Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Dermoid sínus


Čo je dermoid sínus a ako s ridge súvisí?

Dermoid sínus je otvor v koži, úzky ako niť, alebo ináč povedané vchlípenina kože do podkožného tkaniva. Môže byť rôzne hlboká od nenápadnej priehlbinky až po dermoid zasahujúci cez stavce chrbtice ku mieche. Dermoid sa z veľkej väčšiny nachádza v oblasti ridge, ale takmer nikdy priamo v ňom. Je teda pravdepodobné, že s ním nejako súvisí. Môže sa objaviť aj na hlave, boku a na prvej tretine chvosta. V embryonálnom období vzniká dermoid vinou akejsi vývojovej anomálie, poruchy, ktorá má za následok, že sa kožné tkanivo úplne neoddelí od ostatného tkaniva. Najčastejšie sa dermoid nachádza v oblasti záhlavia až po kohútik alebo pri koreni chvosta. Veľmi zriedka na chvoste, po stranách krku a inej časti tela.

Pes sa s dermoidom rodí, čiže dermoid nikdy nezmizne, ani sa neobjaví v neskoršom veku. Niekedy môže dôjsť k tomu, že pokiaľ je dermoid príliš jemný, nie je rozoznateľný ihneď po narodení, môže byť objavený neskôr, až po niekoľkých mesiacoch.

Dermoid sínus sa musí chovateľ snažiť objaviť čím skôr, v každom prípade pred predajom šteňaťa. Existuje niekoľko spôsobov ako ho nájsť. Najjednoduchšie je nadvihnúť kožu šteňaťa v mieste chrbta a prstami druhej ruky sa snažíme nahmatať a lokalizovať dermoid (je ako niť). Pri vážnejších formách dermoidu je pri nadvihnutí kože už na prvý pohľad viditeľný ťah dermoidu. Podozrivé miesto je dobré vyholiť a pokiaľ sa objaví malá škvrnka tmavých chĺpkov vo veľkosti špendlíkovej hlavičky, ide o dermoid sínus typu s vonkajším vývodom.

Vyholené podozrivé miesto. Malá tmavá bodka = dermoid sínus s vonkajším vývodom.Oblasti výskytu DS na tele psa


Rôzne typy dermoid sínusov


Dermoid sínusom hĺbkovej formy (obr.2, 6, 10, 11, 12, 13, 18) postihnuté šteňatá sa všeobecne odporúča utratiť ihneď po narodení. Operácia a následná rekonvalescencia by bola pre šteniatko veľmi náročná a bolestivá. Ľahšie, podkožné formy sa operatívne odstraňujú medzi 6-10 týždňom veku šteniatka, každopádne však ešte pred odchodom do nového domova.


foto: Dr. Malte Appelius, Ahaus (Mein gesunder RR - Ann Chamberlain)

Dermoid sínus a kyselina listová
V humánnej medicíne v roku 1991 boli publikované prvé výsledky výskumu vitamínových analýz v strave tehotných žien, ktoré boli náchylné plodiť deti s NTD (podobný defekt nervového reťazca v embryonálnom štádiu u ľudí ako dermoid sínus u RR) Zistilo sa, že tieto poruchy sú následkom nedostatku kyseliny listovej. Je to netoxický, vo vode rozpustný vitamín, ktorý sa začal dávať ženám pred a počas tehotenstva.
Tieto závery viedli Johna G. Robertse k myšlienke, prečo by nemohol byť tento unikátny poznatok humánnej medicíny aplikovaný aj na RR. Bol zahájený výskum a boli priebežne publikované početné štúdie a prednášky v rôznych klubových spravodajoch. Zároveň bol vypracovaný detailný dotazník pre chovateľov RR. Zúčastnení sa mohli rozhodnúť či budú obohacovať stravu svojich súk kyselinou listovou v dávke 2,5 – 5 mg /deň minimálne od doby párenia. Výsledok bol šokujúci. Výskyt Dermoidného sínusu prudko klesol.
Už v roku 1996 bola prednesená táto štúdia o úlohe kyseliny listovej ako prevencie dermoidného sínusu u rodézskeho ridgebacka na svetovom kongrese RR v Austrálii. Žiaľ, slabou informovanosťou a takmer žiadnymi oficiálnymi vzťahmi so zahraničnými klubmi sa táto informácia k nám dostala až v roku 2000.

Výskumy jednoznačne poukazujú na dedičnosť tohto defektu v spojení s génom pre ridge, ktorý je hlavným plemenným znakom u ridgebackov. Existuje súvislosť medzi počtom kópií pre ridge a výskytom dermoidov. Bohužiaľ sa zatiaľ presne nevie, čo je genetickou príčinou tejto abnormality, ale zistilo sa, že gén pre ridge je nepriaznivým genetickým faktorom pre výskyt dermoidov. To poukazuje na fakt, že dominantný homozygot pre ridge má zvýšené riziko výskytu dermoidov. (viac o prebiehajúcom výskume a možnosti testovania na www.genocan.eu Dr. Horňák)

Autorské práva: Text a kresby: M. Tušanová. © 2002, aktualizované 2013, 2015
Kopírovanie ktorejkoľvek časti tejto prezentácie len so súhlasom majiteľa autorských práv!


© Monika Tušanová


článok prešiel jazykovou úpravou


Monika Tušanová, 2/1999

Copyright ©www.rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!
Publikované : 2003-04-27 (8639 čítané)

                     © 2005 © 2022 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:29
štatistiky
RR-shop