Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Správa o psychike a povahe RR vo Švédsku  
Autor: Monika Tušanová| Sobota, 05.05.2001 | Téma: Povaha (5814 čítané)
 
Preliminary report on Mental Description of Dogs (Mental Hundbeskrivning, MH) carried out on Rhodesian Ridgeback Dogs
Predbežná správa o psychických črtách psov vykonaná na plemene Rhodesian Ridgeback komisiou špeciálneho klubu RR pre výskum psychiky vo Švédsku
preklad: Monika Tušanová, 2001

Motív testov
V roku 1994 sa rozhodlo, že sa uskutoční výskum psychického charakteru nášho plemena, aby sa zistilo, ktorým smerom by sa malo naše chovateľské úsilie uberať. Testy sa začali realizovať pod dohľadom vedúcich švédskych kynologických odborníkov. Testy sa robia ako oficiálny test s presnými pravidlami, ktoré sú popísané nižšie. Tento test dáva všetkým plemenám čo možno najpodobnejšie testové podmienky. Tiež je dôležité, že všetky plemená sú posudzované podľa toho istého vzoru za účelom dať potenciálnemu vlastníkovi psa možnosť využiť tieto výsledky, keď sa rozhoduje pre vhodné plemeno. Navyše, neexistuje žiadne spracovanie výsledkov, ale len opis reakcií psov na rôzne podnety. Následne až klub chovateľov musí spracovať výsledky v porovnaní so žiadaným štandardom plemena.

Treba spomenúť, že mnoho ridgebackov bolo psychicky testovaných podľa "osobitného spôsobu", ktorý sa používa pre "pracovné" psy. Avšak nebolo striktne nariadené, aby sa tento spôsob použil pre naše plemeno, keďže RR nie je oficiálne považovaný za "pracovného" psa. Preto tieto osobitné výsledky nie sú v súčasnosti spracované, ale boli zozbierané pre budúce použitie.

Riadenie testov
Psy prichádzajú na dráhu jeden po druhom so svojim pánom. Prvá skúška je:

Kontakt
Táto zložka má 3 časti: privítanie, spolupráca a manipulácia.
Pozoruje sa ako pes ochotne privíta neznámu osobu, ako reaguje, keď testujúci podá jeho pánovi ruku, do akej miery umožní tejto neznámej osobe, aby s ním manipulovala, a ako ochotne nasleduje túto neznámu osobu na krátku vzdialenosť od pána.
Doteraz bolo na testovaných ridgebackoch vo Švédsku zistené, že boli neutrálni a vyrovnaní v ich správaní.

Druhá zložka je Hra
Je tiež rozdelená do 3 častí: hravosť, chytanie a "preťahovanie lanom".
Cieľom je zistiť koľko hravosti má pes, a toto ukáže, do akej miery má pes potenciálne predpoklady pre využitie ako "pracovné plemeno".
 Doteraz bolo zistené, že RR nemá obzvlášť pevné uchopenie, ale predmet len tlačí. To isté platí aj pre "preťahovanie lanom", väčšina ridgebackov hryzie veľmi opatrne, nechá to tak a chytá znova. Hravosť je evidentná u väčšiny RR ale nie zvlášť silná. Vo všeobecnosti povedané, záujem o predmety je u RR dosť nízka.

Lov 
môže byť rozdelený do 2 častí: prenasledovanie a chytanie.
Pes je vypustený za umelým zajacom ťahaným cikcakovitým spôsobom asi 30 metrov. Počas toho sa pozoruje, aký má pes záujem o prenasledovanie utekajúceho predmetu, jeho chytenie a prinesenie späť svojmu pánovi. 
Tu tiež bolo zistené, že väčšina RR prenasleduje predmet, kým ho vidí, potom si už "hru" nevšíma. Prenasledovanie sa opakuje ešte raz, aby sa zistili odlišnosti od prvého prenasledovania. V tomto (druhom) prípade sa niektorí psi už vôbec neobťažovali s prenasledovaním.

