Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Slovenský chov plemena oslavuje 25 rokov!  
Autor: RRSK| Pondelok, 25.01.2016 | Téma: História (2128 čítané)
 


Uplynulo 25 rokov od doby, kedy bol u nás na Slovensku zaregistrovaný prvý vrh plemena Rhodesian Ridgeback.
Pri tejto príležitosti sa koná 28. mája 2016 v tradičnom prostredí *Piatrová* stretnutie chovateľov, majiteľov i priaznivcov rodézskych ridgebackov so zakladateľmi chovu. Víkend venovaný plemenu a každému, kto si chce pripomenúť a uctiť jeho začiatky.

Slovenský chov ridgebackov bol v jeho začiatkoch úzko spätý s českým chovom, odkiaľ pochádza aj prvá sučka ridgebacka Afra z Africké savany, ktorá v roku 1991 svojim prvým vrhom položila základ nášho chovu.
(viac o začiatkoch chovu na Slovensku)

Štvrťstoročie je historický medzník, čas, kedy si plemeno pýta nielen rekapituláciu, ale aj svoj prvý memoriál, ktorý je venovaný práve Afre. Pozvanie posúdiť jej prvý memoriál prijala chovateľka Afry, pani Ľudka Brejchová z Čiech.

V sobotu sa uskutočni
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia Annual Show 2016

Výstava sa bude konať v príjemnej neformálnej atmosfére. Posudzovať sa bude komisionálne bodovým systémom bez písania posudkov. Z každej triedy sa v zmysle propozícií nominujú jedince o postup do konkurencie o cenu *RR History Cup* a *Memoriál Afry z Africké savany*, kde už posudzujú rozhodcovia jednotlivo podľa rozpisu v propozíciách.

* RR History Cup 2016
* Memoriál Afry z Africké Savany 2016
Obe výstavy sú prístupné psom plemena Rhodesian Ridgeback s PP štandard i neštandard v majetku členov i nečlenov. Výstava je "unoficial" bez zadávania FCI titulov. Vítaní sú aj zahraniční vystavovatelia. Hodnotiť sa bude kvalita psov, exteriér a prirodzené správanie sa v kruhu s ohľadom na ich pohodu, nie umenie handlerov.
Zadaných bude veľa pekných ocenení a titulov, ich zoznam nájdete v propozíciách.

Slávnostný raut a ocenenia

Po výstave sa bude konať slávnostný raut, spoločenské stretnutie spojené s občerstvením, kde pripijeme na zdravie plemena pre minimálne ďalších 25 rokov! Pri tejto príležitosti bude vytvorená spoločná fotografia zúčastnených s názvom: "Rhodesian Ridgeback breeders and lovers over a quarter century" a odovzdané pamätné plakety a medaile. Chceme oceniť osobnosti a ich psov v oblasti športu za uplynulé obdobie a odovzdať diplomy a poháre najúspešnejším výstavným jedincom klubu RRSK za rok 2015. Plánujeme tiež slávnostne odovzdať ocenenia chovateľom v zmysle návrhov Slovenského klubu chovateľov ridgebackov.

Sme radi, že pozvanie prijali aj ďalší chovatelia a osobnosti, ktoré stáli pri počiatkoch chovu plemena na Slovensku. Účasť prisľúbili aj viacerí zahraniční dlhoroční chovatelia. Oslovili sme aj zástupcov slovenskej kynológie a SPZ a taktiež zástupcov chovateľských klubov na Slovensku a Čechách.

Viac informácií

Bližšie informácie, možnosť ubytovania, propozície a prihlášku nájdete v sekcii "Plánované akcie"

Vítaní sú všetci, akcia je verejná, prístupná pre členov aj nečlenov. Koná sa priamo v areáli hotela Piatrová, ktorého kapacity sú vyhradené pre toto stretnutie. Rezervovať ubytovanie si môžete už teraz.

Tešíme sa na Vás,
Ing. Richard Tušan, 25.01.2015

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:22
štatistiky
RR-shop