Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Prihláška do klubu
Entryform

Prosím vyberte Vašu krajinu/ Please select your country or language of entryform
Slovensko
Česko
other countries (En language of entryform)
Vlastním psa plemena Rhodesian Ridgeback, počet (How many dogs You own):
(Vlastniť psa, prípadne vlastniť psa s PP nie je podmienkou pre členstvo)


  FAN KLUB RODÉZSKYCH RIDGEBACKOV SK (fan Klub RRSK)
  RHODESIAN RIDGEBACK FAN KLUB SLOVAKIA (RR fan klub Slovakia)

  Klub združuje majiteľov, chovateľov a priaznivcov plemena Rodézsky Ridgeback (RR).
  Je dobrovoľnou záujmovou kynologickou organizáciou.
  Viac o našom záujmovom klube, naše aktivity, idea...


Členom sa môže stať každý občan SR, alebo občan iného štátu (hosťujúci člen) ktorý má záujem o plemeno a zaplatí príspevok 20 €.
Pri vstupe nového člena do klubu po termíne 30.09. sa čl. poplatok zarátava už aj pre nasledujúci kalendárny rok.
Žiadateľ o členstvo nemusí vlastniť psa, môže vlastniť psa bez PP ak bude dodržiavať stanovy klubu a nerozmnožovať psov bez preukazu o pôvode.
Členom sa nemôže stať obchodník so psami, osoba spolupracujúca s obchodníkom so psami a chovateľ psov bez preukazu o pôvode.
Členov klubu prijíma
SRK na základe on-line prihlášky (viď hore)
Členský príspevok člena je splatný do konca februára pre daný rok.Prečo byť členom klubu

  • Spolupatričnosť a možnosť stretávania sa na klubových dňoch,
  • poradenstvo v oblasti výchovy, výcviku a chovateľstva,
  • účasť na klubových súťažiach Pes/Suka/ChS roka, Šampión RRSK,
  • zvýhodnené poplatky na akciách klubu

Klubom preferované a členmi podporované hodnoty:

  • Láska k plemenu,
  • dobré medziľudské vzťahy.

Výhody poskytované partnermi klubu

V cene členského príspevku 20 € je tiež

  • prezentácia chovateľských staníc - foto + odkaz na web stránku,
  • inzercia šteniat s vynovenými funkciami vytvorenia vlastnej prezentácie vrhu s fotogalériou.
    (Novinkou inzercií je možnosť prezentácie svojho inzerátu s vlastným obrázkom na sociálnych sieťach.)

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:13
štatistiky