Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Dôležité otázky a odpovede  
Autor: Adriana Friedrichová| Nedeľa, 09.06.2002 | Téma: Povaha (8517 čítané)
 
výňatok z prezentácie plemena nemeckého klubu DZRR
autori: Anne Müller, Dr.Ute Blashke-Berthold za pomoci A.Beck, Dr.T.Laube, A.Kornblum a H.Steinke

Môže byť RR chovaný v koterci?

Chov psa v koterci je pre každého jedinca vlastne psychický teror, lebo sociálna izolácia je pre každé svorkové zviera to najhoršie, čo ho môže postihnúť. Ale ani pre dvoch alebo viacerých jedincov nemôžeme chov v koterci doporučiť, lebo len pravidelným a výdatným kontaktom so sociálnym partnerom–človekom sa pes učí človeka chápať. RR patrí do domu ku svojim ľuďom, len tak sa môžu naplno rozvinúť jeho typické povahové vlastnosti. Taktiež jeho krátka srsť ho v našich zemepisných šírkach nepredurčuje na chov v koterci.

Patrí RR ku plemenám, ktoré má rado deti? 

Položme si radšej opačnú otázku, majú naše deti rady psov? Tolerancia v zaobchádzaní práve s malými deťmi nie je žiadnemu psovi vrodená. To musí pes postupne získať. Z toho hľadiska je teda na vás milí majitelia kladená dvojitá požiadavka. Po prvé musíte svojmu šteňaťu a mladému psovi dopriať dostatok kontaktu s deťmi, na strane druhej musíte deťom vysvetliť, že živý psík, aj keď je tak rozkošný a milý nie je žiadna hračka, s ktorou sa môžu bezhranične dlho maznať. Obzvlášť u veľmi malých detí nastáva problém, že ich rozum nie je ešte natoľko vyvinutý, aby už pri prvom vysvetlení pochopili rozdiel medzi živým tvorom a hračkou. Tu pomôže len neustály a starostlivý dozor dospelých, aby vlastne aj sám psík bol uchránený pred mnohokrát hrubým konaním malého dieťaťa. U starších detí je to často krát tak, že tie si chcú psa podriadiť, ukázať mu svoju moc tým, že mu dávajú neustále povely. Pokiaľ je to všetko v intenciách hry a RR je za túto spoločnú hru sem, tam odmenený nejakou dobrôtkou, nedá sa tu nič namietať. Kritická situácia však nastáva ak dieťa vyžaduje skutočnú poslušnosť a za neposlušnosť psa trestá. RR je pes s veľmi vysokou sociálnou inteligenciou, ktorý si veľmi dobre uvedomuje, že deti sú ľudské mláďatá, ktoré jemu, dospelému psovi nie sú rovnocenným partnerom. Ak v tejto situácii vy vodca svorky zlyháte a ľudské mláďa neviete alebo nechcete správne usmerniť, vychovať, je veľmi pravdepodobné, že za vás túto úlohu preberie váš ridgeback. Alebo snáď patríte k ľuďom, ktorí si myslia, že pes už principiálne musí byť podriadený všetkým členom rodiny, ešte aj tomu najmladšiemu? V tom prípade zvážte ešte raz vážne vašu túžbu po psovi a to bez rozdielu o aké plemeno sa jedná! 

Robte ale všetko správne, rozhodnite sa pre šteňa z kontrolovaného VDH (nemecký ekvivalent SKJ) chovu, uznajte psa ako sociálne vysokopostavené zviera, vyžadujte korektné a priateľské správanie sa detí a psa navzájom, kde každý z jedincov má svoje pevné miesto vo svorke. Len tak získate v ridgebackovi jedného trpezlivého maznáčika a neúnavného ochrancu Vašich detí. 

RR je pôvodne poľovným psom. Nie je to preto problém, ak ho chováme "len" ako rodinného psa? 

