Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Ako a kde vykonať RTG pre oficiálne vyhodnotenia DBK, DLK a LTV
(2982 čítané)   
  
Zobraziť pred vytlačením


Postup pri vyhodnocovaní röntgenogramov

1. Zažiadate od poradcu chovu *chovateľského klubu oficiálne klubové tlačivo "Vyhodnotenie röntgenogramov" (ďalej iba tlačivo). Tlačivo Vám bude zaslané na dobierku. Výška dobierky sa odvíja od počtu vyhodnotení. Bližšie informácie nájdete na webe SKCHR v sekcii "Poplatky".

2. Tlačivo vyplníte a spolu s originálom preukazu o pôvode psa (k nahliadnutiu za účelom identifikácie) zoberiete so sebou k veterinárovi, ktorý bude psa snímkovať.

3. Zoznam stredísk s oprávnením nájdete na https://www.kvlsr.sk/veterinarni-lekari

4. Veterinár rtg. snímok riadne označí mikročipom psa a dátumom snímkovania. Snímok spolu s potvrdeným tlačivom odošle na centrálne vyhodnotenie. (adresa sa nachádza na tlačive)

5. Vyhodnocovateľ snímok vyhodnotí a výsledok zapíše do tlačiva, ktoré zašle majiteľovi psa a na chovateľský klub. Rtg. snímok ostáva v archíve vyhodnocovateľa.

Ideálny vek pre röntgenovanie bedrových kĺbov u plemena RR je po ukončení telesného rastu a vývoja, t.j. po 18.mesiaci veku psa. No štatistiky ukazujú, že röntgenovanie kĺbov mladého psa, dokonca už v ôsmom mesiaci jeho veku, je z 90% spoľahlivé. SKCHR akceptuje vyhodnotenia rtg. od 12. mesiaca veku suky aj psa.

Aby snímky boli robené čo najkvalitnejšie a jednotným systémom, ktorý nepoškodí psom pri vyhodnocovaní, je nutné rešpektovať zoznam veterinárnych lekárov, ktorí môžu röntgen vykonať.

Ak bude k dispozícii rtg. snímok, ktorý bude svojou kvalitou brániť k objektívnemu vyhodnoteniu, budú majiteľ i veterinár vyzvaní k opakovanému snímkovaniu.

Odvolanie proti výsledku vyhodnotenia je možné podať písomne na adresu *chovateľského klubu po zložení istiny. Bližšie pokyny žiadajte u chovateľského klubu.

Všetky výsledky hodnotenia rontgenogramov boli do roku 2014 priebežne uverejňované prostredníctvom internetu na www.rr.sk. Od roku 2015 Slovenský klub chovateľov ridgebackov neposkytuje verejnosti tieto údaje. Ak si majiteľ praje výsledok zverejniť na tomto portáli, môže tak urobiť zaslaním správy na info@rr.sk


aktualizované k 11/2016


*Chovateľský servis vykonáva klub SKCHR

  

Copyright © rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:93
štatistiky
RR-shop