Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
RR Complete
Standard
RR Magazine
Publications
Puppies
Shows
Archive
Enter into databases
Enter into databases
Breeding
Stud Dogs
Brood Bitches
Champions
www links
Personal Pages
Breeders
Useful Links
RR in not
RR Shop
 
 
Contact
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Prihláška do klubu
Entryform

Prosím vyberte Vašu krajinu/ Please select your country or language of entryform
Slovensko
Česko
other countries (En language of entryform)
Vlastním psa plemena Rhodesian Ridgeback, počet (How many dogs You own):
(Vlastniť psa, prípadne vlastniť psa s PP nie je podmienkou pre členstvo)


  FAN KLUB RODÉZSKYCH RIDGEBACKOV SK (fan Klub RRSK)
  RHODESIAN RIDGEBACK FAN KLUB SLOVAKIA (RR fan klub Slovakia)

  Klub združuje majiteľov, chovateľov a priaznivcov plemena Rodézsky Ridgeback (RR).
  Je dobrovoľnou záujmovou kynologickou organizáciou.
  Viac o našom záujmovom klube, naše aktivity, idea...


Členom sa môže stať každý občan SR, alebo občan iného štátu (hosťujúci člen) ktorý má záujem o plemeno a zaplatí príspevok 20 €.
Pri vstupe nového člena do klubu po termíne 30.09. sa čl. poplatok zarátava už aj pre nasledujúci kalendárny rok.
Žiadateľ o členstvo nemusí vlastniť psa, môže vlastniť psa bez PP ak bude dodržiavať stanovy klubu a nerozmnožovať psov bez preukazu o pôvode.
Členom sa nemôže stať obchodník so psami, osoba spolupracujúca s obchodníkom so psami a chovateľ psov bez preukazu o pôvode.
Členov klubu prijíma
SRK na základe on-line prihlášky (viď hore)
Členský príspevok člena je splatný do konca februára pre daný rok.Prečo byť členom klubu

  • Spolupatričnosť a možnosť stretávania sa na klubových dňoch,
  • poradenstvo v oblasti výchovy, výcviku a chovateľstva,
  • účasť na klubových súťažiach Pes/Suka/ChS roka, Šampión RRSK,
  • zvýhodnené poplatky na akciách klubu

Klubom preferované a členmi podporované hodnoty:

  • Láska k plemenu,
  • dobré medziľudské vzťahy.

Výhody poskytované partnermi klubu

V cene členského príspevku 20 € je tiež

  • prezentácia chovateľských staníc - foto + odkaz na web stránku,
  • inzercia šteniat s vynovenými funkciami vytvorenia vlastnej prezentácie vrhu s fotogalériou.
    (Novinkou inzercií je možnosť prezentácie svojho inzerátu s vlastným obrázkom na sociálnych sieťach.)

Copyright © www.rr.sk . All rights reserved!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Passw: 
Number:   
Published
Membership
Contact
Planed Activities
Club Days
Club Pointscores
Mental tests
Visitors
Online:22
statistics
RR-shop