Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
RHODESIAN RIDGEBACK SLOVAKIA
Chovateľské poplatky


Aktuálne poplatky za chovateľský servis SKCHR

ČLENSKÉ POPLATKY:
5,- € - zápisný poplatok
23,- € občania s trvalým pobytom na území SR - splatné do 28.02. bežného roka
34,- € občania iných štátov (hosťujúci členovia) - splatné do 28.02. bežného roka
50,- € právnické osoby
0 € čestní členovia

CHOVATEĽSKÉ POPLATKY:
člen:

15,- € poplatok za každé vydané odporúčanie na párenie
5,- € poplatok za kontrolu vrhu
25,- € bonitačný poplatok
150,- € bonitačný poplatok - mimoriadna bonitácia

nečlen:
30,- € poplatok za každé vydané odporúčanie na párenie
10,- € poplatok za kontrolu vrhu
50,- € bonitačný poplatok
300,- € bonitačný poplatok - mimoriadna bonitácia

VYHODNOTENIA RTG SNÍMKOV:
člen:
20,- € = 3 vyhodnotenia rtg (DBK, LTV + DLK povinne)
30,- € = 4 vyhodnotenia rtg (DBK, LTV + DLK povinne + OCD nepovinne)
40,- € = 5 vyhodnotení rtg (DBK, LTV + DLK povinne + OCD nepovinne + chvost alebo iný ďalší ort. problém)
15,- € = 1 vyhodnotenie rtg (napr. opakované DBK, dodatočné LTV, chvost a pod.)
(uvedené ceny platia pre vyhodnotenie RTG snímkov psov vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve člena SKCHR, alebo
ak člen vyhodnocuje psov odchovaných v jeho chovateľskej stanici)

nečlen:
30,- € = 3 vyhodnotenia rtg (DBK, LTV + DLK povinne)
45,- € = 4 vyhodnotenia rtg (DBK, LTV + DLK povinne + OCD nepovinne)
60,- € = 5 vyhodnotení rtg (DBK, LTV + DLK povinne + OCD nepovinne + chvost alebo iný ďalší ort. problém)
23,- € = 1 vyhodnotenie rtg (napr. opakované DBK, dodatočné LTV, chvost a pod.)

INZERCIA VO VÝSTAVNOM KATALÓGU
(len formát A5)
25,- € inzercia vrhov, šteniat, chovateľských staníc a krycích psov - len pre členov SKCHR
50,- € inzercia firiem, výrobkov a pod.
Generálny partner má nárok na prezentáciu vo veľkosti A5 zadarmo.

Zdroj: www.skchr.sk


poplatky za chovateľský servis SKCHR (v rokoch 2016-2018)
Na tieto premrštené poplatky v chovateľskom klube zaznamenal SPZ početné sťažnosti, na základe čoho boli tieto zmenene.

pre členov SKCHR
20 € = poplatok za každé vydané odporúčanie na párenie
25 € = bonitačný poplatok
150 € = bonitačný poplatok - mimoriadna bonitácia
35 € = 3 vyhodnotenia rtg (DBK, LTV + DLK povinne)
45 € = 4 vyhodnotenia rtg (DBK, LTV + DLK povinne + OCD nepovinne)
55 € = 5 vyhodnotení rtg (DBK, LTV + DLK povinne + OCD nepovinne + chvost alebo iný ďalší ort. problém)
15 € = 1 vyhodnotenie rtg (napr. opakované DBK, dodatočné LTV, chvost a pod.)
200 € = záloha k odvolaniu sa proti vyhodnoteniu rtg.

pre nečlenov SKCHR
100 € = poplatok za každé vydané odporúčanie na párenie
50 € = bonitačný poplatok
300 € = bonitačný poplatok - mimoriadna bonitácia
70 € = 3 vyhodnotenia rtg (DBK, LTV + DLK povinne)
90 € = 4 vyhodnotenia rtg (DBK, LTV + DLK povinne + OCD nepovinne)
110 € = 5 vyhodnotení rtg (DBK, LTV + DLK povinne + OCD nepovinne + chvost alebo iný ďalší ort. problém)
30 € = 1 vyhodnotenie rtg (napr. opakované DBK, dodatočné LTV, chvost a pod.)
200 € = záloha k odvolaniu sa proti vyhodnoteniu rtg.
+ extra poplatok len pre nečlenov
50 € extra poplatok klubu za kontrolu vrhu (okrem preplatenia cestovných nákladov priamo kontrolórovi).

Chovateľská inzercia
25 € = inzercia vrhov, šteniat, chovateľských staníc a krycích psov vo výstavnom katalógu - len pre členov
zdarma na webstránke klubu - len pre členov

Zdroj: www.skchr.sk


Poplatky za chovateľský servis SKCHR (do roku 2016)

pre členov SKCHR
25 € - bonitačný poplatok
10 € - každé zapísané šteňa (pripúšťacie povolenia nespoplatnené)
5 € - zaslanie tlačiva a následného vyhodnotenia rtg. + 10 € za každé vyhodnotenie (popl. vyhodnocovateľovi)
35 € - odvolanie proti vyhodnoteniu rtg.

pre nečlenov SKCHR
50 € - bonitačný poplatok
10 € - každé zapísané šteňa (pripúšťacie povolenia nespoplatnené)
5 € - zaslanie tlačiva a následného vyhodnotenia rtg. + 10 € za každé vyhodnotenie (popl. vyhodnocovateľovi)
35 € - odvolanie proti vyhodnoteniu rtg.

Zmluvné poplatky na portáli www.rr.sk
5 € / rok - odkaz na osobnú stránku psa / chs (nečlen 10 €)
5 € / mesiac - inzercia šteniat (nečlen 10 €)


Táto stránka má informatívny charakter, je priebežne aktualizovaná nadšencami plemena. Informácie sú spracované na základe platných predpisov SKJ/SPZ a SKCHR. Priebežne aktualizované. Chovateľský servis zabezpečuje SKCHRZdroj: RHODESIAN RIDGEBACK SLOVAKIA
www.rr.sk

Copyright © rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

URL:
www.rr.sk/modules.php?name=Chovatelstvo&op=zobrazodkaz&rrkl=ano&artid=96
                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:37
štatistiky