Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
RR Complete
Standard
RR Magazine
Publications
Puppies
Shows
Archive
Enter into databases
Enter into databases
Breeding
Stud Dogs
Brood Bitches
Champions
www links
Personal Pages
Breeders
Useful Links
RR in not
RR Shop
 
 
Contact
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Published
 (30426 reads)
  


PES A MAČKA
Odborný kynologický časopis č.6/2016

KYNOLOGICKÁ REVUE
Odborný kynologický časopis č. 6/2016
Reportáže z osláv jubilea 25 rokov chovu plemena na Slovensku. Doplnené o fotografie Šárky Štusákovej a Miroslava Michaleca.


PES A MAČKA
Odborný kynologický časopis č.4/2016
Článok o plemene Rhodesian Ridgeback a jeho športového využitia.
Zamyslenie sa nad pracovnými vlastnosťami a
víziou upotrebiteľnosti plemena na Slovensku.
Autorský článok Moniky Tušanovej doplnený o fotografie Jany Kovářovej, Melanie Nowak, Vanča a Kostolániovej.


KYNOLOGICKÁ REVUE
Odborný kynologický časopis č. 3/2016
Ridgeback - športovec telom i duchom
Článok o Amalovi, najrýchlejšom ridgebackovi Európy
Rozhovor s majiteľkou tohto legendárneho psa a kompletný zoznam vydaných coursingových licencií pre plemeno k dnešnému dňu.


KYNOLOGICKÁ REVUE - PES
Odborný kynologický časopis č. 2/2016
 +

PES A MAČKA
Odborný kynologický časopis č.2/2016
O plemene, zakladateľoch chovu a rozvoji klubizmu na Slovensku a osláv jubilea 25 rokov chovu na Slovensku.
Autorské články Moniky Tušanovej doplnené o historické fotografie a fotografie z dielne Markéty Novákovej.


PES A MAČKA
Odborný kynologický časopis č.7/2015
Profil plemena, charakteristika, povahové zvláštnosti, história a súčasný chov, aktivity majiteľov a klubov plemena na Slovensku.
Fotografie Markéty Novákovej, Gabriely Štefuňovej, Melanii Nowak,
Ingeborg Režuchovej a Milady Krchnavej.
Autorský článok Moniky Tušanovej


PES PŘÍTEL ČLOVĚKA
Odborný kynologický časopis č. 6/2015
S velkým psem se mužete podělit o velké problémy.
Rozprávanie o rodézskom ridgebackovi - canisterapeutickom psovi.
V hlavnej úlohe Aslan Irsania "Boltík" Aleny Hájkovej.


KYNOLOGICKÁ REVUE
Odborný kynologický časopis č. 5/2015
Rozhovor Bc. Viery Janekovej
o rodézskych ridgebackoch s Monikou Tušanovou.


The RIDGEBACK REGISTER - USA
Informatívny a reklamný magazín č. 11/2009

Reportáž z RR World Specialty Show 2009 a SKCHR Club Show 2009, výstav, ktorých sme boli organizátormi.


The RIDGEBACK REGISTER - USA
Informatívny a reklamný magazín č. 1/2007

Prvé informácie o slovenskom chove RR v USA v krátkom článku prezidentky pani Moniky Tušanovej a následného prehľadu chovateľských informácií a odlišnosti v klubových predpisoch, povinných i dobrovoľných zdravotných testoch ale aj v samotnom zmysle a poslania klubov.


PES A MAČKA
Odborný kynologický časopis č. 6/2005

Reportáž D. Fazekašovej z medzinárodných skúšok záchranárov, kde nás úspešne reprezentovala Petra Desátová so svojou sučkou Canny Saranga.


PES A MAČKA
Odborný kynologický časopis č. 6/2005

Canisterapia a rodézsky ridgeback - charakteristika canisterapie, využitie a osobné skúsenosti autorky článku Jany Kadnárovej s výcvikom a skúškami.


PES A MAČKA
Odborný kynologický časopis č. 4/2005

Citát z editoriálu: ..."Cieľavedomá plemenitba musí byť v rukách chovateľských klubov, ktoré majú nastolený poriadok. Veľmi pekným príkladom je obhajoba rodézskeho ridgebacka v tomto čísle a vysvetlenie všetkých súvislosti, kde sa stala chyba. Prečo rodézsky ridgeback nepatrí na "čiernu listinu". Ak by na Slovensku mali mať psov v rukách takí ľudia, ako sú v tomto klube, nielen že by zmizli obavy, ale mnohé krajiny by si z nás brali príklad"....


PES A MAČKA
Odborný kynologický časopis č. 4/2005

Obhajoba rodézskeho ridgebacka a vysvetlenie všetkých súvislosti, kde sa stala chyba. Prečo rodézsky ridgeback nepatrí na zoznam nebezpečných plemien.
Autorský článok Moniky Tušanovej, prezidentky SKCHR


PES A MAČKA
Odborný kynologický časopis č. 10/2004
Profil plemena Rhodesian Ridgeback. Veľmi pekný, obsažný a zaujímavo písaný článok o ridgebackoch. Autorka v ňom popisuje nielen exteriér, ale aj povahu a jej špecifiká, históriu vzniku plemena, chov i pracovné využitie.
Autor: Monika Tušanová


Reportáž z medzinárodných skúšok záchranárov 1/2003

Plemeno RR reprezentovala mladá, 13 ročná záchranárka Petra Desátová so svojou sučkou Canny Saranga.


SPRAVODAJ ČKRR 06/2003

Špeciálna výstava Českého klubu RR očami rozhodcu, špecialistu Moniky Tušanovej. V článku opisuje pani Tušanová svoje dojmy z posudzovania a hodnotenie chovu a smerovanie vývoja plemena RR v danom období.


La Razza Rhodesian Ridgeback
5/2003

Časopis vychádzajúci v Taliansku
Autorský článok prezidentky SKCHR Moniky Tušanovej, napísaný na základe oslovenia "RR Club D´Italia". Autorka v ňom opisuje život a aktivity SKCHR za obdobie 1999-2002, históriu a základy chovu plemena na Slovensku, chovateľské a zdravotné problémy a vízie do budúcna.


KYNOLOGICKÁ REVUE
Odborný kynologický časopis č. 7/2001
Obhajoba plemena Rhodesian Ridgeback pred nezmyselným zaradením na zoznam nebezpečných plemien.
Autorský článok Moniky Tušanovej, prezidentky SKCHR


KYNOLOGICKÁ REVUE
Odborný kynologický časopis č. 03/2001
Prvýkrát publikovaný profil plemena Rhodesian Ridgeback na Slovensku. Opisuje pôvod plemena, pôvodnú funkciu, dnešné využitie, povahové zvláštnosti a prácu Slovenského klubu chovateľov ridgebackov.
Autor: Monika Tušanová


Rhodesian Ridgeback Heute

Autor: Stig G. Carlson
Informácie o zakladaní chovateľských klubov, ich činností a chovateľských špecifík v rôznych kútoch sveta i zvlášť Európy.

  

Copyright © www.rr.sk RHODESIAN RIDGEBACK SLOVAKIA. All rights reserved!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Passw: 
Number:   
Published
Membership
Contact
Planed Activities
Club Days
Club Pointscores
Mental tests
Visitors
Online:44
statistics
RR-shop