Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Testy na genetické založenie ridge u RR  
Autor: Monika Tušanová| Nedeľa, 21.06.2015 | Téma: Chovateľstvo a genetika (2231 čítané)
 


Radi by ste si otestovali krycieho psa a chovnú suku, či bude ich potomstvo vždy s ridge alebo bude časť ich potomstva bez ridge?

V súčasnosti už je možné toto geneticky testovať
a tým rozlíšiť dominantného homozygota a heterozygota.


Gén pre ridge bol objavený už v roku 2008, avšak genetický test, ktorý by bol k dispozícii pre chovateľov bol vyvinutý a uvedený na trh až koncom roka 2014 Výskumným ústavom veterinárneho lekárstva v Brne www.genocan.eu. Autor testu je Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D. Test sa robí zo vzorky krve (0,5-1ml odobranej do skúmavky s antikoagulantom EDTA) alebo zo steru (ústnej sliznice špeciálnym sterovým kartáčom.

Stanovením počtu génov pre ridge a teda genetického založenia ridge, môže chovateľ využiť pri výbere vhodného partnera pri krytí, tak aby sa obmedzil počet narodenia bezridgových jedincov. Avšak je dobre vedieť, že existuje súvislosť medzi počtom "kópií" pre ridge a výskytom dermoidov. Zvýšenie počtu dominantných homozygotov v chove môže so sebou niesť zvýšené riziko výskytu dermoid sínusov.
Z toho vyplýva, že s informáciami z týchto testov je treba narábať v chove opatrne a rozumne, nemali by byť našou prioritou v chove vrhy so 100% ridgovosťou, ani produkovanie dominantných homozygotov. Naopak, pes bez ridge k chovu nášho plemena patrí a je na zamyslenie, či občas takéhoto jedinca v chove nevyužiť ako vylepšovateľa s ohľadom na zdravie v populácii.
Už v roku 2013 sa o tom objavila prvá zmienka v správe zo zasadania Chovateľskej komisie FCI konanej dňa 8. júna 2013 v Helsinkách, kde bol prednesený návrh Chovateľskej komisie do plemenných štandardov schváliť znaky, ktorým je geneticky nemožné sa vyhnúť, keď sa chová to, čo je plemenným štandardom akceptované. V našom prípade ide o to, že pri chove ridgebackov nie je možné chovať to, čo štandard vyžaduje bez toho, aby sa vo vrhoch neobjavili šteňatá, ktoré štandard diskvalifikuje (ridgeless).

V niektorých štátoch EU hrozia vlády zákazom chovu konkrétneho plemena, pokiaľ sa štandardy neupravia tak, aby tieto “geneticky nevyhnuteľné“ modifikácie boli rovnako akceptované. Prezídium FCI tento návrh postúpilo FCI Vedeckej komisii a požiadalo Chovateľskú komisiu o zostavenie úplného zoznamu plemien, ktorých sa tento bod môže týkať. V praxi by to pre nás mohlo znamenať legalizáciu ridgeless v chove a testami kontrolovaným chovom šancu znížiť výskyt DS bez straty ridge ako hlavného plemenného znaku.

Ak máte záujem o tento test, kontaktujte ma osobne v dňoch 27-28. júna v Krpáčove,
kde budem mať k dispozícii špeciálne odberové súpravy pre vykonanie odberu.
Monika Tušanová

Viac o genetike a ridge

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:32
štatistiky
RR-shop