Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
SKCHR-Stanovisko k návrhu novelizácie zákona 2001  
Autor: Monika Tušanová| Štvrtok, 31.05.2001 | Téma: Zákon (4185 čítané)
 

STANOVISKO SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV RIDGEBACKOV 

k návrhu č.1024 poslanca NR SR Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa upravia podmienky chovu a držania psov a zmenia sa niektoré súvisiace zákony.

Vo všeobecnej časti dôvodovej správy sa ako dôvod predloženia návrhu uvádzajú množiace sa napadnutia ľudí psami a zvyšujúci sa záujem niektorých skupín občanov o chovanie tzv. bojových, v zákone definovaných ako nebezpečných psov. Veľmi správne je uvedené, že hlavnou príčinou takýchto prípadov nie je pes, ale majiteľ, ktorý ho k takémuto chovaniu vedie a vychováva. 

Napriek tomuto konštatovaniu zákon ukladá reštriktívne opatrenia proti všetkým psom a osobitne proti niektorým plemenám, ktorých výber je určite aspoň v niektorých prípadoch chybný. 

Pripomienka k zaradeniu plemena RODÉDZSKY RIDGEBACK do zoznamu nebezpečných psov.

Plemeno Rodézsky ridgeback (ďalej RR) je poľovným plemenom a patrí medzi duriče. Nie je plemenom bojovým ani nijako nebezpečným pre ľudí či iných príslušníkov svojho druhu. 

Plemeno RR sa pred rokmi omylom ocitlo na zozname nebezpečných psov z nedostatku informovanosti zákonodarcov v Nemecku a bol zo zoznamu nebezpečných psov vyradený na základe oficiálnych testov pováh, konaných v Nemecku a paralelne vo Švédsku po dobu 7 rokov. 
Preukázateľne nie je tento druh psa zaradený do zoznamu ani v jednej spolkovej krajine Nemecka. Plemeno RR bolo vyňaté zo zoznamu bojových či nebezpečných plemien aj v tých niektorých štátoch Európy kde sa v prílohe podobného zákona nachádzal. 

CHARAKTERISTIKA PLEMENA RODÉZSKY RIDGEBACK

Vo všetkých odborných hodnoteniach plemena RR je tento pes charakterizovaný ako pes dôstojný, inteligentný voči cudzím ľuďom odmeraný, bez znakov útočnosti, či plachosti. 
Podľa štandardu FCI č.146 je RR poľovné plemeno (skupina VI. - duriče, farbiare, sekcia 3 -bez povinnosti pracovných skúšok)
Využitie: RR je využívaný v mnohých častiach sveta ako poľovný pes, ale predovšetkým je dnes psom rodinným. 

RR nebol nikdy od doby jeho počiatku chovu (1987) v Československu do dnešného dňa cvičený ani vedený k napádaniu človeka ani zvieraťa. Výcvik plemena prebieha (bez vedenia k napadnutiu človeka) na Slovensku presne podľa požiadaviek štandardu a je pod neustálou kontrolou Slovenského klubu chovateľov ridgebackov. 
Po celú tu dobu nebol veterinármi zaznamenaný útok, či pohryzenie plemenom RR. Naopak, sú známe prípady, keď práve RR zabránil tragédii. 

Povahové vlastnosti plemena a sociálna skladba ich majiteľov:
Toto plemeno je vyhľadávané práve pre jeho spoločenské vlastnosti, je chované v rodinách s deťmi práve pre jeho miernu a rozvážnu povahu. Je to pes kľudný, veľmi tichý, s dlhým prahom dráždivosti. Momentálne je RR v rukách ľudí, ktorí si ho zaobstarávajú pre jeho miernu a nekonfliktnú povahu. Povesť "nebezpečného psa" a uvedenie na zoznam nebezpečných či dokonca bojových plemien, by mohlo ohroziť povahu a formovanie plemena do budúcnosti. Zmenila by sa sociálna skladba ich majiteľov, ktorí by v nich dobré vlastnosti neupevňovali, ba dokonca ich začali krížiť s inými plemenami, aby z nich vychovali útočné psy.

