Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Dysplázia lakťového kĺbu


Pre tak rýchlo sa pohybujúceho psa akým ridgeback je, sú zdravé lakte nanajvýš dôležité. Ridgeback je pes, ktorý vyniká obratnosťou a v stotine sekundy dokáže pri behu prudko meniť smer. Pri tomto pohybe zohrávajú zdravé lakte veľmi dôležitú funkciu. Tiež pohyby pre ridgebacka tak typické, akými sú prískoky a odskoky od zvere, ktorú fixujú a úskoky stranou, vyžadujú zdravé lakte. Odporúčam preto absolvovať popri rtg. bedrových kĺbov aj rtg. lakťových kĺbov.

Najkritickejším obdobím pre získanú dyspláziu lakťového kĺbu je 4.- 8. mesiac psa. V tomto období vôbec neodporúčam skoky na predné labky a časté chodenie po schodoch. Viditeľným prejavom dysplázie je slabé, až stredné krívanie už v mladom veku psíka. Môže dôjsť až k artróze lakťového kĺbu, kedy je krívanie psa už značne viditeľné a bolestivé.

Pre zápis dysplázie lakťových kĺbov sa používajú 3 medzinárodné skratky:
UAP, FCP, OCD. Je to skupina troch na sebe nezávislých ochorení lakťového kĺbu

UAP - nespojený processus anconeus
FCP - uvoľnený processus coronoideus
OCD - osteochondrosis disecans
Výskyt dysplázie lakťových kĺbov súvisí už so spomínaným rýchlym rastom psa, nekvalitnou výživou, zaťažovaním kĺbov v období rastu psíka a tiež dedičnou predispozíciou.

Problematike DLK sa v slovenskom chove venuje pozornosť od roku 2004. Jedince pred zaradením do chovu absolvujú popri rtg. DBK aj povinné rtg. DLK (lakťových kĺbov). Tieto vyhodnotenia DLK sa štatisticky pravidelne vyhodnocujú a slúžia chovateľom k vhodným výberom partnerov na párenie.
Doteraz vyhodnotené rtg. DLK na Slovensku u plemena RR poukazujú na zdravie populácie. DLK je podľa chovateľského poriadku SKCHR chybou vylučujúcou z chovu.


© Monika Tušanová
    kresba: M.T.


článok prešiel jazykovou úpravou


Monika Tušanová, 2004 (aktualizované v r. 2011)
Copyright ©www.rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!
Publikované : 2005-11-08 (6976 čítané)

                     © 2005 © 2022 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:30
štatistiky
RR-shop