Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Výzva na podporu športovej činnosti pre RR  
Autor: RRSK| Sobota, 26.05.2018 | Téma: Šport (2861 čítané)
 

Dostihová a coursingová komisia SKJ sa na svojom zasadnutí dňa 22.5.2018 v Nitre uzniesla na zmenách, ktoré viedli k zákazu športovej činnosti klubu RHS pre nechrty. Znamená to, že rodézsky ridgeback na Slovensku stratil ďalšiu kynológiou podporovanú činnosť. Viditeľnou organizovanou aktivitou pod SKJ, SPZ a SKCHR je už len výstavníctvo.

Ridgeback nie je exteriérový pes!

Napriek tomu slovenská kynológia a chovateľský klub podporuje a propaguje u ridgebackov iba výstavy! Pôvodná funkcia poľovného psa ridgebackom na Slovensku nie je uznaná. Rodézsky ridgeback aj napriek zaradeniu do VI. skupiny FCI a zastrešeniu pod SPZ na Slovensku nie je vedený ako poľovné plemeno. Jedinou zmysluplnou činnosťou väčšiny majiteľov plemena zostáva športové využitie, ktoré bolo rozhodnutím športovej komisie pod SKJ klubu RHS zakázané!

Vyzývame preto Slovenský klub chovateľov ridgebackov, ktorý má na Slovensku v správe plemeno, aby sa pridal k tejto výzve a zaujal k tomuto problému stanovisko, ktoré by bolo podporné a viedlo k záujmom plemena a jeho pracovnej a športovej využiteľnosti. Záujmový fan klub RRSK už tak učinil, avšak jeho stanovisko aj napriek jeho športovému zameraniu nemá váhu vzhľadom na to, že ako klub nie je organizovaný v štruktúrach SKJ/FCI.

Vyzývame tiež všetkých ridgebackárov, členov RHS o čo najväčšiu účasť na Mimoriadnej schôdzi RHS, kde sa spoločnými silami bude hľadať riešenie tohto problému. Problému, ktorý sa výrazne týka ďalšieho fungovania RHS klubu, ktorý ako jeden z mála na Slovensku ponúka ridgebackom a ich majiteľom organizované športové vyžitie.

R.T., Informačný portál RRSK


Súvisiace články:
Quo vadis Rhodesian Ridgeback?

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:32
štatistiky