Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
SKCHR - reakcia - Sprievodný list poslancom 1/2005  
Autor: Monika Tušanová| Pondelok, 24.01.2005 | Téma: Zákon (4811 čítané)
 

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV RIDGEBACKOV 
Košice, 31.3.2005

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec,
skupina poslancov Národnej rady SR, predložila 17.marca 2005 Národnej rade Slovenskej republiky návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č .282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a dopĺňajú niektoré zákony. V predloženom návrhu do prílohy označovanej ako Druhy nebezpečných psov bolo bezdôvodne zaradené plemeno Rodézsky ridgeback.. 

Toto plemeno psa nie je v súčasnosti zaradené medzi nebezpečné plemená v ani jednej zo zakladajúcich krajín Európskej únie. Podľa štandardu FCI č .146 bol Rodézsky ridgeback zaradený do 6. skupiny poľovný ch plemien, ako durič a farbiar. Psychologické testy uskutočnené v krajinách Európskej únie preukázateľne dokázali, že ide o plemeno, ktoré sa vyhýba útokom na akéhokoľvek človeka (včítane figuranta) a svojou prirodzenou autoritou sa dokonca snaží zabrániť násiliu medzi psami. 

Majitelia si toto plemeno zadovažujú pre jeho rodinné vlastnosti a nekonfliktnú povahu. Reklama typu " nebezpečný pes" neprospieva ani im ani plemenu, priamo ovplyvňuje vývoj plemena i povahovú skladbu ich majiteľov v budúcnosti. 

V prílohe tohoto listu prikladáme podrobnejšie materiály, ktoré naše stanovisko podporujú. Venujte prosím pozornosť argumentom, ktoré sú v nich uvedené. 

Z hore uvedených dôvodov si Vás dovoľujem požiadať o vykonanie zmeny v návrhu hore uvedeného zákona, konkrétne v jeho prílohe, vyňatím plemena Rodézsky ridgeback z pripraveného zoznamu. 

Ďakujem, 

Monika Tušanová, 
prezident Slovenského klubu chovateľov ridgebackov 


Prílohy: 

- Stanovisko Slovenského klubu chovateľov ridgebackov 
- vládny dokument - vyjadrenie príslušného Bavorského ministerstva o vyňatí plemena Rodézsky ridgeback zo zoznamu nebezpečných psov.

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:41
štatistiky
RR-shop