Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
RR Complete
Standard
RR Magazine
Publications
Puppies
Shows
Archive
Enter into databases
Enter into databases
Breeding
Stud Dogs
Brood Bitches
Champions
www links
Personal Pages
Breeders
Useful Links
RR in not
RR Shop
 
 
Contact
Rhodesian Ridgeback SK 20years
  fan Club RRSK announces for the 2019
competitions

Best Ridgeback
Best Kennel
Best in sport
Club pointscores
 (7627 reads)
  
Print preview

Na základe ocenení získaných v roku 2018 Informačný portál RRSK v spolupráci s *fan Klub RRSK* udelili tituly Pes/Suka roka RRSK trinástim jedincom a jednej chovateľskej stanici. Zároveň podľa bodového ohodnotenia vyhlasuje TOP 10 najúspešnejších.

Všetci ocenení získavajú diplom. Majiteľ víťazného jedinca v TOP 10 navyše získava diplom v darčekovom obale a pamätnú plaketu z limitovanej série vydanej v r. 2016 k 25. výročiu chovu ridgebackov na Slovensku.TOP 1 -
Tusani Winning Wiwien
TOP 2 - Azizi Asu Zululand
TOP 3 -
Tusani Yeah Simba
TOP 4 -
Tusani Awesome Vivien
TOP 5 -
Tusani X-Calibur RR
TOP 6 -
Tusani Junior Bayo
TOP 7 -
Tusani Junior Beira
TOP 8 - Tusani Sunny Pearl
TOP 9 - Tusani Red Rose
TOP 10 -Tusani Zimba Boo

Awarded

psy / males

MLADÝ PES ROKA 2018
PES ROKA 2018
vice-PES ROKA 2018
ŠPORTOVEC ROKA 2018

Tusani Junior Bayo
Tusani Yeah Simba
Tusani X-Calibur RR
Tusani Lord Copyright

suky / females

ŠTENIATKO ROKA 2018
MLADÁ SUKA ROKA 2018
MLADÁ vice-SUKA ROKA 2018
SUKA ROKA 2018
vice-SUKA ROKA 2018
ŠAMPIÓNKA ROKA 2018
Vice-ŠAMPIÓNKA ROKA 2018
VETERÁN ROKA 2018

Azizi Asu Zululand
Tusani Awesome Vivien
Tusani Junior Beira

Tusani Winning Wiwien
Tusani Zimba Boo
Tusani Sunny Pearl
Tusani Red Rose
Tusani Lady Melody

Chovateľská stanica roka 2018

TUSANI, Monika Tušanová


Blahoželáme a tešíme sa na vás na spoločných akciách aj v tomto roku!

Vyhodnotenie za rok 2017

PES ROKA 2017
MLADÝ PES ROKA 2017
MLADÝ vice-PES ROKA 2017

ŠPORTOVEC ROKA 2017
ŠAMPIÓNKA ROKA 2017
Vice-ŠAMPIÓNKA ROKA 2017
SUKA ROKA 2017
Vice-SUKA ROKA 2017
MLADÁ SUKA ROKA 2017
VETERÁN ROKA 2017
Chovateľská stanica roka 2017

Tusani X-Calibur RR
Allie Ferligov
Tusani Yeah Simba
Tusani Lord Copyright
Tusani Red Rose
Tusani Sunny Pearl
Tusani Winning Wiwien
Tusani Winning Winnie
Tusani Zimba Boo
African Dream Bahiya

TUSANI, Monika Tušanová

Vyhodnotenie za rok 2016

ŠAMPIÓN ROKA 2016
PES ROKA 2016
MLADÝ PES ROKA 2016
ŠPORTOVEC ROKA 2016
ŠAMPIÓNKA ROKA 2016
Vice-ŠAMPIÓNKA ROKA 2016
SUKA ROKA 2016
Vice-SUKA ROKA 2016
MLADÁ SUKA ROKA 2016
MLADÁ Vice-SUKA ROKA 2016
VETERÁN ROKA 2016
ŠTENIATKO ROKA 2016
PET ROKA 2016
Chovateľská stanica roka 2016
2. miesto

Chibale Habeebah of Shingamonga
Tusani X-Calibur RR
Haker Rudy Urok
Tusani Lord Copyright
Tusani Miss Malawi
Tusani Red Rose
Tusani Sunny Pearl
A'one Alecia Beth Malawiway
Tusani Winning Winnie
A'one Ariana Grande Malawiway
Tusani White Lady
Hayawani Maji Sharifu
Darya-Desta Nangila
TUSANI, Monika Tušanová
MALAWIWAY, Marek Kochan