Ako došlo k mylnému zaradeniu plemena RR do zoznamu nebezpečných psov:
Dôvodom uvedenia plemena RR na zoznam nebezpečných psov v Nemecku bolo to, že jeden z ich klubov používa vo svojom názve slovo Lowenhund, tj. leví pes, a že tento názov bol zle pochopený neinformovanými novinármi a úradmi. Je pravdou, že RR bol používaný na lov veľkej zvere, medzi inými aj na lov levov. Pojem lovenie leva však bolo nesprávne pochopené. 

Systém šľachtenia RR, jeho povahy a práce pri lovení veľkej zvere v krajine pôvodu:
RR mal za úlohu zver vytrvalo a rozvážne prenasledovať, nadhnať ho veľkým oblúkom čím bližšie k pánovi a zastaviť ho spôsobom, ktorý vyžaduje veľkú opatrnosť a rozvážne konanie. RR sa nesmel priblížiť k zveri, ale naopak, mal za úlohu z bezpečnej vzdialenosti zver vytrvalo obiehať a fixovať ju až do príchodu lovca. Pes, ktorý nebol dostatočne opatrný, alebo volil útok, zomieral. 
Cielene šľachtené a žiadané vlastnosti RR sú opatrnosť a rozvážnosť. Útok, či priama cesta k nepriateľovi je pre plemeno netypická.
Takto sa cielene a systematicky roky v Afrike formoval pes, ktorý nikdy nešiel do priameho kontaktu s nebezpečenstvom, práve naopak, toto plemeno si vždy v každej situácii udržuje určitý odstup. 

Výsledky testov povahy plemena Rodézsky ridgeback: 
Stig Carlson, člen komisie pre testovanie pováh rôznych plemien: Ridgeback rozhodne nie je psom, ktorý sa hlava nehlava vrhá do nebezpečia - on sa mu dokonca snaží vyhnúť. Mnohé z testov správania sa zamerané na odvahu ridgebacka, interpretované ako útočnosť a chuť napádať, dopadli zle, keď sa od neho očakávalo, že na útok figuranta s ochranným rukávom zareaguje tiež útokom.
Hans Enulf - člen Európskeho výboru RR, člen rady SRRS: Rodézsky Ridgeback sa systematicky vyhýba konfliktom, ba navyše sa často postaví medzi dvoch protivníkov v snahe napätú situáciu ukľudniť.

Čo hovoria štatistiky:
Podľa svetových štatistík, ktoré potvrdzujú skúsenosti aj našich veterinárnych a humánnych lekárov najviac útokov psa voči človeku pripadá na plemená ktoré sa na zozname nenachádzajú:
Podľa veľmi presne vedenej evidencie prípadov uhryznutia človeka psom v Nemecku je za posledných šesť rokov evidovaných vyše 20 000 prípadov. 
Najčastejšími pôvodcami boli nemecký ovčiak a jeho kríženci a rotvajler. Rodézsky ridgeback sa v evidencii objavil 8x, čo je druhé poradie od konca! Menej prípadov mal už iba jazvečík. Pritom plemeno RR patrí v Nemecku medzi najrozšírenejšie v Európe. 

