Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Povahové vlastnosti RR  
Autor: Adriana Friedrichová| Nedeľa, 09.06.2002 | Téma: Povaha (9797 čítané)
 
výňatok z prezentácie plemena nemeckého klubu DZRR 
autori: Anne Müller, Dr.Ute Blashke-Berthold za pomoci A.Beck, Dr.T.Laube, A.Kornblum a H.Steinke

V mnohých charakteristikách rôznych autorov sú ridgebackom priradené tri základné povahové vlastnosti: - prírodný, vnímavý a pozde dospievajúci.

O ridgebackoch sa hovorí, že sú prírodným plemenom. Čo to presne znamená?

Nie všetky na svete žijúce psy sú domáce, tak ako to chápeme my v strednej Európe. V škále od psa divo žijúceho po psa domáceho existuje mnoho prechodných foriem ako šenzi, pária a pes žijúci na ulici. Východiskovou bázou pre plánovanie šľachteného rodézskeho ridgebacka bol africký pes, ktorý doprevádzal kočovný kmeň hotentotov. Tak je teda rodézsky ridgeback mladé plemeno s prastarými koreňmi. 

Tieto staré korene vytvárajú to prírodné tohto plemena. Z prírodných vlastností sa zachovala napr. senzibilita, teda vnímavosť aj na tie najmenšie zmeny okolia, čo je často označované ako siedmy zmysel pre nebezpečenstvo. 

Pôvodná je aj silná výrazovosť - reč tela. 
Napriek visiacemu uchu a krátkej srsti je ridgeback psom s veľmi jasnou rečou tela a ext-rémne variabilnou mimikou. To všetko robí ridgebacka jasne „čitateľným“. Môže to však viesť aj k nedorozumeniam, ak si majiteľ túto reč tela zamieňa s emotívnymi reakciami psa. Napríklad ridgeback, ktorý stiahne chvost, jasne vyjadruje svoju neistotu alebo podriadenosť ale nie prehnaný strach. 

Prírodnosť v povahe ridgebacka je napríklad aj v tom, že v sociálnom zväzku s človekom sa nie celkom ľahko podriadi iba telesne silnejšiemu partnerovi. Ridgeback vyžaduje od svojho pána ako vodcu svorky aj psychické kvality, ako sú: kľud a rozvaha v rôznych stresových situáciách, dôsledné dodržiavanie práv a povinností vo svorke (dodržiavanie hierarchického poriadku). Síce je možné ridgebacka vychovať len silou svalov ale v takom prípade nikdy nedôjde k rozvinutiu jeho typických povahových vlastností. Rodézsky ridgeback nemá byť vychovávaný fyzickou silou a trhaním škrtiaceho obojka, ale má byť formovaný s pochopením a silou osobnosti pána. 

Keďže sa rodézsky ridgeback považuje za senzibila (vnímavého psa), znamená to, že sa máme snažiť izolovať šteňatá od všetkých stresových situácií? 

To v žiadnom prípade nie! Senzibilita neznamená precitlivenosť, či chúlostivosť, ale zvýšenú vnímavosť. Tieto psy registrujú aj tie najmenšie zmeny okolia a zodpovedajúco správne na nich reagujú. Pritom je ridgeback jeden úplne normálny pes, u ktorého šteňacia fáza a fáza vývoja mladého psa prebieha v geneticky danom, pevne stanovenom poradí. 

Ak si vy, ako nový majitelia prinesiete domov 9 týždňové šteňa ridgebacka, tak ono je práve teraz v horúcej fáze socializácie a privykania si. V jeho šteňacej hlavičke práve prebieha na plné obrátky jeden program, ktorý sa nazýva “učenie sa a spoznávanie sveta“. Proti tomuto programu nemôžete nič robiť, ale ak s týmto biologickým programom pracujete, urobíte z nepopísaného listu “šteňaťa“ jedného skutočného a plnohodnotného psa, tak ako to sľubujú všetky knihy o RR. 

Pre správnu socializáciu vášho šteňaťa si teda zvoľte so svojou rodinou a priateľmi spoločný program (pravidlá súžitia). Máte len niekoľko málo týždňov času prejsť celým týmto programom, lebo najpozdnejšie v 15. týždni života sa táto intenzívna fáza učenia končí. 