Lovci, stopári vyšľachtili RR hlavne ako neúnavného a vytrvalého prenasledovateľa. Aj u dnešného RR vidíme ešte jeho vlohu pre fantastickú prácu nosom. To však neznamená, že RR je pri prechádzke neustále zamestnaný len hľadaním stôp zvery. Predovšetkým jeho tesná väzba na človeka mu bráni v tom, aby išiel loviť na veľké vzdialenosti. Venujte sa preto intenzívne svojmu psovi obzvlášť pri prechádzkach, aby sa z veľkej nudy nestal príliš samostatným. Neustále zdôrazňujem, dobrý vodca svorky nie je len prostriedkom pre transport psa, či otváračom konzerv a mechov s krmivom, ale je predovšetkým organizátorom, ktorý robí psovi jeho každodenný život zaujímavý a živý a to zadávaním rôznych malých úloh. Tím, to neznamená len spolu ležať na gauči!. Jasná a dôsledná výchova hneď na začiatku ukáže psovi jednoznačne čo smie a čo nesmie. Inštinkt štvania si však netreba zamieňať s poľovným inštinktom. Každému zdravému psovi robí proste radosť naháňať pohybujúce sa objekty. To platí aj pre zástupcov takých plemien, ktoré už absolútne nedisponujú loveckým pudom. Tento pud štvania sa dá u RR veľmi ľahko spraviť kontrolovateľným a to dôsledným výcvikom poslušnosti. A to je práve to čím ridgeback urobí na človeka taký úžasný dojem. Pri dôslednej ale citlivej výchove a vedení sa z jedného vášnivého lovca stane prvotriedny sprievodca rodiny. Naopak pri včasnom podchytení týchto poľovných vlôh šteňaťa už u chovateľa a neskôr u majiteľa, môžeme tieto rozvinúť až po samotnú schopnosť pracovať v revíry. 

Človek opakovane počuje z rôznych strán, že RR je skoro nevycvičiteľný, a že pred dovŕšením 1. roka života ani nesmie byť cvičený. Nakoľko je to pravda? 

Nie, nie a ešte raz nie! Vychovávateľnosť a vycvičiteľnosť RR závisí len a len od kvalít jeho cvičiteľa. Ten potrebuje mať už určité vedomosti a skúsenosti, veľký cit, resp. intuitívnosť aby zvládol vycvičiť tak inteligentného psa, ktorý bol vyšľachtený k samostatnej práci, povedzme až po úroveň určitých skúšok. Ten, kto používa neustále, stereotypne len klasickú výcvikovú metódu, ktorá prináša veľký úspech u ľahko ovládateľných plemien, ten u RR nedôjde príliš ďaleko. Jeho výchova a výcvik musí obsahovať veľa motivačných prvkov, pohybu a zmien aby sa ridgeback nenudil. Ridgebaci nie sú psy, ktoré sa chcú a musia bezpodmienečne zapáčiť. Najprv si otestujú vodcovské kvality svojho človeka, ako základný predpoklad pre spoluprácu. A tým je to v podstate aj povedané–spolupráca!. RR nepočúva preto, lebo ho človek k tomu núti, on počúva z radosti, a kvôli tomu, že tvorí so svojim človekom tím. To je dedičstvo z čias ťažkej loveckej práce v juhoafrickom pralese, kde psy, ktoré nemali schopnosť komunikovať a spolupracovať padli veľmi rýchlo za obeť či už prirodzenej alebo ľudskej selekcii. Riaďte sa preto prírodou, detstvo tu nie je len na hranie a ukľudnenie, detstvo je tu predovšetkým na učenie. Zvoľte si preto nejakú jemnú výcvikovú metódu a budete žasnúť s akým nadšením sa šteňa učí a počúva. Ten, kto najprv rok vyčkáva aby potom začal so základnou výchovou a výcvikom v strede puberty, jedná so svojim psom nefér a vlastne zničí ponúkanú šancu pre jedno bezproblémové spolužitie s partnerom–psom. 

Znáša sa RR dobre s inými psami? 

RR nie je a nikdy nebol šľachtený ako individuálny bojovník, ako napríklad mnohé teriéry či jazvečíky. V pôvodnom loveckom nasadení pracovali vždy viaceré psy spolu. Pri zadržaní dravej zvery bolo vlastne nevyhnutné pre prežitie každého jednotlivca vo svorke aby navzájom kooperovali. Tu vlastne RR ukazuje veľmi rozvinuté sociálne správanie voči ostatným druhovým kolegom. Aj tu platí o procese socializácie už povedané, je len a len v našich rukách urobiť z dobrých vrodených vlôh šteňaťa to najlepšie. Skutočne dobrú pomoc poskytujú tzv. "formovacie–hracie dni", ktoré sa v poslednej dobe veľmi rozmohli. Tu sa stretávajú majitelia šteniatok, ktorí nechávajú svoje šteniatka hrať sa s mladými psami, pod dohľadom odborníkov. Pri hre sa neustále skúša a zjemňuje vzájomná komunikácia. Na základe toho teda jeden skutočne dobrý výcvikový kurz obsahuje aj takéto cvičenia základnej výchovy šteniatka. Ale k druhovo typickému sociálnemu správaniu dospelého jedinca patrí tiež agresivita voči jedincom rovnakého pohlavia. Pri plemene RR sa to zdá byť tak, že agresivita (súťaživosť) medzi samcami je podstatne väčšia ako chuť súk biť sa medzi sebou 