ZO ZÁKONODÁRNEHO HĽADISKA

Dôvodová správa uvádza ako inšpiráciu zákonné úpravy v Nemecku, Británii, Írsku a Rakúsku a v doložke zlučiteľnosti uvádza, že problematika nie je v práve Európskej únie upravená a teda nie je v rozpore s týmto právom. V európskom práve platí princíp proporcionality, t.j. žiadny zákon ani zákonné obmedzenie nesmie byť prijaté, kým nie je preukázané, že týmto bude dosiahnutý želaný výsledok s minimálnymi vedľajšími účinkami. Navrhovaný zákon (ani ten nemecký) to určite nepreukázal. Dovoľujeme si informovať, že Európska komisia odmietla práve nemeckú legislatívnu úpravu tejto problematiky. Pomerne dobrý zákon platí v Dánsku od roku 1993, obdobný vo Švédsku od roku 1999 a predpokladá sa jeho prijatie v krátkej dobe aj v Británii a Belgicku. Jeho princípom je povinná evidencia psov a ich majiteľov, pričom každý pes musí byť povinne označený tetovaním alebo elektronickým čipom. Podľa listu švédskeho ministerstva poľnohospodárstva nie sú v súčasnosti žiadne plány na obmedzenie chovu akéhokoľvek plemena psov. V Taliansku neexistuje zákon na reguláciu chovu, v dávnejšom období bol predložený takýto návrh, ale určite v ňom nebol zahrnutý rodézsky ridgeback. 

KONKRÉTNE PRIPOMIENKY K NIEKTORÝM USTANOVENIAM NÁVRHU ZÁKONA

V § 1 sa ako účel zákona definuje o.i. "stanoviť zvláštne podmienky pre vlastníctvo a držanie psov, ktorí pre svoje biologické alebo iné vlastnosti môžu byť nebezpečnými pre človeka alebo iných živočíchov." Biologicky je pes dravec a ako taký môže byť každý jeden nebezpečný pre človeka alebo iných živočíchov. Pravdou je, že každý normálny pes má voči človeku prirodzený rešpekt a nikdy neútočí. Pravdou je, že nenormálnym sa pes stane iba pôsobením jeho majiteľa.

V § 2 písm. a) sa definuje ako nebezpečný "pes, ktorý na základe zvláštnych znakov, chovu, výchovy alebo výcviku k bojovým umeniam, povahou alebo schopnosťami alebo inými vlastnosťami ohrozuje človeka alebo zviera a ktorý je v prílohe tohto zákona". Príloha obsahuje aj plemeno Rodézsky ridgeback, ktorý ani v jednej z definovaných vlastností nezodpovedá popisu. Dokladom o tom je všetka dostupná literatúra na trhu. Toto plemeno je na zozname omylom.

V § 2 písm. c) sa uvádza, že "špeciálnym psom nemôže byť pes nebezpečný", avšak Rodézsky ridgeback uvedený medzi nebezpečnými psami je podľa medzinárodného triedenia zaradený ako pes lovecký, a teda je psom špeciálnym.

V § 11 ods.(1) sa stanovuje povinnosť viesť vo vzdialenosti menej ako 200 m od miesta osídlenia každého psa na vodítku a s nasadeným náhubkom. Pritom toto ustanovenie sa opäť nevzťahuje na špeciálne psy. V praxi to znamená, že obrovský pes so služobným výcvikom vo vlastníctve sociálne narušeného majiteľa dokazujúceho si týmto spôsobom svoju silu môže byť v meste na voľno a bez náhubku. Absolútne neškodný maltézsky psík s hmotnosťou dva a pol kilogramu však bude na vodítku s náhubkom.

ZÁVER

Zo všetkých vyššie spomenutých dôvodov je zaradenie plemena RR medzi nebezpečné plemená neopodstatnené a žiadame ho zo zoznamu vyradiť.
Navrhujeme neprerokovávať narýchlo pripravený zákon (ktorého česká predloha bola koniec koncov stiahnutá z ich parlamentu) a venovať jeho príprave patričnú pozornosť v súlade s inými dobrými zákonmi tohto typu v Európe. 


V Košiciach, 31.5.2001

Monika Tušanová
prezident Slovenského klubu chovateľov ridgebackov


prílohy:
1. vládny dokument - vyjadrenie príslušného Bavorského ministerstva o tom, že na základe mylného zaradenia plemena RR na zoznam nebezpečných (bojových) psov a na základe uskutočnených testov pováh má byť plemeno RR vyňaté zo zoznamu nebezpečných psov.
(pozn. Bavorsko bolo poslednou krajinou, kde toto plemeno ešte nebolo vyňaté zo zoznamu)

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:27
štatistiky
RR-shop