Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Skončil sa jún a my sme si pripadali ako víťazi. Avšak prišiel...  
Autor: Richard Tušan| Streda, 24.10.2001 | Téma: Zákon (3104 čítané)
 

Skončil sa jún a my sme si pripadali ako víťazi. „Zdravý rozum vyhral!“ gratulovali sme si navzájom. 

Avšak prišiel 11. september, tragický deň pre Ameriku a celý svet. A tak sa zdá, že aj pre slovenských psíčkarov. Poslanci zaujatí svetovým dianím odhlasovali v parlamente podstrčený blud, ktorý sa tvári ako zákon. Zákon nebezpečný v tom, že nás odsúva ako majiteľov „nebezpečných“ psov na okraj spoločnosti. Niekde tam, kde sa začínajú psie súboje a končia poľovačky na človeka!

Pre tých, ktorí čítate tieto slová a o ničom neviete, stručne zhrniem históriu:

Dvaja poslanci českého parlamentu pripravili zákon „o chove a držaní psov“ (v Čechách), ktorý vyčleňuje spomedzi psích rás osem tzv. nebezpečných plemien. Medzi nimi je zaradený aj rodézsky ridgeback. 
Tento zákon, ak by bol prijatý, svojím obsahom (poplatkami, sankčnými postihmi a obmedzeniami pohybu a chovu psov) by sa deklasoval na najrepresívnejší zákon. 
V Čechách sa táto „iniciatíva“ poslancov stretla s masívnym odporom psíčkarskej verejnosti. Česi organizovali mítingy, spísali petíciu, pôsobili na masmédiá. 
Zákon v takejto podobe neprešiel a v súčasnosti je pripravovaná do českého parlamentu jeho zmenená podoba. Zákon už nediskriminuje jednotlivé plemená, avšak naďalej diskriminuje majiteľov psov ako takých.

Na Slovensku sa tiež našiel poslanec Bajan, farizejsky sa tváriac ako humanista a ľudomil, ktorý sa zmohol iba na preklad oného pôvodného českého návrhu zákona (podotýkam preklad neodborný a v takejto podobe až miestami smiešny). Predložil ho SNR do prvého čítania už 12.6.2001. 

Boli sme o všetkom včas informovaní. 

Nespali sme - burcovali sme všetkých, ktorí by mohli osloviť jednotlivých poslancov, či vlastne hocikoho, kto by mohol poslancom vysvetliť, že tento blud sa zákonom stať nemôže. Náš klub k tomuto návrhu zákona zaujal oficiálne stanovisko (jeho znenie bolo uverejnené v minulom čísle spravodaja). 

Zároveň sme začali zhromažďovať argumenty. Kontaktovali sme zahraničné kluby, písali na zahraničné ministerstvá s prosbou o znenie ich zákonov o chove psov, písali predsedom jednotlivých poslaneckých klubov a výborov, ktorým sme rozoslali asi 40 kníh, informovali širokú verejnosť písaním článkov do kynologickej revue, ktorú na naše náklady obdržali všetky poslanecké kluby, vyžiadali si správu o psychike a povahe psov vykonanej na plemene RR vo Švédsku. Všetky tieto fakty a argumenty sme rozposlali E-mailom i poštou predkladateľovi návrhu zákona – p. Bajanovi a tiež všetkým poslaneckým klubom. Informovali sme o nich širokú verejnosť prostredníctvom internetu.

Poslanec Bajan na onej júnovej schôdzi návrh zákona stiahol.
(A teraz by som sa mohol vrátiť na začiatok môjho písania a znova citovať úvodné vety...)

Tešili sme sa predčasne. 

Tento blud prešiel prvým čítaním parlamentu práve v onen tragický 11.september 2001. Vo víre udalostí si to nik z nás nevšimol, skrátka dozvedeli sme sa to až po 2 týždňoch(!) s tým, že druhé čítanie v parlamente bude 17. januára 2002.

