér, Stafordšírsky bullteriér, Argentínska doga, Brazílska fila, Doberman, Rottweiler, Rodézsky ridžbek...

Monika Tušanová | Štvrtok, 24.02.2005 | Téma: Zákon (5058 čítané)
Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je skutočnosť, že napriek tomu , že bol prijatý zákon, ktorý ustanovil podmienky držania psov, upravil len niektoré z nich. Poznatky z jeho uplatňovania v praxi potvrdzujú, že účel sledovaný zákonom , t. j. .reagovať na "alarmujúci nárast útokov psov spôsobujúcich vážne zranenia" v niektorých prípadoch až so smrteľnými následkami, najmä nárast chovu nebezpečných psov, sa nedosiahol v takej miere, ako sa očakávalo...

Monika Tušanová | Štvrtok, 24.02.2005 | Téma: Zákon (5603 čítané)
b) nebezpečným psom je pes,
1. ktorý na základe osobitných znakov, jeho chovu a výcviku, svojou povahou, schopnosťami alebo inými vlastnosťami môže ohroziť človeka alebo iné zviera ; druhy psov, ktoré sa považujú za nebezpečné psy, sú uvedené v prílohe,
2. každý pes, ktorý už pohryzol alebo inak poranil, prípadne napadol človeka, hoci ním nebol nijako vyprovokovaný; to sa nevzťahuje na prípad, ak psa použil človek v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi...

Monika Tušanová | Pondelok, 24.01.2005 | Téma: Zákon (4813 čítané)
Vážená pani poslankyňa, pán poslanec,
skupina poslancov Národnej rady SR, predložila 17.marca 2005 Národnej rade Slovenskej republiky návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č .282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a dopĺňajú niektoré zákony. V predloženom návrhu do prílohy označovanej ako Druhy nebezpečných psov bolo bezdôvodne zaradené plemeno Rodézsky ridgeback...

Monika Tušanová | Pondelok, 24.01.2005 | Téma: Zákon (5669 čítané)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a dopĺňajú niektoré zákony.

Vo všeobecnej časti dôvodovej správy sa ako dôvod predloženia návrhu uvádzajú množiace sa napadnutia ľudí psami. Novelizácia zákona navrhuje reštriktívne opatrenia proti niektorým plemenám a ich krížencom s dopadom na ich majiteľov. Výber plemien je (určite aspoň) v prípade plemena Rodézsky ridgeback omy...

Monika Tušanová | Pondelok, 24.01.2005 | Téma: Zákon (4563 čítané)
"b) nebezpečným psom je pes,
1. ktorý na základe osobitných znakov, jeho chovu a výcviku, svojou povahou, schopnosťami alebo inými vlastnosťami môže ohroziť človeka alebo iné zviera ; druhy psov, ktoré sa považujú za nebezpečné psy, sú uvedené v prílohe,
2. každý pes, ktorý už pohryzol alebo inak poranil, prípadne napadol človeka, hoci ním nebol nijako vyprovokovaný; to sa nevzťahuje na prípad, ak psa použil človek v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi...

Monika Tušanová | Pondelok, 24.01.2005 | Téma: Zákon (4655 čítané)
Návrh novely zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorý je toho času predložený do NR SR, považujeme za vecne i právne nedôvodný. Nezohľadňuje reálny stav, možnosti a potreby kynológie. Vo svojej podstate sú navrhované zmeny nevykonateľné a majú prvky protiústavnosti. Ide predovšetkým o tieto výhrady...

Katarína Ťavodová | Streda, 24.11.2004 | Téma: Zákon (10231 čítané)
titul: priezvisko: meno: mesto: 
MVDr. Brabcová Silvia BRATISLAVA
MVDr. Fabian Pavol BRATISLAVA 1
MVDr. Pekárová Katarína BRATISLAVA 1

Katarína Ťavodová | Streda, 24.11.2004 | Téma: Zákon (6177 čítané)
Od 1. októbra 2004 nahrádza medzinárodné očkovacie preukazy a bude jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu (vrátane Slovenskej republiky), v ktorom sa narodili. V Slovenskej republike sa pasy spoločenských zvierat začnú vydávať v priebehu mesiaca september 2004. Vydávaním pasov sú Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky na návrh Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky poverení veterinárny lekári zapísaní do zoznamu súkromných veterinárnych lekárov vedenom Komorou...

