Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
RHODESIAN RIDGEBACK SLOVAKIA
ABC Chovateľa, rady chovateľom od uchovnenia psa až po zápis šteniat


ABC CHOVATEĽA


Mám ridgebacka a chcem ho uchovniť. Čo mám robiť?

SUČKA
1. Absolvovať minimálne 2 výstavy na úrovni CAC (z toho 1 organizovaná SKCHR) s hodnotením 2x výborná.
2. Po dosiahnutí 12 mesiacov suky absolvovať rtg. bedrových, lakťových kĺbov a LTV (viď postup)
3. Absolvovať bonitáciu. Koná sa spravidla 2x do roka pri KV a ŠV SKCHR. Prihlášku nájdete na webstránke SKCHR
4. Po úspešnej bonitácii s výsledkom "Chovná" zažiadať na SPZ o potvrdenie chovnej spôsobilosti (tlačivo), čím sa suka zaregistruje v Plemennej knihe SPZ do zoznamu chovných jedincov.
5. Požiadať na SPZ o FCI chránený názov chovateľskej stanice. (tlačivo)
6. Suka sa môže kryť až po dosiahnutí 24 mesiacov.

PES
1. Absolvovať minimálne 2 výstavy na úrovni CAC (z toho 1 organizovaná SKCHR) s hodnotením 2x výborný.
2. Po dosiahnutí 12 mesiacov psa (niektoré krajiny akceptujú u krycích psov vyhodnotenia až po dovŕšení 18.mes) absolvovať rtg. bedrových, lakťových kĺbov a LTV (viď postup)
3. Absolvovať bonitáciu. Koná sa spravidla 2x do roka pri KV a ŠV SKCHR. Prihlášku nájdete na webstránke SKCHR
4. Po úspešnej bonitácii s výsledkom "Chovný" zažiadať na SPZ o potvrdenie chovnej spôsobilosti (tlačivo), čím sa pes zaregistruje v Plemennej knihe SPZ do zoznamu chovných jedincov.
5. Pes môže byť použitý v chove po dosiahnutí veku 18 mesiacov.


Ridgebacka mám uchovneného, čo ďalej?

SUČKA
1. Napísať žiadosť o vystavenie "Odporúčania na párenie" (nájdete na webstránke SKCHR) a poslať včas pred predpokladaným termínom krytia na adresu, kt. je uvedená na tlačive.
2. Po obdŕžaní tlačiva "Odporúčania na párenie" sa môže suka kryť. Odporúča sa pri krytí podpísanie zmluvy s majiteľom krycieho psa.
3. Po krytí sa potvrdí "Odporúčanie na párenie" (potvrdzuje sa, aj keď obaja partneri sú v majetku chovateľa). Pokyny pre vyplnenie tlačiva a odoslanie jej časti sa nachádza priamo na tlačive. Ak bola suka krytá zahraničným psom, oznamovacie povinnosti majiteľa krycieho psa preberá chovateľ.
4. Ak suka nezostane gravidná, je chovateľ povinný toto písomne ohlásiť poradcovi chovu. To isté je nutné oznámiť majiteľovi krycieho psa.
5. V prípade neuskutočneného párenia v platnom termíne uvedenom na tlačive "Odporúčanie na párenie" je chovateľ povinný vrátiť obe vyhotovenia tlačiva s písomným oznámením, že krytie sa neuskutočnilo.

Podmienkou pre vydanie "Odporúčania na párenie" pre chovnú suku - je účasť min. 1x za dva roky (t.j. účasť na min. jednej zo štyroch výstav organizovaných SKCHR) kde je možné posúdiť celkovú kondíciu jedinca.

PES
1. Pri krytí potvrdiť tlačivo "Odporúčanie na párenie" a riadiť sa pokynmi uvedenými na tlačive. Odporúča sa pri krytí podpísanie zmluvy s majiteľom suky.


Šteniatka sú na svete. Aký je ďalší postup, aby boli zapísané v plemennej knihe?

SUČKA
1. Podať hlásenie o narodení šteniat. (tlačivo nájdete na webstránke SKCHR)
a) poradcovi chovu SKCHR
b) kontrolórovi vrhu
c) majiteľovi krycieho psa

Poradca chovu na základe tohto hlásenia potvrdí a zašle chovateľovi "PRIHLÁŠKU NA ZÁPIS ŠTENIEC".
2. K včasnému vydaniu preukazov o pôvode pre vrh a jeho zápisu do SPKP sa odporúča "Prihlášku na zápis šteniat" poslať včas (najneskôr do 60 dní) od narodenia šteniat na SPZ (viď pokyny plemennej knihy)
3. Včas zabezpečiť čipovanie (príp. aj tetovanie) šteniat.
4. Včas zabezpečiť kontrolu vrhu po dohode s chovateľským klubom.


Spracovala Monika Tušanová, 5/2001
doplnené priebežne o zmeny vyplývajúce zo stanov, chovateľských poriadkov a nariadení vyšších orgánov
aktualizované 3/2019

Táto stránka má informatívny charakter, je priebežne aktualizovaná nadšencami plemena. Informácie sú spracované na základe platných predpisov SKJ/SPZ a SKCHR. Chovateľský servis zabezpečuje SKCHRZdroj: RHODESIAN RIDGEBACK SLOVAKIA
www.rr.sk

Copyright © rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

URL:
www.rr.sk/modules.php?name=Chovatelstvo&op=zobrazodkaz&rrkl=ano&artid=67
                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:59
štatistiky
RR-shop