Vyhodnotenie za rok 2015

ŠAMPIÓN ROKA 2015
PES ROKA 2015
MLADÝ PES ROKA 2015
ŠTENIATKO ROKA 2015
ŠAMPIÓNKA ROKA 2015
Vice-ŠAMPIÓNKA ROKA 2015
SUKA ROKA 2015
Vice-SUKA ROKA 2015
MLADÁ SUKA ROKA 2015
ŠTENIATKO ROKA 2015
Chovateľská stanica roka 2015

Chibale Habeebah of Shingamonga
Tusani Lord Copyright
Lashawn Lakota Lowenschwanz
Haker Rudy Urok
Corca Habebah of Shingamonga
Tusani O'lala Paris
Tusani Red Rose
Chilli Princess Black River Kingdom
Tusani Sunny Pearl
Tusani Winning Winnie
TUSANI, Monika TušanováPropozície klubových súťaží

ŠAMPION KRÁSY RRSK
sa môže udeliť:

1. Ak pes /suka získal 3x nomináciu na na šampióna krásy RRSK na výstave usporiadanej informačným portálom RRSK alebo fan klubom RRSK.
2. Nominácie boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
3. Jeden z nominácie môže byť nahradený troma rezervnými nomináciami.
Klubový šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje klub. (zasielajte e-mailom na klub@rr.sk)
Klubový šampionát krásy neoprávňuje jedincov pre zaradenie do triedy šampiónov a víťazov na FCI výstavách.


PES ROKA

Kategórie: Zadávané tituly: (v názve sa uvedie daný rok, v kt. bolo ocenenie získane)
Šteňa "Šteniatko pes/suka roka RRSK" "Vice-šteniatko pes/suka roka RRSK"
Mladý "Mladý pes/suka roka RRSK" "Mladý vice-pes/suka roka RRSK"
Dospelý "Pes/suka roka RRSK" "Vice-pes/suka roka RRSK"
Šport a výstavy "Športovec pes/suka roka RRSK" "vice-Športovec pes/suka roka RRSK"
Šampión "Šampión/šampiónka roka RRSK" "Vice-šampión/šampiónka roka RRSK"
Veterán "Veterán/veteránka roka RRSK" "Vice-veterán/veteránka roka RRSK"
Pet "Pet roka RRSK" "Vice-pet roka RRSK"

© Logo "Best RR roka" sú oprávnené užívať iba psy, ktoré získali jeden z vyššie uvedených titulov.
Súčasťou loga musí byť aj plný názov udeleného titulu.


*PNG priesvitný podklad
k stiahnutiu

Podmienky súťaže:
Majiteľ psa musí byť členom fan Klubu RRSK minimálne päť mesiacov pred uzávierkou súťaže, bez finančných a iných restov voči klubu, s trvalým bydliskom na území SK. Súťaže sa môže zúčastniť aj zahraničný člen so psom pochádzajúceho zo slovenského chovu, musí mať absolvované minimálne 3 výstavy (v prípade veteránov 1). Majiteľ musí prihlásiť psa doporučene, formou súpisky (dátum, typ výstavy, miesto, ocenenia, body, medzi súčet + súčet bodov) a musí vedieť dokladovať získané ocenenia pre prípad protestu. (kópiami posudkových listov a kartičiek). Ocenenia získané v danom roku sa započítavajú do súťaže v tom istom roku, kedy boli získané. Jedno z ocenení musí byť z výstavy organizovanej informačným portálom RRSK alebo fan klubom RRSK. Do kategórie "Šport a výstavy" sa môže prihlásiť iba pes, ktorý sa v danom roku zúčastnil športovej akcie RRSK. Pes sa môže prihlásiť iba do jednej z nasledujúcich kategórii:

  • kategória "Šteniatko" zasielajte ocenenia z tried šteniat a dorastu,
  • kategória "Mladý" zasielajte ocenenia z tried mladých a prostrednej,
  • kategória "Dospelý" zasielajte ocenenia z tried prostrednej, otvorenej a šampiónov,
  • kategória "Šport a výstavy" účasť na športovej akcii + akákoľvek výstavná trieda,
  • kategória "Šampión" z tr. šampiónov (min.1), ostatné môžu byť z tr. prostrednej, otvorenej,
  • kategória "Veterán"- z tr. veteránov (min.1), ostatné môžu byť z tr. šampiónov, otvorenej.
  • kategória "Pet"- z triedy pet.

Ocenenia z triedy mimo konkurencie, tzv. čestnej, sa započítavajú do každej z kategórii.

Uzávierka súťaže: 20. decembra roka.

