Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Hnedý nos a genetika


GENETIKA A SFARBENIE NOSA U RIDGEBACKA
Autor: Monika Tušanová, všetky práva vyhradené

Ridgeback s hnedým nosom?

Áno, tento variant je úplne rovnocenný s čiernym nosom. Je to iba vec vkusu, kto čo uprednostňuje, čo sa mu viac páči. Na Slovensku vídavať väčšinou ridgebacky s čiernym nosom, ale stále viac popularity a pozornosti sa dostáva aj hnedonosým jedincom. Kvalitne pigmentovaný hnedonosáč je ozajstná lahôdka pre ridgebackára-fajnšmekra. Srsť takého psa má zlatistý nádych a doslova sa v nej odráža slnko. Nos je tmavohnedý a oko hnedé.
Gén pre hnedý nos pochádza od poľovných psov. Ridgeback ho má vo svojej genetickej výbave od čias kríženia s pointrami. Toto sfarbenie nie je pre ridgebacka handicapom. Veď aj faraónsky pes pochádza z tej istej oblasti ako psy s ridge a je hnedonosý, teda hnedý gén sa vyskytoval v pôvodnej populácii psov v Afrike odjakživa a pretrval dodnes.
Čo sa týka pigmentácie, ridgeback s hnedým nosom nemá gén pre čiernu. Preto má hnedé aj pazúry, vankúšiky na nohách a kontúry viečok oka.

Pohľad na dobre pigmentovaného hnedonosáča musí byť rovnako príjemný ako na psa s čiernym nosom. Žiaľ opak je často pravdou. Keďže z genetického hľadiska čierna je dominantná, rodí sa iba málo hnedonosých ridgebackov. Preto chovatelia v snahe odchovať vytúžený hnedý noštek krížia medzi sebou hnedonosých psov častejšie ako by bolo vhodné. Dochádza tým ku strate pigmentu. Naozaj kvalitných hnedonosáčov je dnes veľmi málo. Zle pigmentovanému hnedodosáčovi chýba ten "život" v srsti, má pečeňový nos a svetlé, často až žlté oko.
Naopak, múdri chovatelia používajú vo svojich líniách hnedý nos ako oživenie, lebo tieto psy prinášajú do chovu nádhernú žiarivú sýtu farbu srsti. Chov iba na hnedonosých psoch vedie u ridgebacka nielen k blednutiu pigmentu, ale aj k strate kvality srsti.

Hnedonosé šteňatá v útlom veku majú azúrovo modré oči. V dospelosti sa vyžaduje farba očí tmavojantárová, nos tmavohnedý. Čím je farba očí a nosa tmavšia, tým lepšie. Nežiadúce sú svetlé až žlté oči a pečeňový nos. Medzinárodne zaužívaný pojem "livernose" (čo znamená pečeňový nos) je pre označenie ridgebacka s hnedým nosom nesprávny. Správne by sa mal označovať "brownnose".

Ukážka dobre pigmentovaného hnedonosého psa:


(photo copyright © www.dogworld.co.za)


AKO JE TO S GENETIKOU DEDENIA?

B - dominantný gén pre čiernu farbu
b - recesívny gén pre hnedú farbu


Ide o veľmi jednoduchý typ dedenia. Z genetického hľadiska čierna je dominantná nad hnedou. Ridgeback môže po svojich predkoch zdediť iba jednu z troch nasledovných možných kombinácii génov. Podľa toho, ktorú z nich nesie vo svojej genetickej výbave, podľa toho sa jedinec s ohľadom na gén sfarbenia nosa, nazýva dominantným homozygotom, heterozygotom, alebo recesívnym homozygotom.

BB Bb bb
dominantný homozygot
Čiernonosý pes
dominantný nositeľ
génu pre čierny nos.
heterozygot
Čiernonosý pes
recesívny (skrytý) nositeľ
génu pre hnedý nos
recesívny homozygot
Hnedonosý pes
nemá gén pre čiernu
recesívny nositeľ génu
pre hnedý nos


Či je, alebo nie je náš ridgeback nositeľom génu pre hnedý nos môžeme s istou tvrdiť iba v dvoch prípadoch:
Ak je náš pes hnedonosý (bb) tab.6, alebo
ak má čierny nos, ale je priamy potomok hnedonosého psa. (Bb) viď tab.4,5
Gén pre hnedý nos sa však môže zachovať v genetickej výbave jedincov aj niekoľko veľa generácii krížením čiernonosých psov, pokiaľ je ich časť skrytými nositeľmi tohto génu.

MOŽNÉ KOMBINÁCIE PRI PÁRENÍ

Kombinácia je keď obaja rodičia sú čiernonosí a sú aj nositeľmi génu iba pre čierne sfarbenie. Potomstvo z takéhoto spojenia bude naďalej dávať iba čiernonosé šteňatá, nemôžu mať nikdy priameho potomka s hnedým nosom.
BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB

Obaja rodičia sú čiernonosí ale jeden z nich je skrytým nositeľom génu pre hnedý nos. Z takého spojenia sa rodia šteňatá vždy s čiernym nosom, ale 50% potomstva bude nositeľom génu pre hnedý nos.
BB Bb BB BB BB BB Bb Bb Bb Bb

Obaja rodičia sú čiernonosí, ale obaja sú aj skrytými nositeľmi génu pre hnedý nos. Tu sa časť vrhu (75%) rodí s čiernym nosom (ktorého časť má aj gén pre hnedú) a 25% s hnedým nosom.
Bb Bb BB BB Bb Bb Bb Bb bb bb

Jeden z rodičov má hnedý nos, druhý čierny. K tejto kombinácii dochádzalo v Afrike, keď boli domorodé psy s čiernym nosom, krížené s pointrami.Všetky šteňatá majú čierny nos, sú však nositeľmi génu pre hnedý nos.
BB bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb

Jeden z rodičov má čierny nos, druhý hnedý. V tomto prípade však čiernonosý pes je skrytým nositeľom génu pre hnedý nos, preto počet hnedonosých šteniat vo vrhu prudko stúpa.50% vrhu je hnedonosá, 50% vrhu je čiernonosá s génom pre hnedú.
Bb bb Bb Bb Bb Bb bb bb bb bb

Obaja rodičia sú hnedonosé psy. V tomto prípade všetky šteniatka vo vrhu budú mať hnedý nos.
bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb

pozn:
Tieto tabuľky sú čisto štatistické. Je nutné si pri vyhodnocovaní vrhov uvedomiť, že hlavne ak ide o málopočetný vrh, niektoré šteniatka z tejto štatistickej pravdepodobnosti sa proste vôbec nemuseli narodiť, zanikli a vstrebali sa počas embryonálneho vývoja.


Autorské práva: Text aj kresby: © Monika Tušanová

Kopírovanie ktorejkoľvek časti tejto prezentácie len so súhlasom majiteľa autorských práv! (monika@rr.sk)článok prešiel jazykovou úpravou


Monika Tušanová, 2001
Copyright ©www.rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!
Publikované : 2005-11-08 (7849 čítané)

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:57
štatistiky
RR-shop