Monika Tušanová | Streda, 24.11.2004 | Téma: Zákon (4744 čítané)
Od 1.októbra 2004 potrebujú naši psi pri ceste do zahraničia CESTOVNÉ PASY!
Podľa dostupných údajov čipovanie psov je zatiaľ nepovinné. Postačí viditeľné a čitateľné tetovanie. Napriek tomu sa môže stať, že budú od vás vyžadovať mikročip u psa pri vstupe do niektorých krajín...

Monika Tušanová | Streda, 24.07.2002 | Téma: Zákon (3340 čítané)
Predmet a pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov. )
(3) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov...

Monika Tušanová | Pondelok, 10.12.2001 | Téma: Zákon (3651 čítané)
Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky vyjadruje zásadnú pripomienku k opodstatnenosti a nutnosti takejto právnej normy, nakoľko Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ďalej len "ministerstvo") bolo zákonom NR SR č. 115/1995 Z z. o ochrane zvierat zmocnené na vydanie všeobecne platného právneho predpisu, ktorým sa stanovia podmienky na chov spoločenských zvierat, čo ministerstvo naplnilo vydaním Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva...

Monika Tušanová | Pondelok, 10.12.2001 | Téma: Zákon (3067 čítané)
List Talianskeho klubu chovatelov RR z roku 2001 na pomoc ridgebackom pred nezmyselným zákonom o diskriminácii plemien

Monika Tušanová | Pondelok, 10.12.2001 | Téma: Zákon (5517 čítané)

Prezentovanie RR v Rakúsku v súvislosti s prebiehajúcimi diskusiami o bojových psoch
preklad: Richard Tušan
Na základe hektických diskusií o problematike tzv. bojových psov v Nemecku zasiahla otvorená diskusia a tlak na danú problematiku politicky reagovať aj Rakúsko. Ako to odborníci na chov psov neustále zdôrazňujú, zákaz chovu jednotlivých plemien, sa aj podľa našej mienky, míňa účinku, zodpovednosť za psa musí niesť majiteľ. Nakoľko podmienky pre chov jednotlivých plemien psov ešte nie sú v súčasnosti uzatvorené, RRCÖ pokladá za potrebné vysvetliť, prečo môže byť RR popri bojovom psovi označovaný ešte aj ako nebezpečný pes. Vzťahovať sa na neho v každom prípade môže označenie "veľký pes", pričom však so svojou telesnou hmotnosťou 35 - 40 kg patrí do radu ostatných veľkých


Monika Tušanová | Pondelok, 10.12.2001 | Téma: Zákon (3161 čítané)
Spravedlivá práva pro psy ve společnosti, zodpovědnost společnosti a majitelů psů
Je zapotřebí zaujmout základní celosvětový postoj ke psům a k vlastnictví psů.
Napsal Stig G. Carlson pro Kynos Verlag, Germany© a poskytl ČR i SK...

Monika Tušanová | Pondelok, 10.12.2001 | Téma: Zákon (3144 čítané)

Dear Ladies and Gentlemen,
At present the law about dog breeding in our Slovak Parliament is discussed (deadline 12.6.2001). This law is discriminating against some breeds, besides others also against Rhodesian Ridgeback.
Please, send us, if possible, relevant and actual information concerning present state in your country:
-if any law concerning upbringing and keeping of dogs is approved in your country
-if the law is discriminating against some kinds of breeds
-if a list of fighting and dangerous dogs exists in your country, is RR on it?...


Monika Tušanová | Pondelok, 10.12.2001 | Téma: Zákon (4584 čítané)
Dear Mr. Enulf
We are asking you for help.
Now, in Slovakia we have the same problem with the preparing law like in Czech republik. Rhodesian ridgeback is included in the list of dangerous dogs. We have reports about your cooperation with our Czech friends. Please help us by sending the relevant documents: which could help delete the RR from the list. Documents, which can demonstrate that RR isnt dangerous dog which we can present in our parliament...
preklad: Monika Tušanová


  staršie 
                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:20
štatistiky