Ihneď sme kontaktovali verejnosť prostredníctvom výzvy na internete, obtelefonovali sme bratislavských členov nášho klubu a dohodli si stretnutie 4. októbra v Bratis-lave s tým, že vymyslíme spoločný postup a rozdelíme si úlohy vo zvrátení tejto situácie. Na tomto stretnutí sme sa dohodli na príprave petície a na lobystickom pôsobení na jednotlivých poslancov. Stretnutia sa zúčastnil aj pán Malík -priateľ pani Sládečkovej- a prisľúbil pomoc a podporu v komunite umelcov. Vedenie klubu bude taktiež naďalej listami oslovovať poslancov a všetkých tých, ktorí vedia veci pomôcť.
Ale.. 
Ešte v ten istý deň na porade, ktorá sa uskutočnila na SKJ, kde boli prizvaní predstavitelia jednotlivých klubov sme sa dozvedeli informáciu, že sú veľmi silné tlaky zákon urýchlene presadiť a ten bude prerokovaný v druhom čítaní už 17. októbra. S určitosťou nevieme v akej podobe sa do druhého čítania dostane, či kategória nebezpečných psov tam bude, a či tam bude aj ridgeback. Fakt je, že na petíciu nie je čas.
Na tomto stretnutí bola vytvorená pracovná skupina z kynológie, ktorá vypracuje spoločné stanovisko. SKCHR tam má svojho zástupcu - Ing. Hederlinga. Toto stanovisko bude odovzdané poslancom. Zverejníme ho na Internete. 

Návrh zákona je na www.rr.sk. Sú tam stanoviská naše, veterinárov, a ďalšie podporné materiály k našim stanoviskám. Je tam prepis rozpravy k prijímanému zákonu. Týchto materiálov je tam toľko, že nie je možné, aby ste ich dostali tlačené domov poštou.

Nemyslite si, že vyňatie rodézskeho ridgebacka zo zoznamu, či zákon bez zoznamu nebezpečných psov je výhra. 

O čo v skutočnosti zákonu a Bajanovi ide? 

Poslanec Bajan argumentuje faktami tragických udalostí útokov psa na človeka. Mimochodom štatistiky dokazujú, že najviac prípadov napadnutia človeka psom majú na svedomí nemeckí ovčiaci, či ich kríženci. Tí v zozname nie sú. Poslanec Bajan je starostom Petržalky. Sídliska, na ktorom sa vyhrocuje konflikt medzi psíčkarmi a obyvateľmi, ktorí psa nevlastnia. 
Prijatím tohto zákona (v návrhu zákona si všimnite, kde je vlastne možné voľne pustiť psa – mne vychádza, že skoro nikde) nastúpi tvrdá represia voči majiteľom psov. 
Nebude kde svojho psa vyvenčiť! 

Mestám sa týmto zákonom dávajú mimoriadne právomoci ohľadne výrubu poplatkov za psov a vyhradzovaniu venčovísk. Mimo venčovísk budú musieť byť všetci psy uviazaní na vodítkach a s náhubkom. V dnešnej chudobnej dobe si neviem predstaviť takú veľkorysosť od mestských rád aby vyhradili psom adekvátne plochy na vyprevádzanie. 

NALIEHAVO VÁS PROSÍM, OBOZNÁMTE SA S TÝMITO MATERIÁLMI, OSLOVTE VO SVOJOM OKOLÍ VPLYVNÝCH ĽUDÍ, KTORÍ MÔŽU ZVRÁTIŤ HLASOVANIE V PARLAMENTE. 
Je to úloha každého z vás, píšte, mailujte poslancom! Pokiaľ máte možnosť, oslovte novinárov. Nespoliehajte sa na zdravý rozum poslancov, oni problému nerozumejú, ale majú veľkú chuť nejaký „psí“ zákon prijať.

Už vidím vytešených mestských policajtov ako vyrubujú pokuty..... 
Tie pokuty sú v tomto návrhu strašné. 

Ďakujem Vám, Ing.Tušan Richard, tajomník klubu

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:24
štatistiky
RR-shop