Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Správne uhlenie, predhrudie a pohyb ridgebacka  
Autor: Milada Krchňavá| Utorok, 28.11.2006 | Téma: Exteriér a štandard (5143 čítané)
 

Správne uhlenie, predhrudie a pohyb ridgebacka

Správne zauhlený ridgeback
Vo všeobecnosti by mal mať ridgeback uhlenie oboch párov končatín vyvážené. Ridgeback by nemal byť preuhlený, ako je vidieť u niektorých Amerických rr, pretože nie je stavaný na galop, ale na klus. Je to zrejmé aj z histórie a využitia RR pri lovení, keď sa ridgebacky zo svojim pánom vybrali na dlhú poľovačku, poklus ich samozrejme tak nevyčerpával a preto boli za svoju vytrvalosť veľmi oceňovaní lovcami. Bezpochyby ridgeback vie vyvinúť obrovskú rýchlosť na kratšie vzdialenosti a vďaka jeho stavbe sa vie vo veľkej rýchlosti otočiť aj o 180°. To že je veľmi rýchly obratný a atletický mu mnohokrát zachránilo život pri poľovačkách na levov, alebo na iné divé zvieratá.

Korektná stavba tela je pre RR veľmi dôležitá.


Obr 1. ridgeback s výbornými proporciami a uhlením predných i zadných končatín a veľmi pekným predhrudím.

Väčšina článkov sa venuje správnemu zauhleniu zadných končatín. My sa však budeme venovať zauhleniu predných končatín a predhrudiu, čo je veľmi dôležité pri korektnej stavbe tela a jeho funkčnosti.

Správne uhlenie predných končatín
Ridgeback je pes s veľkou vytrvalosťou pri kluse. RR nie je stavaný na extrémne rýchlosti, tak ako chrti, vipet, alebo saluki...
Preto je zrejmé, že má mať aj inú stavbu pleca a vrchného ramena. Štandard hovorí o šikmej lopatke, ale zároveň aj o tom, že ridgeback má byť vzpriamený- má stáť rovno ....- čo znamená, že má mať dobre uložené plece a vrchné rameno, ktoré sa spája s lopatkou najlepšie v 90 stupňovom uhle.

Správne predhrudie -front
Podľa štúdie dlhoročnej rozhodkyne P. Trotter (USA), ktorá posudzuje viac ako 20 plemien -korektný front- predhrudie je najťažšia anatomická štrukturálna vloha, ktorú je veľmi ťažko udržať vo svojom chove. Ak sa raz z genetickej základne vytratí vloha pre predhrudie, je veľmi ťažko a niekedy až nemožné dostať ju späť. Mnohí rozhodcovia, ktorí sa nezaoberajú touto štrukturálnou vlohou sa niekedy veľmi mýlia pri posudzovaní správneho frontu a uhlenia.

Ako má teda vyzerať správny front- predhrudie?
Ideálne predhrudie je vtedy, keď ho vidíme spredu aj zboku keď pes stojí. S ideálnym predhrudím je veľmi úzko späté uhlenie ramena. Ak sa pozeráme na psa zboku predhrudie by malo byť vidieť vo vodorovnej línii tesne pod plecom.
Na obrázkoch nižšie je jasne vidieť korektné uhlenie a predhrudie Obr.3 a dve najčastejšie chyby Obr 4.- Obr 5., s ktorými sa stretávame u rr.


Obr 3. Na obrázku ukážka správneho uhlenia 90° čo nadväzuje na vodorovnú čiaru, kde je jasne viditeľné, že hrudná kosť je u tohto RR umiestnená správne, čím je jasne vidieť krásne predhrudie.


Obr 4. lopatka posadená príliš vpredu – predsadená lopatka, čím je hrudná kosť posunutá príliš dozadu a tým sa celé predhrudie stráca. V porovnaní s predchádzajúcim obrázkom sú jasne viditeľné rozdiely – žiadne predhrudie a veľmi strmé uhlenie predných končatín.Obr 5. Predsadená lopatka, pričom je ramenná kosť kratšia a tým je uhlenie nesprávne.

