Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Dostihy psov  
Autor: Jana Kovářová| Štvrtok, 12.10.2006 | Téma: Šport (4823 čítané)
 

Dostihy chrtov sú už od pradávna veľmi rozšíreným a obľúbeným športom. V súčasnosti však už nie sú vyslovene len chrtím športom. Na dostihovej dráhe v Marcheggu, v malom rakúskom mestečku vzdialenom asi 25 km od Bratislavy, uvidíte pretekať sa s dostihovou dečkou na chrbte nielen vipetov, greyov, azavakov, afgáncov, podenkov, galgov, slougi a vlkodavov, ale aj dlhosrstých briardov a kólie, ukričaných raselkov a foxteriérov, kučeravého pudlíka, húževnatých malinoisov, nebojácneho kokríka, dobermana s nekupírovanými ušami, aportuchtivého novofundlanďana, no a nesmiem samozrejme zabudnúť aj na našich vytrvalých ridžbekov... O tom ako to v Marcheggu chodí a čo všetko tento šport obnáša som vyspovedala pána Adolfa Ringera z Austrian Racing Hound (ARH) Marchegg (na fotografii). Pán Ringer (zvaný Dolfi) je posudzovateľom výkonov služobných psov, špeciálnym posudzovateľom plemien I. skupiny FCI, posudzovateľom plemien II., V. a X. skupiny FCI, členom komisie pre dostihy chrtov Rakúskeho kynologického zväzu (ÖKV) a delegátom Rakúskeho kynologického zväzu za komisiu pre dostihy chrtov.• Dolfi, kto, kedy a ako to vlastne celé s dostihmi v Marcheggu začalo?
Dostihová dráha pre chrtov existuje v Marcheggu už viac ako 30 rokov. V r. 1996 sme si s manželkou priniesli z Francúzska dve vipetky a prostredníctvom nich sme sa dostali k dráhe v Marcheggu. Moja manželka bola v r. 1997 zvolená do vedenia zväzu. V r. 2003 ma zväz požiadal, aby som spoločne s manželkou a s dvoma inými rodinami viedol tento zväz. V r. 2004 sme sa rozhodli, že umožníme aj iným plemenám psov s preukazom pôvodu a aj bez neho, jedným slovom „priateľom“, cvičiť na dráhe to známe "bež!", a to s vylúčením nežiadúceho poľovného správania a iných exogénnych vplyvov.
• Čo sa odvtedy u Vás zmenilo?
Na začiatku to bol pokus s našimi „priateľmi“. Tento pokus následne preveril Rakúsky zväz športovej kynológie a bol uznaný ako absolútne v poriadku. Dostali sme povolenie na prevádzkovanie tohto druhu športu a bol schválený a zavedený poriadok pod názvom ÖKV Hundesport Racing Reglement so skúškami v troch kategóriách s označením stupňa výcviku bronzová, strieborná a zlatá.
• Prečo ste sa rozhodli pre trávnatú dostihovú trať a nie pieskovú a v čom sú odlišné?
Dráha v Marcheggu bola od začiatku trávnatá a prípadná prestavba na pieskovú dráhu by bola veľmi drahá. Okrem toho je populácia greyhoundov v Rakúsku príliš malá a prestavba by sa vôbec nevyplatila. Podľa môjho pozorovania behajú chrty rovnako radi na tráve ako na piesku, no piesková dráha kladie vyššie nároky na kondíciu.
• Aké akcie pripravujete u Vás v ARH?
Počas roku máme 6 pretekov, 2 z nich sú národného charakteru s udelením CCLA Rakúskeho kynologického zväzu, 1 je medzinárodný s udelením CACIL FCI. 3 preteky sú dostihmi Hundesport Racing Rennen pre našich „priateľov”, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj obľúbená súťaž v agility.
• Dolfi, každý tréning a všetky preteky ste tam hore vo veži, pretože ťaháte psíkom návnadu. Čo všetko odtiaľ sledujete a na čo si musíte dávať pozor?
Pri tréningu: musí byť presne analyzovaný priebeh pohybu a charakter psa, aby sme vedeli, či pes porozumel tomu, čo od neho chceme. Okrem toho je potrebné poznať presne anatómiu psa a jeho mentálne prejavy.
Pri pretekoch: presný rozostup medzi návnadou a psom resp. skupinou psov. Rozostup musí byť zvolený tak, aby mal pes v prípade náhlej nehody (technickej chyby) možnosť zareagovať. Bezpečnosť psa je vždy na prvom mieste.
• A čo RR, ako by ste charakterizovali ich dostihové výkony?
RR je absolútne spoľahlivý bežec, ak má nasledujúce vlastnosti: sociálne správanie, radosť z behu, temperament a úplná ovládateľnosť psa (poslušnosť).
Necvičíme našich „priateľov“ kvôli pretekom alebo poľovnému správaniu, ale všetko je založené na kontexte špecifického učenia (mentálna súvislosť s návnadou). To znamená, že pes sa neučí "loviť", ale slobodne bežať s absolútnou duševnou slobodou a súčasne zvyšovať svoju kondíciu.
