Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Ridge a dermoid sinus  
Autor: Šárka Štusáková| Štvrtok, 29.11.2007 | Téma: Chovateľstvo a genetika (5806 čítané)
 

Chovatelé rhodeských ridgebacků se dlouho domnívali, že ridge je jednoduše dominatní zvláštnost. Mutaci, která ridge způsobuje, objevilo nedávno konsorcium výzkumníků ze Švédské univerzity zemědělských věd (Nicolette Salmon Hillbertz, Goran Andersson a další), Uppsalské univerzity (Leif Anderson a další) a z Broudského institutu (Kerstin Lindbland-Toh a další).
Vědci zjistili, že ridge je výsledek zdvojení v oblasti genetické informace, která obsahuje geny pro fibroblastový růstový faktor (FGF), jenž má rozhodující roli v jeho rozvoji. Mutace pro ridge je defekt v planárním buněčném polaritním systému, který je potřebný pro normální orientaci vlasových folikulů a pro uzávěr nervové trubice.
Studie také ukazují, že pokud má ridgeback dvě kopie pro dominantní ridgovou mutaci, vede to k většímu riziku rozvinutí vrozených zdravotních defektů – jako je dermoid sinus, než je tomu ridgebacka s jednou kopií.

Tolik z vědecké stránky věci. Ráda bych zde podala i vlastní obraz z praxe, který je již více než 10-ti letý. Mohu potvrdit, že v počátku chovu RR v České republice byl výskyt DS velmi malý, dá se říci výjimečný. Jezdívala jsem do Rakouska podívat se a prosahat si taková štěňata, chtěla jsem umět tuto vadu najít. Časem, prochovaností zdejší populace přibylo jedinců s homozygotním založením pro ridge a jejich vzájemným křížením se zvyšoval i výskyt DS. Dnes nacházím v naší populaci DS obou existujících variant – s vývodem i bez vývodu na povrch kůže. DS s vývodem na kůži je pochopitelně varianta lepší. Mám za sebou ale i dvě uzavřené varianty. Tento typ je velmi těžké po narození najít. Nemá vývod na kůži – končí cca 0,5 cm pod povrchem i níže. Pokud ho objevím (má úspěšnost je 50 %) stojím s chovatelem před problémem co dál. Nemám žádný důkaz, jen pocit. Na základě pocitu nelze rozhodovat o životě a smrti právě narozeného drobečka. Takže štěně necháte žít a na 6. – 7. týdnu jste tam, kde jste byli před tím. Nikdo si neví rady – chovatel, poradci, veterinář. Zbývá poslední varianta - operace. Otevření a zrevidování podezřelého místa. Pravdou je, že v případě omylu, způsobujete štěněni bolest a jistě i duševní trauma. Bohužel u dvou štěňat, která jsem kontrolovala byla výsledkem – euthanazie.V obou případech se jednalo o uzavřené DS vedoucí do páteře. Utrácet takové štěně je hrozné a člověk se může utěšovat jen tím, že nepřehazuje horký brambor novým majitelům. Přemýšlím o všech štěňatech, která prošla mou kontrolou, a doufám, že jsem nic nepřehlédla. Já ale i chovatelé, kteří něčím takovým prošli, mají velký respekt k tak závažnému defektu. Bohužel mnoho lidí je absolutně nad věcí. Slyšela jsem již i výroky typu „a to by nebylo vidět?“. Podotýkám, že nemluvím o chovech bez průkazu původu. Kdo se asi DS zabývá tam?
Dnes stojíme u faktu, že bychom se měli zamyslet nad naším chovem a přehodnotit své myšlení. Ano, používáme kyselinu listovou a jsme tím schopni částečně krýt tyto vady, nicméně předejít jim můžeme jedině správným výběrem rodičů. Měli by být pryč doby, kdy se na psy, kteří dali potomstvo bez ridge, hledělo jako na špatné.
Touha chovatelů po standardních štěňátkách s ridgem vedla k používání stále stejných psů, k liniovým plemenitbám a pochopitelně ke psům se zdvojenou kopií ridgové mutace. Prochovávání homozygotních zvířat vedlo, a nyní je to i vědecky potvrzeno, k velkému výskytu DS v naší populaci. Setkala jsem se i s vrhem, kde bylo utraceno 8 štěňat s touto vadou. Mnoho štěňat je prodáno bez nálezu DS a s problémem se potýkají noví majitelé.
Měli bychom se naučit dívat se na vrhy s bezridgovým potomstvem jako na potomstvo zdravější. Neměli bychom prochovávat homozygoty (zvyšuje se výskyt DS) ani heterozygoty (zvyšujeme počet štěňat bez ridge), ale spojovat obě skupiny. Měli bychom u chovu prostě přemýšlet a neopakovat dokola stále stejné chyby! Jsem přesvědčena, že ridgeback bez ridge prostě k chovu patří!

Štusáková Šárka 2007
ANUNNAKI kennel

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:11
štatistiky
RR-shop