Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
LTV Abnormality vo vývoji kostry


Neúplné spojenie medzi posledným driekovým stavcom a krížovou kosťou.
Neúplné spojenie kaudálneho konca krížovej kosti, vynechaný stavec.


Táto abnormalita stavby kostry je silne dedičná (30-40%) a môže spôsobiť tzv. Cauda equina syndróm. Výskyt tohto ochorenia je známy predovšetkým u nemeckých ovčiakov a bernských salašníckych psov.

V slovenskom chove bolo toto ochorenie u plemena rodézsky ridgeback po prvýkrát zaznamenané v r.2002 po krytí so zahraničným psom. Odvtedy sa pred zaradením do chovu vyhodnocuje popri rtg. DBK aj chrbtica. Zaznamenalo sa aj niekoľko málo ďalších prípadov, ale tieto jedince neboli zaradené do chovu. U súrodencov postihnutých jedincov bol chov do roku 2014 pod sprísneným dohľadom a povinnou kontrolou potomstva.

Neúplné spojenie kaudálneho konca krížovej kosti môže spôsobiť syndróm caudae equinae, čo je uškrtenie štyroch zväzkov nervov vedúcich dolnou časťou chrbtice, a okrem ochrnutia môže spôsobovať ťažké črevné alebo močové komplikácie. Jedná sa o akútny stav, väčšinou spôsobený masívnou extrúziou nucleus pulposus.

Diagnostika je možná röntgenom krížovej časti psa. Medzinárodne používaná skratka pre diagnózu je: LTV
(LUMBOSACRAL TRANSITIONAL VERTEBRA in the dog predisposes to Cuda Equina syndrome)

Slovenský klub chovateľov ridgebackov po dohode s Prof. Ledeckým umožňuje svojim členom popri vyhodnocovaní DBK aj vyhodnocovanie a diagnostikovanie LTV.

Viac o probléme LTV článkok Prof. MVDr. Valent Ledeckého, CSc, Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice


LTV A NOVÉ POZNATKY (r.2014)
Tlaky okolitých krajín sú na zjednotenie systému vyhodnocovania LTV a L8. Momentálne ním je švajčiarsky model klasifikácie M. Flückiger 2009.
SRK v spolupráci s chovateľskou radou SKCHR na základe zverejnených štúdií a po konzultácii s odborníkmi na LTV odporúča naďalej sledovať a do chovu zaraďovať v zmysle chovateľského poriadku FCI iba jedincov zdravých, bez funkčných chýb chrbtice. Jedincov s nefunkčnými anomáliami odporúča páriť so psami s ideálnou chrbticou. Odporúča po zistení akejkoľvek odchýlky od normálu našim vyhodnocovateľom vyhodnotenie CT v Brne alebo priamo vo Švajčiarsku. Chovné využitie jedincov s nefunkčnými anomáliami chrbtice je na zvážení každého chovateľa, avšak SKCHR ho neodporúča, pokiaľ máme k dispozícii dostatok negatívnych jedincov.

Viac o probléme LTV pre SKCHR spracovala Monika Tušanová, Máj 2014


© Monika Tušanováčlánok prešiel jazykovou úpravouCopyright ©www.rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!
Publikované : 2005-11-08 (7952 čítané)

                     © 2005 © 2022 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:31
štatistiky
RR-shop