Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Povahové črty plemena


Rodézsky ridgeback je naozaj „osobnosť“ medzi psami. Vo vzťahu k ľuďom chce byť partnerom, a nie otrokom, ktorý len vykonáva rozkazy. Je výnimočný svojou inteligenciou. Má veľmi milú mimiku tváre a jasnú reč tela. Mnoho vecí si urobí po svojom a v rôznych situáciách sa prekvapujúco múdro zachová. Disponuje „šiestym zmyslom pre nebezpečenstvo“, to znamená, že veľmi intuitívne reaguje na podnety z okolia a vníma aj to, čo je mimo ľudské chápanie. Je to schopnosť, ktorá sa storočia vyžadovala v africkej buši a ktorá je dodnes zakotvená v dedičnej výbave tohoto plemena. 

Popri tomto prírodnom inštinkte je ridgeback tiež psom veľmi príjemných vlastností. Je priateľský k ľuďom a miluje deti. Už v období svojho jedného roka pôsobí ridgeback fyzicky dospelým, elegantným dojmom, má harmonickú stavbu tela, z ktorej vyžaruje sila. Psychicky však ridgeback dospieva veľmi neskoro, až medzi druhým a tretím rokom svojho života. Do tej doby sa síce zdá byť veľký a silný, ale v skutočnosti je ešte malý a zraniteľný. Obranný inštinkt sa u neho rozvíja až v priebehu jeho neskorého dospievania, nepotrebuje žiaden doplňujúci podnet. V dospelosti sa na kvality rodézskeho ridgebacka môžeme plne spoľahnúť bez akéhokoľvek špeciálneho výcviku. Ridgeback je veľmi úzko naviazaný na človeka. V každej chvíli sa snaží zapáčiť, túži po pochvale a uznaní, preto nie je problém ho vychovávať prirodzeným spôsobom v rodine. Vyžaduje si to ale dôveru, trpezlivosť a vcítenie sa do jeho povahových zvláštností. Ridgeback je veľmi vnímavý, bystrý a keďže dospieva pomerne neskoro, je dlho cvičiteľný. Je len na nás, ako využijeme jeho prirodzené schopnosti a danosti a ako ich budeme rozvíjať. Každý ridgeback si na svet prináša individuálne dispozície pre učenie v rôznych funkčných okruhoch. Niektorý ridgeback je šikovnejší v dostihoch, iný pri nácviku agility, niektorý zasa ako slepecký vodiaci pes alebo pes záchranár. Je síce veľmi všestranne použiteľný, ale geneticky - ridgeback ako plemeno - je najviac nadaný v poľovnom funkčnom okruhu. 

Ridgeback, pravý reprezentant plemena, je pokojný, povahovo vyrovnaný pes s vysokým prahom dráždivosti. Nehodí sa preto na cvičenie obrany v tom zmysle, že ho budeme poštvávať na figuranta a cvičiť s ním hryzenie do rukáva.

Prirodzené vlohy ridgebacka sú poľovné, teda zver naháňať, zastaviť, prípadne nadhnať pánovi. Zver zastaví obehnutím, obštekávaním a neustálym kľučkovaním ju fixuje z určitej vzdialenosti až do príchodu svojho pána. Takto bol ridgeback rokmi vyšľachtený, také je jeho prirodzené správanie. Podobne sa správa aj pri zadržaní votrelca na náš pozemok. Nebude zlodeja trhať, ale bude ho fixovať a obštekávať. Nebojte sa, ridgeback presne vycíti, kto a s akým úmyslom prekročí prah nášho pozemku. Vie čo má robiť a beda tomu kto má nečestné úmysly! Bude patrične vyľakaný a vyštvaný z nášho územia, ale rozhodne nebude roztrhaný. Myslím, že to nikto z nás naozaj ani nechce, spôsobilo by nám to len nepríjemnosti. Pokiaľ ridgebacka neprekódujeme systematickým zlým cvičením, poštvávaním na človeka, bude naozaj spoľahlivým strážcom, obranárom, spoločníkom i rodinným priateľom. 

Chovatelia ridgebackov, združení pod FCI, sa riadia medzinárodne platným štandardom pre toto plemeno, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je povaha psa. Slovenský klub chovateľov ridgebackov neodporúča a varuje pred cvičením ridgebacka na "obranu" a nepripustí psa s takýmto druhom pracovnej skúšky na výstavu do pracovnej triedy. 

A na záver ešte to najdôležitejšie! 

Prijmime rodézskeho ridgebacka za člena rodiny, majme ho radi a dovoľme sa mu zúčastňovať nášho každodenného života. V žiadnom prípade totiž nepatrí do ohrady mimo rodiny, kde by sa jeho výnimočná povaha - prednosť, ktorou disponuje - navždy vytratila. Ľudia, ktorí ho takto držia, síce vlastnia ridgebacka, ale prichádzajú o nevšedný zážitok zo spolužitia, ktorý tento pes – partner poskytuje.


čerpané z knihy Moniky Tušanovej, Rodézsky ridgeback Afričan v Európe

© Monika Tušanováčlánok prešiel jazykovou úpravou


Monika Tušanová, 1998
Copyright ©www.rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!
Publikované : 2005-11-08 (19506 čítané)

                     © 2005 © 2022 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:30
štatistiky
RR-shop