Úplne odstrániť sa táto povahová črta nedá, ale môžeme ju dostať pod kontrolu. Aj tu hrá včasná výchova a poslušnosť tú najdôležitejšiu úlohu a práve preto má mať váš pes podľa možnosti veľa kontaktu s inými psami, aby len samotný pohľad na iného ridgebacka nevyvolával u neho záchvat agresivity. 

Ak má prísť RR do rodiny, v ktorej je už jeden pes jej členom treba zvážiť niekoľko hľadísk. 

Váš vzťah so starším psom bude mať pre šteňa funkciu vzoru. Ak je teda prvý pes nevychovaný a neposlušný, mladý pes vás tiež nebude brať vážne. Dvaja alebo aj viacerí psy robia veľa radosti ale aj veľa práce. Tým nemyslíme však veľa práce v starostlivosti o psov a ich domáce prostredie ako také, ale veľa výchovnej práce. Nové šteňa v rodine sa musí učiť správať aj ako samostatné zviera, napríklad aby nezískalo pocit neporaziteľnosti, tým že má za sebou neustále staršieho brata. To teda znamená, že sa mu musíte denne individuálne venovať, obzvlášť vo fáze socializácie a privykania. Ak má mať druhý pes rovnaké pohlavie ako ten prvý, tak je podľa možnosti vhodný trocha väčší vekový rozdiel. To zabráni vážnym bojom o postavenie vo svorke, resp. o vodcovstvo. Medzi viacerými psami rovnakého pohlavia sa bude hierarchia neustále vyvíjať a tento proces musíte vy, ako šéf svorky so skutočnými vodcovskými kvalitami správne podporovať. Najlepšie bude ak na slovo rovnocennosť úplne zabudnete a uprednostňovať budete psa postaveného vo svorke najvyššie. Ak budete z nevedomosti, lásky či súcitu uprednostňovať najnižšie postaveného psa svorky, svorku destabilizujete a provokujete zbytočné rozpory medzi psami. Pre budúcnosť je veľmi dôležité mať všetkých psov patriacich do domácnosti (teda psov jednej svorky) pod úplnou kontrolou, lebo tie sa vo svojej svorke cítia obzvlášť silné a to prináša veľké problémy pri kontakte s cudzími psami. Ak je vaše nadšenie pre psov dostatočne veľké a ste ochotný túto zvýšenú námahu pri výchove podstúpiť, môžeme vám RR ako spoločníka pre domácnosť s viacerými psami vrelo doporučiť. 

Pre ktoré druhy športovej kynológie sa RR hodí? 

V každom prípade doporučujeme aby ste so svojim RR absolvovali skúšku „bezpečného sprievodcu v dopravnom ruchu“. Bohužiaľ je to ale tak, že nie všetky kynologické kluby a cvičitelia rozumejú citlivému, inteligentnému a pozde dospievajúcemu RR. Najlepší kynologický klub nemusí byť ten, ktorý je za prvým rohom. 

Pre výcvik obrany je RR absolútne nevhodný! 

Kto sa o to napriek tomu pokúša, jedná absolútne nezodpovedne a proti plemenu. Spoľahlivý obraný pud RR sa vyvinie počas pubertálneho obdobia a pes nepotrebuje žiadny špeciálny výcvik. Okrem toho je pud prenasledovania koristi u bývalého lovca dravej zvery štruktúrovaný úplne ináč ako u známych európskych psov, chovaných na ochranu. Klasický výcvik psa obranára teda absolútne nezodpovedá povahovým danostiam RR. Oproti tomu stopové práce sú pravou doménou RR. To je pekná ale zároveň náročná práca, ktorá prináša psovi veľa radosti a odreagovania. 

