Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Téma: Zákon
Vyhľadávanie v článkoch k tejto téme

   [Zobraziť témy a články k nim]
Monika Tušanová | Pondelok, 10.12.2001 | Téma: Zákon (2809 čítané)
List Švédskeho ministerstva pôdohospodárstva z roku 2001 na pomoc ridgebackom pred nezmyselným zákonom o diskriminácii plemien.

Monika Tušanová | Pondelok, 10.12.2001 | Téma: Zákon (2795 čítané)

Vážení,
potvrdzujeme, že plemeno Rhodesian Ridgeback bude vyňatý z Bavorské ho nariadenia o nebezpečných psoch so stupňujúcou 
sa agresivitou. Tá to zmena nariadenia vstúpi do platnosti pravdepodobne ešte tohto roku. Doteraz boli tieto psy zaradené 
v kategórii 2 tohto nariadenia (kat. 2, psy s bojovými vlastnosťami, kde v špeciálnych prípadoch môže byť na základe odborné ho posudku dokázané neopodstatnené zaradenie resp. omyl) Na základe výsledkov z dlhoročného preskúšania množstva jedincov RR môže byť vystavené „Negatívne osvedčenie“ pre toto plemeno bez výnimky, nakoľko sa predpokladané
bojové vlastnosti tohto plemena nepotvrdili.


Richard Tušan | Streda, 24.10.2001 | Téma: Zákon (3023 čítané)

Skončil sa jún a my sme si pripadali ako víťazi. „Zdravý rozum vyhral!“ gratulovali sme si navzájom. 
Avšak prišiel 11. september, tragický deň pre Ameriku a celý svet. A tak sa zdá, že aj pre slovenských psíčkarov. Poslanci zaujatí svetovým dianím odhlasovali v parlamente podstrčený blud, ktorý sa tvári ako zákon. Zákon nebezpečný v tom, že nás odsúva ako majiteľov „nebezpečných“ psov na okraj spoločnosti. Niekde tam, kde sa začínajú psie súboje a končia poľovačky na človeka...


Monika Tušanová | Štvrtok, 31.05.2001 | Téma: Zákon (4047 čítané)
Vo všeobecnej časti dôvodovej správy sa ako dôvod predloženia návrhu uvádzajú množiace sa napadnutia ľudí psami a zvyšujúci sa záujem niektorých skupín občanov o chovanie tzv. bojových, v zákone definovaných ako nebezpečných psov. Veľmi správne je uvedené, že hlavnou príčinou takýchto prípadov nie je pes, ale majiteľ, ktorý ho k takémuto chovaniu vedie a vychováva. 
Napriek tomuto konštatovaniu zákon ukladá reštriktívne opatrenia proti všetkým psom a osobitne proti niektorým plemenám, ktorých výber je určite aspoň v niektorých prípadoch chybný...

Monika Tušanová | Streda, 24.01.2001 | Téma: Zákon (3661 čítané)
pozn: Tento Bajanov návrh zákona bol doslovným prekladom odmietnutého a neschváleného českého návrhu zákona. Na žiadosť predkladateľa p.Bajana bol 12.6.2001 stiahnutý. 11.9.2001 žiaľ v parlamente prešiel v pôvodnom znení prvým čítaním. Do druhého čítania sa však nedostal. Medzitým skupina poslancov vypracovala nový, rozumný návrh zákona, ktorý 12.2.2002 bol schválený do druhého čítania...

Monika Tušanová | Streda, 24.11.1999 | Téma: Zákon (3504 čítané)
Častokrát sa nám na vychádzkach so psom stáva, že aj napriek tomu, že je náš ridgeback vychovaný, disciplinovane a slušne ide vedľa nás (či už na vodítku, alebo bez), okoloidúci ľudia šomrú, nespokojne krútia hlavou. Niektorí "odvážnejší" pokrikujú a nadávajú tak hlučne a nepríjemne, že vzbudia pozornosť a nedôveru u nášho inak pokojného psa. Ten si nás bráni a ihneď dáva "zmysel" ich predchádzajúcim nezmyselným nadávkam...

Monika Tušanová | Streda, 10.12.1997 | Téma: Zákon (3054 čítané)
Úpravy VZN Zrušené dňa 27.11.1997

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 2/1996
zo dňa 28. marca 1996
o chove zvierat na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

                     © 2005 © 2022 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:35
štatistiky
RR-shop