Aktivita 
by sa mala radšej volať Pasivita.
Tu je pes nútený sedieť alebo stáť zopár minút, zatiaľ čo jeho pán nič nerobí. Tu sa pozoruje, či je pes schopný uvoľniť sa alebo či prejavuje známky stresu.
Väčšina RR to zvláda bez problémov, avšak jeden alebo dvaja začali energicky hrabať alebo skučať.

Vzdialenosť = odstup
Táto zložka je rozdelená do 5 častí: záujem, hrozba/agresivita, zvedavosť, hravosť a spolupráca.
Figurant sa vynorí z lesa asi 40 metrov od psa a jeho pána, začne sa hrať s kúskom handry alebo loptou a po niekoľkých minútach beží späť do lesa. Potom je pes pustený a pozoruje sa, čo bude robiť. 
Väčšina RR ide blízko k figurantovi a pozoruje ho. Možno tam bežia, aby videli, čo tam je, prečo tam vlastne figurant šiel, ale nemajú veľmi záujem o bližší kontakt. Zopár RR vrčí a potichu vydáva zvuky v diaľke, zopár iných beží bližšie zistiť, kto to je, a len máloktorí ridgebaci sa s ním začnú hrať, čo je želané správanie pre pracovných psov.

Prekvapenie
je tiež rozdelené do 5 častí: strach, hrozba/agresivita, zvedavosť, stupňovanie strachu a stupňovanie záujmu.
V tejto skúške je znenazdajky medzi 2 stromami zdvihnutá kombinéza, zatiaľ čo sa pes a jeho pán prechádzajú po lese.
Väčšina RR odskočí nabok (doslova: urobí veľký skok bokom, nabok), postaví sa na zadné nohy, zašteká, ale ostáva v strehu (ovláda sa). Potom krúžia okolo svojho pána, takže sa dostanú na opačnú stranu kombinézy. Natiahnú krky, ale zdržiavajú sa vo vhodnej vzdialenosti, aby boli schopní rýchlo cúvnuť (ustúpiť). Keď sa ich pán postaví alebo sadne si ku kombinéze, potom aj oni prídu k nej bližšie. Z väčšiny potom strach opadne (ukľudnia sa).

Citlivosť na hluk
je rozdelená do 4 častí: strach, zvedavosť, stupňovanie strachu a stupňovanie zvedavosti.
V tejto skúške sa pes a jeho pán prechádzajú po lese a zrazu v ich blízkosti začujú hlučný hrmot (hrubá reťaz padajúca na vlnitú oceľovú tabuľu). 
Aj tu RR reaguje tak, že odskočí na stranu, ale zvedavosť preváži a on ide vypátrať, čo sa stalo. Aj tu krk natiahne na maximum, pripravený na okamžitý ústup. Väčšina RR sa nestará o toto miesto, ale 1 alebo 2 zostávajú v pohotovosti, čo je menej dobré.

Duchovia, strašidlá
Táto skúška je rozdelená do 5 častí: hrozba/agresivita, kontrola, strach, zvedavosť a kontakt. Dvaja duchovia (figuranti oblečení v bielych plachtách s dierami pre oči) prichádzajú z dvoch smerov v lese. 
Väčšina RR sa rozhodne preskúmať jedného z týchto dvoch duchov, ale niekedy sa pokúšajú preskúmať obidvoch. Niektorí RR sa postavia pred svojho pána, ale väčšina z nich sa postaví nabok k pánovi, a niektorí za pána. Tu možno vidieť typické správanie sa RR - ochotu spolupracovať so svojim pánom. "Ak ja vezmem jedného ducha, ty vezmeš toho druhého." Ak sa začne pán s jedným z duchov rozprávať, väčšina RR podíde bližšie k duchovi, ale urobí to spoza ducha, očucháva ho, má krk natiahnutý, a keď zistí, že je to človek (muž/žena), rýchlo ide preskúmať aj toho druhého ducha.