Prihlášky posielajte
poštou
na adresu RRSK, Liesková 5, 040 01 Košice
alebo mailom
na klub@rr.sk


CHOVATEĽSKÁ STANICA ROKA

Podmienky súťaže: Chovateľská stanica musí byť registrovaná na území Slovenska. Majiteľ chovateľskej stanice musí byť členom fan Klubu RRSK minimálne päť mesiacov pred uzávierkou súťaže, bez finančných a iných restov voči klubu. Na základe zaslaných výstavných ocenení jednotlivých psov sa automaticky tieto psy podľa ich pôvodu zaradia do súťaže chovateľských staníc. Bodujú sa dvaja jedinci s najvyšším počtom bodov spĺňajúci kritériá súťaže, ktorí boli prihlásení do súťaže o psa roka v hociktorej z kategórii. *Navyše sa do tejto súťaže zaratúvajú aj ocenenia CHS získané v záverečných súťažiach. Chovateľská stanica s najvyšším počtom bodov získava titul "Chovateľská stanica roka".


*PNG priesvitný podklad
k stiahnutiu

© Logo "Kennel roka" sú oprávnené užívať chovateľské stanice, ktoré získali titul "Chovateľská stanica roka" a "Chovateľská stanica roka" 2.miesto.

Uzávierka súťaže: 20. decembra roka.


TABUĽKA BODOVANIA

výstava:

Národná Medzinár. KV+ŠV KV+ŠV RRSK Európska Svetová
Výborný (VN) - 1 1 - 5 7
Výborný 4 (VN4) /4. 1 2 2 2 7 9
Výborný 3 (VN3) /3. 2 4 4 4 8 10
Výborný 2 (VN2) /2. 3 6 6 6 9 11
Výborný 1 (VN1) /1. 4 8 8 8 10 12
Víťaz triedy - - - 10 - -
res. Víťaz triedy - - - 8 - -
kl.CAC/nom. CH klubu - - 5 10 - -
res. Klub CAC/res.nom - - 3 8 - -
CAC, CAJC 4 6 5 - 10 15
res. CAC 2 4 3 - 7 10
CACIB - 10 - - 15 20
res. CACIB - 7 - - 10 15
Derby víťaz 5 10 - - - -
Víťaz SK (aj ml.) 7 - - - - -
Junior-BOB** 4 8 8 8 12 15
Veterán-BOB** 4 8 8 8 12 15
BOB 5 10 10 15 20 30
BOS** 4 8 8 10 15 25
BIG VI.FCI 3.miesto 5 10 - - 15 20
BIG VI.FCI 2.miesto 10 18 - - 30 40
BIG VI.FCI 1.miesto 15 25 - - 40 50
BIS 3.miesto 10 20 - - 30 40
BIS 2.miesto 20 30 - - 40 50
BIS 1.miesto 30 40 - - 50 60
Best baby, puppy, junior, veteran, pet RRSK (pes/suka) - - - 10 - -
Best male/female RRSK - - - 15 - -
Naj hlava/ridge/pohyb 3.m - - 3 5 - -
Naj hlava/ridge/pohyb 2.m - - 4 7 - -
Naj hlava/ridge/pohyb 1.m - - 5 10 - -
Výstava šampiónov 3.m 5 - - - - -
Výstava šampiónov 2.m 7 - - - - -
Výstava šampiónov 1.m 10 - - - - -
Víťaz Európy - - - - 70 -
Svetový víťaz - - - - - 100
*CHS v BIS 3.miesto 10 15 5 30 40 50
*CHS v BIS 2.miesto 15 20 10 40 50 75
*CHS v BIS 1.miesto 20 25 15 50 75 100

pozn:
Titul z výstavy šampiónov je bodovaný vo všetkých kategóriách.
* Body len pre súťaž o CHS roka (nie jednotlivcov)
** Ak bol tento titul udelený oficiálne (avizovaný v propozíciách a zapísaný v posudku alebo udelená kartička)

Fan Klub RRSK v spolupráci so šéfredaktorom Informačného portálu RRSK si vyhradzujú právo v odôvodnených prípadoch na výnimky z tohto poriadku a udelenie zvláštnych ocenení.
Protest voči vyhodnoteniu súťaží sa môže podať písomne na info@rr.sk do 15 dní od zverejnenia výsledkov.

posledná aktualizácia 21/12/2016

  

Copyright © www.rr.sk RHODESIAN RIDGEBACK SLOVAKIA. All rights reserved!

                     © 2005 © 2019 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Passw: 
Number:   
Published
Membership
Contact
Planed Activities
Club Days
Club Pointscores
Mental tests
Visitors
Online:36
statistics
RR-shop