Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Povahové testy pre plemeno RR - Reakcia psa na streľbu  
Autor: RRSK| Štvrtok, 30.04.2015 | Téma: Povaha (2022 čítané)
 
ŠPECIFICKÉ Povahové testy pre plemeno Rhodesian Ridgeback
spracované komisiou pre testovanie pováh
v spolupráci s Univerzitou veterinárneho lekárstva v Košiciach

garant: klub RRSK, © všetky práva vyhradené

Reakcia psa na streľbu pre plemeno Rhodesian Ridgeback

Cieľom testu je zistiť stupeň pasívnej alebo agresívnej obrannej reakcie psa pri nárazovom a silnom hluku.
Testuje a vyhodnocuje sa zvlášť, po ukončení a vyhodnotení socializačného a povahového testu všetkých zúčastnených psov (pokiaľ sa tieto konajú v rovnaký deň).

Všeobecné ustanovenia
1. Testu sa môžu zúčastniť jedince s preukazom o pôvode po dosiahnutí veku min. 18 mesiacov. Pri vysokom počte prihlásených jedincov, prednostné právo účasti na teste majú členovia klubu RRSK
2. Psa počas testu môže viesť len psovod, ktorý pozná propozície a všeobecné ustanovenia tohto poriadku a ktorý je schopný psa zvládnuť aj za mimoriadnych okolností, pričom je zakázané používať a mať pri sebe pomôcky, ktoré ovplyvňujú výkon psa (škrtiaci obojok, hračky, pamlsky). Počas testu je možné meniť psovoda len so súhlasom rozhodcu.
3. Usporiadateľ ma právo vylúčiť z akcie divákov, pokiaľ bránia, alebo inak ovplyvňujú výkon psovodov a psov.
4. Z testov sú diskvalifikované agresívne a bojazlivé psy, psy ktoré v priebehu testov opustia psovoda a neprídu späť ani po treťom zavolaní. Rozhodca je ďalej povinný diskvalifikovať psa aj psovoda z testov ak zistí nešportové správanie sa psovoda, držanie motivačných predmetov alebo krmiva, porušenie predpisov, porušenie nariadení o ochrane zvierat alebo priestupky voči dobrým mravom.
5. Test sa vykonáva vo vyhradenom priestore.
6. Priebeh testu sleduje a hodnotí trojčlenná komisia, ktorej predseda rozhodca.
7. Rozhodca je oprávnený pri pochybnostiach v príčinách správania sa psa streľbu opakovať a je na jeho zvážení, či sa streľba so psami vykoná spoločne alebo postupne s každým psom zvlášť.
8. Komisia hodnotí reakciu psa na streľbu a rozhodca udeľuje známku “obstál“ alebo “neobstál“.
9. Právoplatnosť dekrétu “Bez reakcie na streľbu“ potvrdzuje klub RRSK pečiatkou a podpismi jeho prezidenta a rozhodcu. Je doživotný pre konkrétneho psa.

Čerpané zo "Skúška doprovodného psa s testom správania BH-SKUKK"
Ostatné tu nespomenuté ustanovenia upravujú jej všeobecné ustanovenia skúšobných poriadkov

Priebeh testu
Reakcia psa na streľbu sa testuje mimo kontaktu so psovodom (v odložení). Zo vzdialenosti 20 m od psa sa v priebehu 5 sekúnd 2 x vystrelí z pištole kalibru 6 – 9 mm. Pes musí zostať pri týchto zvukoch pokojný. Prirodzená reakcia psa je prejavenie záujmu, otočenie hlavy až vydanie sa do smeru výstrelu a pod. alebo ignorovanie streľby.

Hodnotenie:
“Bez reakcie na streľbu“ môže získať iba pes, ktorý zostal pri streľbe pokojný a nejavil známky nepokoja.
V teste neobstojí pes, ktorý po streľbe reaguje útekom, prípadne agresívnym chovaním, alebo nie je schopný vnímať psovoda a reagovať na jeho ďalšie pokyny.


spracovala: Monika Tušanová, máj 2015

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:37
štatistiky
RR-shop