Ak ste vy osobne aj športovo nadaní, ponúka sa tu aj agility (či silový šport-ťahanie nákladu). Pri agility sa vyžaduje tímová práca, rýchlosť a presnosť. Agility sa zdá byť náramne jednoduchým športom, avšak opak je pravdou. Vyžadujú výbornú súhru medzi psom a pánom, perfektnú poslušnosť. Nezabudnite ale prosím na skutočnosť, že kĺby a šľachy dospievajúceho RR nesmiete preťažiť napr. nadmerným skákaním cez prekážky. 

Môže byť RR ešte aj dnes používaný ako poľovný pes? 

Časy, keď sa RR používal na lov levov sú nenávratne preč, ale ešte aj dnes je RR použiteľným loveckým psom. V loveckom lexikóne od Knaura je pod pojmom „lovecký pes“ uvedené „:... na lov použiteľný pes bez rozdielu plemena....". Od loveckého psa sa očakáva chuť a lovecká schopnosť, má byť zdravý, silný, odvážny, vytrvalý, povahovo vyrovnaný, poslušný a učenlivý. Všetky tieto predpoklady ridgeback spĺňa. Napriek tomu sa žiaľ ešte stále s ridgebackom nepodarilo stať riadnym členom JGHV (poľovného zväzu) a teda RR nemôže byť ani pripustený k poľovným skúškam tohto zväzu. RR sa môže zúčastniť len skúšok upotrebiteľnosti jednotlivých regionálnych poľovných zväzov, v ktorých nie sú žiadne plemenné obmedzenia. Úspešné absolvovanie takýchto skúšok je vlastne dôkazom o poľovnej upotrebiteľnosti RR. S usmerňovaním poľovných vlôh RR začíname včasne už pri tzv. „formovacích–hracích dňoch" a to hravým ale dôsledným cvičením bez preťaženia psíka. So psíkom robíme krátke prechádzky v revíry, oboznamujeme ho so zverou na poliach, v lesoch, robíme s ním ľahkú prácu v oblasti podriadenia sa, voditeľnosti na stopovacom vodidlu, skúšku streľby, aportovanie. Pri umnom vedení je RR výborne použiteľný pes. Je spoľahlivý farbiar, výborný aportér. DZRR sa všemožne snaží obidva aspekty RR a to že je pes spoločenský a poľovný vyzdvihnúť. 

Práca poľovného psa je veľmi blízka s prácou záchranárskou Poznáme niekoľko málo ridgebackov, ktorí ako vo výcviku tak aj v skutočnom nasadení dokázali, že pri správnom vedení je RR prvotriedny záchranársky pes. Najpôsobivejším príkladom je sučka Umvuma Rusty, ktorá pri nasadení v rumovisku (zrútenie Červenej veže v Jene 7.augusta 1995) presne označila telo nezvestného študenta zasypané pod betónovou vrstvou o hrúbke viac ako 7 metrov. Technici potrebovali 3 dni na to aby telo vyprostili spod sutín, pod ktorými suka hlasom jasne označovala nájdenie človeka. 

Poznámka:
Pani Anne Müller je jednou z najstarších chovatelov plemena RR v Európe. Jej chovateľská stanica UMVUMA bola založená v roku 1973. Pani Anne Müller sa zaslúžila o viaceré importy ridgebackov z Afriky i Anglicka, ktoré výrazne ovplyvnili európsky chov. Jeden z jej najznámejších afrických psov Besal Fatoka prostredníctvom chovateliek M. Polákovej –chov. st. RHODANA(CZ) a J. Jánošovej –chovateľ. st. SIMANGA (SK) 
veľmi kladne ovplyvnil aj náš chov. Pani Anne Müller je zakladateľkou chovu na Európskom kontinente, jej prvý vrh bol registrovaný v roku 1974. Odvtedy s nevšednou láskou k plemenu odchovala množstvo šteniat. Ale jej najväčšou láskou (ako sama priznala) sú ridgebacky – psi-samci. Už takmer 30 rokov sa teší ich spoločnosti a aj napriek jej vysokému veku (viac ako 80 rokov) ju s nimi stretnete na veľkých výstavách. Je stále plná energie a veľkých chovateľských plánov do budúcna. Čoskoro rozšíri svoju rodinnú svorku o ďalšieho psíka - sľubného krycieho psa z Anglicka z chovnej stanice Eilack od pána Jack Selbyho. 

spracovala Monika Tušanová, TUSANI kennel, 6/2002
Za preklad ďakujem Adrike FriedrichovejPoznámka: článok neprešiel jazykovou úpravou
 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:24
štatistiky
RR-shop