Warning: include(language/lang-.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\webs\17305468_web\www\mainfile_new.php on line 53 Warning: include(): Failed opening 'language/lang-.php' for inclusion (include_path='.') in D:\Inetpub\webs\17305468_web\www\mainfile_new.php on line 53 Warning: include_once(modules/Breeders_diary/language/lang-.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\webs\17305468_web\www\mainfile_new.php on line 69 Warning: include_once(): Failed opening 'modules/Breeders_diary/language/lang-.php' for inclusion (include_path='.') in D:\Inetpub\webs\17305468_web\www\mainfile_new.php on line 69
_THURSDAY, 30. _JUNE 2016
43._DAY


V tomto čase matka intenzívne vychováva svoje šteňatá. V hre na "disciplínu" ich po jednom učí, ako sa správať k hierarchicky vyššie postaveným jedincom (psom aj ľuďom) a kde sú hranice tolerancie k ich detskej drzosti. Matka po jednom vyzýva šteňatá do hry a rázne ju ukončuje zakaždým, keď je šteňa pridrzé a učí ho tak disciplíne. Niekedy aj pritvrdí, čo môže vyzerať hrôzostrašne. Šteňa sa naučí aj preventívne žalostne plakať, ale nie je to žiadna dráma! Sú to iba skvelé herecké výkony všetkých zúčastnených. Ak má chovateľ vo svorke aj ďalších dospelých psov, aj títo svojim správaním (ignoranciou, ovrčaním) výraznou mierou ovplyvňujú výchovu šteniat. Takto do života pripravené šteňa má väčšie predpoklady byť sociálne skôr zrelé a v dospelosti nekonfliktné.

Spracovala: Monika Tušanová TUSANI © 10/2008, všetky práva vyhradené. Autor programu: Richard Tušan © 7/2007