Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Sprísnené podmienky a opatrenia v chove RR na SK
(1749 čítané)   
  
Zobraziť pred vytlačením


LTV, L8 a SA [viac o probléme]
Tlaky okolitých krajín a ostatného chovateľského sveta sú na zjednotenie systému vyhodnocovania LTV a L8, ktorý by bol jednotný a tak komplexne použiteľný v štatistikách ohľadne LTV v celosvetovom merítku. Momentálne ním je švajčiarsky model klasifikácie M. Flückiger 2009. Z tejto štúdie vychádza aj škandinávska klasifikácia z roku 2012 "Alternative classification and screening protocol for transitional lumbosacral vertebra"

SKCHR na základe zverejnených štúdií a po konzultácii s odborníkmi na LTV pripravil nové tlačivá a podklady pre vyhodnotenia a prácu s LTV.
"LTV" odporúča naďalej sledovať, hodnotenie z rtg. DBK a laterálnej projekcie kde je zachytený posledný stavec s posledným rebrom. Vyhodnotenie podľa M. Flückiger 2009. Navyše bude uvádzaná aj slovná diagnóza typu anomálie.

LTV-0 - normálny anatomický stav
LTV-1 - ľahké formy rôznych anomálií, ktoré v zásade nespôsobujú pohybové ani zdravotné problémy (pokiaľ nie je zároveň diagnostikovaná aj spondylóza)
LTV-2 - symetrické formy rôznych anomálií, ktoré môžu spôsobovať zdravotné problémy (doporučené CT)
LTV-3 - asymetrické formy rôznych anomálií spôsobujúce pohybové a zdravotné problémy

"SA" - spondylóza/spondylartroza sledovať, evidovať ako SA-neg (normálny, zdravý stav), SA-poz (chorobný stav). hodnotenie z rtg. DBK a laterálnej projekcie.
"L" - počet stavcov sledovať, evidovať ako L7 (normálny stav), L8 (nadpočetný stavec). Hodnotenie z laterálnej projekcie kde je zachytený posledný stavec s posledným rebrom.
Nadpočetný stavec podľa švajčiarskej metodiky vyhodnocovania (2009) nespadá do klasifikácie LTV. Podľa najnovšej škandinávskej metódy vyhodnocovania (2012) sa odporúča, aby L8 bolo zahrnuté ako súčasť komplexu LTV ako doplnok v skríningových protokolov pre LTV.

Príklad zápisu psa v databáze (s ohľadom na komplex LTV) a možnosti párenia:
Bez nálezu, bez chovných obmedzení: LTV-0, L7-normal, SA-neg.

Chovateľská stratégia, odporúčania:
L8 (páriť s L7-normal)
LTV-1 (páriť s LTV-0)

nevhodný do chovu:
LTV-2
LTV-3
SA-poz (spondylóza/spondylartroza)

Diskutovaná je otázka dvoch anomálii súčasne (LTV-1 + L8), kde každá o sebe nie je vážnou chybou. Chovné využitie takého jedinca je na zvážení každého chovateľa.

Spracované pre SKCHR Monika Tušanová, máj 2014
Schválené SR SKCHR, január 2015,
aktualizované 11/2016

  

Copyright © rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:51
štatistiky
RR-shop