• Je to teda podľa Vás vo všeobecnosti plemeno vhodné pre dostihy?
Som presvedčený, že RR môže zvládnuť požiadavky, ktoré sú na neho kladené, ak absolvuje výcvik, veterinárne vyšetrenia, skúšku na získanie dostihovej licencie a nepretržitý bežecký tréning.
• Sú dostihy bezpečným športom pre RR?
Beh na dostihovej dráhe a odborne vedený tréning sú pre RR tou úplne správnou činnosťou. RR pri tom môže využiť svoju radosť z behu a svoje pohybové danosti. Ak je správne trénovaný a vycvičený, nejestvujú žiadne indície, že by sa naučil nežiadúco „loviť“.
Kto nemá svojho RR úplne pod kontrolou, ten by mal byť opatrný pri coursingu. Pri coursingu totiž platia iné kritériá. Tu sa hodnotí: ako pes „kiluje“, poľovné a honiace správanie, razancia a efektívnosť pri love. Preto sa v Rakúsku podľa legislatívy nechrty nesmú zúčastňovať oficiálnych coursingov pod záštitou Rakúskeho kynologického zväzu. Coursing CCLA je určený len pre chrtov.
Na dostihovej dráhe beží RR výlučne sám proti elektronickej časomiere. Musí zotrvať pri návnade a preukázať poslušnosť (úplné ovládanie poslušnosti).
• Aké zdravotné, príp. iné predpoklady musí mať dostihový RR?
Pred každým tréningom a pretekom psa vyšetrí dostihový veterinár a až potom sa môže zúčastniť tréningu alebo pretekov. Predpokladom je bezchybný pohybový aparát, správna frekvencia srdca a pľúc, žiadne zranenia alebo príznaky ochorení.
• Môže bežať dostihy aj pes bez kondície alebo s malou kondičnou prípravou?
Účasti na pretekoch predchádza tréningový kurz a získanie licencie. Pri tom sú vždy stanovené veterinárne kontroly. Bez skúšky „Hundesport Racing Prüfung“ (Graduate) sa žiaden pes nemôže zúčastniť preteku. Ak chce bežať osobitne, musí sa taktiež podrobiť veterinárnej kontrole.
• Čo odporúčate úplným RR začiatočníkom, ako a kedy je najvhodnejšie začať s dostihmi?
S dostihovým výcvikom môže začať mladý pes už vo veku od 6 - 8 mesiacov po absolvovaní veterinárnej kontroly. Najprv sa cvičí povel "aport", a potom sa pes pomaly integrovaným spôsobom hry s ostatnými mladými psami socializuje. Ak tieto cvičenia prebehnú úspešne, smie pes bežať cielene asi 80 metrov. S pribúdajúcim vekom vzdialenosť rastie tak, že vo veku 18 mesiacov ľahko zvládne prebehnúť dráhu o dĺžke cca 480 metrov.
• Akej povahy by mal byť úspešný dostihový RR?
Takej, aká je popísaná v štandarde FCI :-)
• Je podľa Vás oprávnená obava niektorých majiteľov RR, že pes môže nadobudnúť väčší lovecký inštinkt pri pravidelnom behaní dostihov, prípadne môže následne vznikať neovládateľnosť psa majiteľom pri náhodnom stretnutí sa so zverou na bežnej prechádzke napr. v lese?
Je to neznalosť a neodborný výcvik nechrta, čo vedú k takýmto problémom. Metóda "kontext špecifického učenia" umožňuje psovi cvičiť pamäťové prepojenie. My mu odovzdávame informáciu a potvrdzujeme, kedy vykonal povel správne. Dôsledný beh nemá pri vycvičenom a skúsenom psovi nič spoločné s poľovným správaním. Pri coursingu je to iné.
• Do akého veku môže pes bežať dostihy?
Medzinárodných pretekov chrtov sa pes môže zúčastňovať do dovŕšenia 8. roku života. Na pretekoch Rakúskeho kynologického zväzu sa môžu zúčastňovať psy do veku 10 rokov, pričom sa od 8. roku života musia podrobiť dvojnásobnej veterinárnej kontrole a môžu bežať maximálne 2 x 360 metrov. Ustanovenia súťaže Hundesport Racing (nechrtov) sú rovnaké ako pri chrtoch.
• Prezraďte mi ešte jednu vec, ako sa dá docieliť zvyšovanie výkonu dostihového psa bez doppingu?
Cielený pohyb, správne kŕmenie, poctivý tréning pod vedením skúsených cvičiteľov a veľa náklonnosti k zvieraťu.
• Čo by ste chceli na záver odkázať našim čitateľom a ich ryšavým miláčikom?
Milujte svojich miláčikov, dajte im priestor a starostlivosť akú potrebujú, pokúste sa im porozumieť a majte vždy na mysli, že žijú žiaľ príliš krátko..

Dolfi, ďakujem Vám pekne za rozhovor a prajem veľa šťastných dní strávených na dráhe v Marcheggu a samozrejme aj mimo nej.
Športu RR zdar!

Rozhovor pripravila: Jana Danišovská
Preklad: Martina Šturdíková

  

  

  

  Poznámka: článok neprešiel jazykovou úpravou
 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:28
štatistiky
RR-shop