Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Svetová zdravotná komisia pri RR World Congress  
Autor: Monika Tušanová| Pondelok, 15.08.2016 | Téma: Chovateľstvo a genetika (1540 čítané)
 

Iste Vás bude zaujímať, že naše plemeno má okrem chovateľského zázemia v FCI aj svoje celosvetové zastrešenie RRWC (Rhodesian Ridgeback World Congress). A tak, ako má FCI svoju chovateľskú a zdravotnú komisiu, má aj naše plemeno svoju zdravotnú komisiu pri RRWC.

Táto zdravotná komisia (RRWC Health Committee) vznikla za účelom informovanosti chovateľov a chovateľských klubov na celom svete v oblasti mapovania zdravia populácie plemena a aktuálnych možnostiach jeho testovania. Pomáha tiež vytvárať priestor pre spoluprácu pri koordinovaní prebiehajúcich zdravotných výskumov u plemena Rhodesian Ridgeback.

Na oficiálnych webových stránkach www.worldridgebackhealth.org sa dočítame všetky dôležité chovateľské informácie a závery zo svetových kongresov RRWC. Už by sa nám teda nemalo stať, že z nedostatku informovanosti premeškáme ako chovatelia možnosť zúčastniť sa kdekoľvek na svete výskumných projektov a možností testovania našich psov a odchovov.

*****

Mnohých z nás znepokojuje, že sa v poslednom čase na nás valia stále novšie poznatky v oblasti chovu, genetiky a zdravia. Niektoré problémy sú tu už roky, dnes však dostali svoje pomenovanie. Osobne som presvedčená, že je to len začiatok lavíny, ktorá so sebou zmetie aj veľa dobrého, lebo v návale informácií strácame nadhľad a občas aj zdravý rozum. Chovateľské kluby sa síce môžu snažiť vykonávať osvetu, ale aj tak to bude stále iba na nás, samotných chovateľoch, aby sme vedeli správne narábať s množstvom týchto informácií a nepodliehali ilúzii bezchybného chovu a honbe za dokonalým ridgebackom.

Aby sme u populácie plemena zachovali čím širší genofond, musíme dnes viac ako kedykoľvek predtým citlivo tvoriť chovateľské prostredie a rozlišovať čo je pre plemeno vážny funkčný a zdravotný problém a čo exteriérová kozmetická chyba.

Jednou z exteriérových chýb je aj bezridgovosť, ktorá - ako sa ukazuje - môže byť v chove výrazný vylepšovateľ zdravia populácie s ohľadom na dermoid sínus, ktorý už vážnym zdravotným problémom je. Už v roku 2007 Šarka Štusáková vo svojej úvahe nad súvislosťou ridge a dermoid sínus napísala dve silné vety: „Měli bychom se naučit dívat se na vrhy s bezridgovým potomstvem jako na potomstvo zdravější. Jsem přesvědčena, že ridgeback bez ridge prostě k chovu patří!

V roku 2013 bol prednesený návrh Chovateľskej komisie FCI schváliť do plemenných štandardov znaky, ktorým je geneticky nemožné sa vyhnúť, keď sa chová to, čo je plemenným štandardom akceptované. V našom prípade ide o to, že pri chove ridgebackov nie je možné chovať to, čo štandard vyžaduje bez toho, aby sa vo vrhoch neobjavili šteňatá, ktoré štandard diskvalifikuje (bezridgovosť).
V niektorých štátoch EU dokonca hrozia vlády zákazom chovu konkrétneho plemena, pokiaľ sa štandardy neupravia tak, aby tieto “geneticky nevyhnuteľné“ modifikácie boli rovnako akceptované. V praxi by to pre nás mohlo znamenať legalizáciu bezridgovosti v chove a testami kontrolovaným chovom šancu znížiť výskyt DS bez straty ridge ako hlavného plemenného znaku.

Táto téma silne rezonovala aj na nedávnom svetovom kongrese vo Švédsku, kde sa na návrh FCI pre uznanie varianty RR bez ridge prijal nasledujúci záver:

"The 2016 Rhodesian Ridgeback World Congress recognizes that breeders are autonomous and are the best arbiters of what should happen in their whelping boxes. To that end, the 2016 RRWC strongly encourages breed clubs to avoid punitive language in their codes of ethics or other official documents regarding the breeding of healthy Rhodesian Ridgebacks with only cosmetic faults, and strongly encourages openness and honesty between breeders."

"RRWC 2016 uznáva chovateľov ako autonómnych vo svojich rozhodnutiach ohľadne ich vlastných odchovov. Z toho dôvodu RRWC 2016 dôrazne odporúča chovateľským klubom, aby zabránili represívnemu zneniu svojich etických kódexov a chovateľských poriadkov týkajúcich sa chovu zdravých RR s len kozmetickými chybami a dôrazne odporúča, otvorenosť a čestnosť medzi chovateľmi.

Keďže u nášho plemena je tých kozmetických chýb neporovnateľne viac ako u iných plemien, dáva nám toto uznesenie Svetového kongresu RR 2016 jasný signál a výzvu k zamysleniu."


Monika Tušanová, august 2016použité zdroje a citácie:
FCI a Slovenska Kynologická Jednota
Oficiálna stránka Rhodesian Ridgeback World Congress 2016
Oficiálna stránka Rhodesian Ridgeback World Congress Health Committee
Ridge a dermoid sínus

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:20
štatistiky