Hra
Pri tejto skúške sa opäť vraciame k hravosti a chytaniu. Cieľom je zistiť, či sa hravosť nejakým spôsobom zmenila, keď už pes prešiel celú trasu (ukončil všetky skúšky). 
Väčšina RR preukazuje rovnaké správanie ako na začiatku, ale trochu nižšiu úroveň aktivity alebo vôbec žiadnu, čo svedčí o tom, že vycítia, že je to umelo vytvorená hra kvôli testu. Zopár RR preukazuje ešte väčšiu hravosť než na začiatku, čo svedčí o tom, že majú radosť z testov.

Výstrely 
sú poslednou skúškou. Sú poslednou preto, lebo tieto psy by mohli byť ovplyvnené streľbou a ich správa-nie v predošlých skúškach by bolo menej charakteristické. Mohlo by tiež dôjsť k mylnému záveru, že ak je pes neistý po streľbe, je neistý (bojazlivý). Stáva sa tiež, že psy, ktorí sa javia neistí (bojazlivý) po streľbe, po testoch takýto nie sú. 
Bolo zistené, že 11% našich RR je neistých po streľbe (bojazlivých), čo je pre poľovné plemeno nezvyčajné. Možno väčšina RR dnes sa aktívne nevyužíva na lov, ale základné charakteristiky štandardu plemena by mali byť zachované, bez ohľadu na to, ako sa pes dnes využíva.

Diskusia
Čo sme sa dozvedeli z týchto testov? Čo je dobré a čo je zlé?
Čo pociťujeme ako dobré, je fakt, že v ére "nebezpečných psov", ridgeback nehryzie a neútočí. Typickým príkladom je kombinéza, kde mnoho pracovných psov priamo zaútočí a zahryzne, čo doteraz žiadny ridgeback neurobil. RR robí všetko preto, aby sa vyhol konfliktom, a zároveň je zvedavý a chce zistiť, čo za nebezpečenstvo to bolo. To znamená, že RR pracuje tak, že si necháva dostatok priestoru na útek a ústup, a súčasne sa vyhráža, aby zvrátil nebezpečenstvo. Typický RR len veľmi zriedka zaútočí.

Neželané výsledky by boli, že až 11% RR by bolo ovplyvnených streľbou, a že mnohí RR by ukázali príliš veľa strachu. Psychologické testy z posledných rokov ukazujú, že naši RR sú čoraz viac rezervovaní a bránia (vyhýbajú) sa manipulácii s nimi. Je nutné spomenúť, že RR bol pôvodne pracovný, lovecký a strážny pes a pre tieto aktivity potrebuje určité kvality vhodné na tieto účely.
Dnes nie sú žiadne požiadavky na potvrdenie psychologických testov pre zaradenie do chovu. Len niektorí chovatelia chcú zo zvedavosti vedieť, či chované psy reagujú na strely pozitívne alebo negatívne. Ideálne by bolo, ak by sa bral rovnaký ohľad pri chove na fyzické i psychické kvality psa. Inými slovami, mal by sa vždy hľadať partner, ktorý neupevňuje nedostatky, ale posilňuje prednosti (kvality) psa v chove.

Dnes komisia špeciálneho klubu RR pre výskum psychiky vo Švédsku pracuje na spracovávaní výsledkov z oficiálnych popisov zozbieraných doteraz na asi 300 ridgebackoch. Cieľom je zostaviť profil plemena, ktorý ukáže kvality našich súčasných ridgebackov. Či bude zhodný so štandardom plemena alebo nie, o tom sa bude diskutovať v rámci klubu počas nadchádzajúcich rokov. Klub vyhľadá pomoc (asistenciu) od nezávislých odborníkov zameraných na psychickú oblasť, za účelom interpretovať výsledky čo možno najlepším možným spôsobom.

preklad: Monika Tušanová, TUSANI kennel, 2001Poznámka: článok neprešiel jazykovou úpravou
 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:39
štatistiky
RR-shop