Korektný pohyb, správne zauhlenie a predhrudie
Predné končatiny pri pohybe majú byť pod hlavou psa a majú byť nízko nad zemou. Celý pohyb má byť teda priestorový.
Ak je ridgeback správne zauhlený je to vidieť aj pri jeho pohybe. Väčšinou sa pri posudzovaní hovorí vždy o pohybe z boku. Samozrejme pri posudzovaní sa pes predvádza v kruhu aj spredu a zo zadu. Hoci to znie relatívne jednoducho, celé je to skomplikované pri pohybe psa spredu- hovoríme o tom, ako vyzerá pohyb, keď sa pes pohybuje smerom ku nám.
Faktom je, že korektne stavaný pes s výborným pohybom zboku má väčšiu pravdepodobnosť urobiť chybu pri pohybe spredu, ako pes zo strmším uhlením. Pes so strmším uhlením má pohyb úplne rovný pri pohybe spredu, čo sa môže rozhodcom zdať ako správny. Niekedy je iróniou, že rozhodca uprednostní psa s rovným pohybom, ale strmým uhlením pred psom so správnym uhlením. Správnou cestou je používať a hľadať pre chov dobre uhlené psy, s dobrým frontom- predhrudím a vyhýbať sa nesprávnemu zauhleniu, teda neísť do spojenia iba preto, lebo má pes rovný pohyb spredu.
Rozhodcovia z rôznych kútov sveta v ich štúdiach sa zhodli na tom, že predhrudia a korektné uhlenie ramena a lopatky sú u väčšiny plemien najčastejšou chybou. Niektorý dokonca tvrdia, že u niektorých z plemien sa vytratil gén pre požadovaný front a uhlenie.
V praxi to znamená, že psy s dobrým uhlením potrebujú viac pohybu aby boli fyzicky fit, ako psy so strmším uhlením, pretože boli šľachetní na prácu a pohyb a ich štruktúra im dáva možnosť ľahšie sa pohybovať. Ak nemajú dostatok pohybu, alebo práce, sú v nevýhode. Pohybom sa naučia ich telo využívať v celkovej harmónii na 100%. Pes s dobrým uhlením pri pohybe sa potrebuje trochu viac „zohriať“ čo znamená urobiť v kruhu viac kôl aby sa dostal do jeho správneho rytmu a to je nielen pri vystavovaní ale všeobecne aj pri práci. Veľmi zaujímavé je, že psy so správnym frontom a uhlením vo vyššom veku sú viac pracovne zdatnejší ako psy so strmým uhlením.
V USA na Plott Hound seminári bolo skutočne dokázané, ako veľmi je dôležité aby mal pes správne zauhlené rameno a správne predhrudie. Sučka, ktorá prešla testom zdatnosti dokázala svojou vytrvalosťou a vyváženým pohybom, že i v pokročilom veku je jej telo na 100% funkčné a harmonicky vyvážené vďaka správnym proporciám.
Keď je cieľom každého chovateľa a rozhodcu vybrať korektný, funkčný a pracovne zdatný typ psa alebo fenky, stavaného k veľkej vytrvalosti a k zdraviu až do vysokého veku, akokoľvek sa na vec pozrieme dáva nám zmysel, aby sa náš chovateľský program opieral aj o túto skutočnosť. My ako chovatelia máme v rukách naše plemeno a máme možnosť spoločne nájsť správne riešenia.
Je len na nás, kam sa naše plemeno uberie.

Použité výňatky zo štúdie dlhoročnej rozhodkyne P.V. Trotter- špecializujúcej sa na správny front a uhlenie u psov – všeobecne
Spracovala Milada Krchňavá
Luanda RRs, www.lady-ridgeback.sk
(September 2006)Poznámka: článok neprešiel jazykovou úpravou
 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:30
štatistiky
RR-shop