Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Poohliadnutie za starým rokom  
Autor: Monika Tušanová| Sobota, 28.12.2019 | Téma: Klub RRSK (1555 čítané)
 

Rok 2019 bol z pohľadu prílevu mladej krvi, nových majiteľov a nadšencov plemena najbohatším rokom fan Klubu RRSK. V júni 2019 sme zaznamenali historicky vôbec najväčšie stretnutie šteniat na Slovensku! V komornom až rodinnom prostredí Piatrovej sa zišlo viac ako 40 šteniat z 8 európskych krajín. Na RRSK Annual Show 2019 sa predstavilo sedem chovateľských staníc zo Slovenska a Čiech.

Štatistiky z minulých rokov ukazujú na fakt, že iba mizivé percento (0,85 %) šteniat narodených na Slovensku vídavať na výstavách. Výstavy teda nie sú to, čo majitelia ridgebackov dnes preferujú. Ešte menej je jedincov, ktorí sa podieľajú na chove. Je tu veľká skupina majiteľov, ktorí hľadajú zmysluplnú aktivitu pre svojich psov i rodiny s deťmi. Fan Klub RRSK svojou činnosťou, aktivitami a ideou oslovuje práve ich.

V septembri 2019 sme v prostredí Malej Fatry zorganizovali predĺžený športový víkend s Lure Coursing a agility. Psov sme dobre unavili a my sme si v pokoji užili večera v spoločnosti chovateľov, majiteľov i nováčikov v RR komunite. Som presvedčená, že práve tieto športové a spoločenské aktivity najviac prospievajú duševnému zdraviu pes–pes, pes–človek, človek–človek.

Fan Klub RRSK je záujmovým klubom a chovateľstva sa dotýka len veľmi okrajovo, ale významne! Aj v tomto roku sme usporiadali špeciálne povahové skúšky pre ridgebackov, kde všetci obstáli na výbornú. Sú to jedinci, ktorí prostredníctvom chovateľských klubov zložili aj skúšky chovnosti a budú povahovo ovplyvňovať meno slovenského ridgebacka. Osobne mám z toho ako chovateľ, rozhodca i propagátor plemena veľkú radosť, lebo práve dobrá povaha je najdôležitejšia pre genofond plemena. Ide ruka v ruke s jeho budúcnosťou, ktorú mu zabezpečuje verejná mienka a spokojní majitelia.

Fotogalérie z klubových akcií

Prajem všetkým v novom roku veľa zdravia a radosti s našimi psími priateľmi!

Monika Tušanová, 12/2019

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:26
štatistiky
RR-shop