Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Správanie sa psov v neutrálnom prostredí  
Autor: Monika Tušanová| Sobota, 09.05.1998 | Téma: Výchova (6685 čítané)
 
Ak sa na vychádzke stretne náš pes so psom, ktorého nepozná, máme dve možnosti. Buď si psa držíme a nedovolíme mu kontakt s iným psom, vtedy u neho upevňujeme nedôveru, strach a nenávisť voči cudzím psom, alebo mu dovolíme prirodzený kontakt s cudzími psami na neutrálnej pôde.
Táto druhá možnosť však musí byť od malička podporovaná, čím si vychováme psychicky silného, vyrovnaného ridgebacka, ktorý sa nenechá strhnúť do bezdôvodnej bitky. Na takéhoto psa je v dospelosti spoľahnutie, môže sa voľne pohybovať medzi ľuďmi i cudzími psami bez toho, že by vyvolával konflikt.

Je veľmi dôležité, aby mal ridgeback v mladosti prirodzený kontakt nielen s ľuďmi a malými deťmi, ale tiež s cudzími psami. Treba využiť každú príležitosť, aby sa s nimi stretával. O šteniatko sa nemusíme báť, pretože žiaden „normálny“ pes šteňaťu neublíži. Tento kontakt je pre ridgebacka veľmi dôležitý pre jeho psychické zdravie a rovnováhu v dospelosti. Bez neho neskôr nebude vedieť správne reagovať a odpovedať napríklad na výzvy k hre.

Musíme sa ale postarať o to, aby náš pes do veku aspoň jedného roka nedostal bitku od iného psa. Teda je na nás, aby sme postrehli, ktorý pes z okolia je, a ktorý nie je„normálny“. 

Ridgebaci sa hlavne v mladosti, ale aj neskôr veľmi radi hrajú a využívajú každú príležitosť k nadväzovaniu vzťahov s cudzími psami. Pokiaľ ridgeback v mladosti nezískal zlú skúsenosť pri stretnutí a zoznamovaní sa so psom, nemusíme sa obávať jeho agresívnych prejavov a aj v dospelosti sa rád prebehne s cudzím psom. 
Pohľad na dvoch hrajúcich sa mladých ridgebackov je fascinujúci. Úžasnou rýchlosťou behajú v kruhoch okolo seba, pričom neuveriteľne šikovne kľučkujú a naháňajú sa. Keď sa k sebe priblížia, v stoji na zadných nohách, vysoko vo vzduchu narážajú o seba hrudníkmi a prednými končatinami sa navzájom boxujú. Vyžaruje z nich pri tom mimoriadna sila a obratnosť.

NAJČASTEJŠIE CHYBY, KTORÝCH SA DOPÚŠŤAME PRI VÝCHOVE MLADÉHO PSA A ICH NÁSLEDKY:

* Nedostatok prirodzeného kontaktu s ľuďmi – plachosť.
* Nedostatok kontaktu s inými psami – neschopnosť prirodzeného správania pri stretnutí s cudzími psami a agresivita voči ním.
* Tvrdé zaobchádzanie a trest – bojazlivosť a agresivita psa.
* Okrikovanie psa pri sexuálnych hrách – sexuálne poruchy psa.
* Nedovolenie psovi dôkladne sa oboznamovať so značkami iných psov – sociálna neistota psa. 
* Trestanie psa po privolaní – strach a strata dôvery psa voči nám.
* Dávanie nesplniteľných a pre psa nepochopiteľných povelov – zmätie psa, ktoré vedie k neposlušnosti.

Keď to zhrnieme, je len na nás ľuďoch, majiteľoch ridgebackov, aby sme naplno umožnili prirodzený priebeh rozvinutia vrodeného správania nášho psa v dospelosti a vychovali si tak psychicky vyrovnaného a kľudného ridgebacka, ktorý nerobí hanbu plemenu, ale ani svojmu pánovi. 

Monika Tušanová,TUSANI kennel, 1999Poznámka: článok neprešiel jazykovou úpravou
 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:16
štatistiky
RR-shop