Chceme vám poskytnúť niektoré postrehy a nápady pre program socializácie a privykania si Vášho šteňaťa: 
pozývajte si v tomto období veľa návštev, aby šteňa spoznalo množstvo rôznych ľudí, 
zabezpečte, aby malo šteňa kontakt s deťmi rôzneho veku, ale tak isto zabezpečte aj to aby získalo len pozitívne skúsenosti s deťmi, 
denne vyčesávajte v tomto veku malého ridgebacka aj keď je hladkosrstý, aby si zvykol na manipuláciu. Začnite ho v tejto fáze “starostlivosti o telo“ zvykať na ukazovanie zubov, kontrolu uší, prehmatávanie labiek a kontrolu pohlavných orgánov, 
pri domácich prácach robte veľa hluku aby si pes zvykol na bežné zvuky domácich spotrebičov. Prítomnosť šteňaťa v domácnosti skutočne nie je žiadnym dôvodom pohybovať sa v dome po špičkách! 
zoznámte šteňa so všetkými domácimi zvieratami, 
zoznámte šteňa hlukom pouličného ruchu, 
zoberte šteňa v tomto období tak často ako je to len možné na rôzne rušné miesta, napr. autobusové zastávky, vlakovú stanicu a pod., 
zoberte ho často na cestu autom, ale nenechávajte ho nikdy v aute bez dozoru aby sa vám nestalo, že ho ukradnú, 
trénujte s vašim šteniatkom aj ponechávanie osamote, najprv začnite len s pár minútami a dobu pomaly predlžujte. 6 mesačné šteňa by už malo zvládnuť byť doma samé kratšiu dobu, 
veľa šteniat inštinktívne len veľmi nerado opúšťa istotu svojho domova, preto stále odneste alebo odvezte šteňa kúsok od domu, (pozn. prekladateľa: myslí sa tým, že kým šteňa nenadobudne skúsenosti, nenúťme ho k prvým prechádzkam ťahaním za vodítko, ale zoberme ho na ruky smerom od domova. Cestu domov bude absolvovať s radosťou a samo bez predchádzajúceho stresu.) 
plánujte aktivity so šteniatkom veľmi starostlivo a zodpovedne, lebo prehnané aktivity, veľa dráždivých momentov, to je tak isto škodlivé ako absolútna nečinnosť. 

Vo všetkých knihách je napísané že rodézsky ridgeback je pozde dospievajúci pes. Čo to presne znamená? 

Výraz pozde dospievajúci znamená psychický vývoj psa, teda vývoj jeho povahy. Čiže všetky charakteristické vlastnosti ridgebacka, menovite ostražitosť, primeraný obraný inštinkt s vysokým prahom dráždivosti, vyrovnanosť, rezervovanosť voči cudzím a silná väzba na svojich ľudí nastupujú až u dospelého psa - psychicky plne vyvinutého. Znamená to, že ridgeback musí dosiahnuť vek 2-3 rokov, aby bol plnohodnotným typickým predstaviteľom plemena. Práve kvôli dlhej dobe dozrievania označujeme ridgebacka ako pozde dospievajúceho. Môžete si to predstaviť asi tak, že prí-roda dala každému šteňaťu RR do vienka stavebný plán jeho vývoja. Tak ako sa nedá len zo stavebného plánu (projektu) domu postaviť konkrétny dom, tak isto sa nemôže šteňa ridgebacka bez nášho vplyvu a vplyvu vonkajších faktorov plne rozvinúť v psa so všetkými svojimi kladnými vlastnosťami. V obidvoch prípadoch sa projekt musí zrealizovať, prípadné chyby opraviť a musíme si s našim psom vytvoriť pevné vzťahy v svorke. 

Obdobie puberty (cca od 7. do 18. mesiaca) vyžaduje od nás veľa pochopenia, trpezlivosti a kľudu, napríklad, ak miesto veľkého a takmer zrelého psa máme zasa na pár dní alebo týždňov psa u ktorého prebieha fáza sociálnej neistoty. To znamená, že ridgeback nie je pes pre ľudí málo trpezlivých a takých, ktorí potrebujú svoje sebavedomie prezentovať veľkosťou svojho psa, a každú neistotu v správaní psa považujú za jeho zlyhanie a osobný útok na vlastné ego. 

Pre našich psíkov hľadáme majiteľov, ktorí vedia a akceptujú to, že fyzická sila nemá nič spoločné s psychickou zrelosťou, že dlhá doba psychického dozrievania psa dáva predpoklad pre vývoj vysoko socializovaného jedinca, ktorý sa vie pohybovať medzi nami pokojne a suverénne. 

U typického ridgebacka prebiehajú opakovane niekoľkokrát počas puberty krátke fázy neistoty. To patrí ku prirodzenému procesu dospievania. Neskúšajte nikdy robiť na vášho psa v takýchto situáciách nátlak, nenúťte ho nikdy približovať sa k objektom, ľuďom či zvieratám, ktoré vyvolávajú u neho rešpekt, ani ho neutešujte príliš, lebo to u neho vyvoláva ešte väčší strach. Buďte proste dobrým vodcom svorky, ktorý pôsobí úplne vyrovnane a bez strachu, zväčšite vzdialenosť od strach spúšťajúcej veci a pochváľte mladého psa akonáhle prestane prejavovať akékoľvek známky strachu. 

spracovala Monika Tušanová, TUSANI kennel, 6/2002 
Za preklad ďakujem Adriane Friedrichovej


Poznámka: článok neprešiel jazykovou úpravou
 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:22
štatistiky
RR-shop