Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Aby sa nezabudlo...  
Autor: Monika Tušanová| Sobota, 21.11.2015 | Téma: História (2185 čítané)
 

Pri surfovaní internetom som si uvedomila, že nikde nefiguruje ani zmienka o histórii plemena a počiatkoch jeho chovu na Slovensku. Siahla som teda po svojej knihe z roku 1999, kde tieto fakty popisujem a pretvorila som ich do elektronickej podoby tak, aby boli prístupné nielen pamätníkom, ale aj širokej verejnosti zaujímajúcej sa o ridgebacky.

V čase písania knihy Rodézsky Ridgeback, Afričan v Európe (1999) bola doba pre niektorých dnes už nepredstaviteľná, doba bez internetu. Informácie o plemene a jeho chovateľských počiatkoch neboli dostupné a zhromažďovali sa len veľmi ťažko. Všetky informácie boli z osobných kontaktov, za ktorými bolo treba vycestovať, boli v súkromných archívoch a foto albumoch, ktoré sa podávali z ruky do ruky.

Žiaľ, ani dnes, po 20 rokoch v informačnej dobe internetu som nenašla žiadne doplňujúce informácie a fotografie, ktoré by boli faktami archivujúcimi históriu počiatkov nášho chovu. Medzičasom pribúdali stránky chovateľov a nadšencov, ktorí prezentujú iba súčasnosť a vlastné chovateľské úspechy, ale len málokto si spomenie na pôvod svojho psa a na to, na akom základe sme postavili svoje vlastné chovy. Pôvodní chovatelia sa už postupne vytratili a bolo by neospravedlniteľným hriechom na nich zabudnúť a nepoznať tak vlastnú históriu.

V časti "Všetko o ridgebackoch" pribudla pasáž Pionieri doby, ktorá sa postupne v troch samostatných článkoch venuje začiatkom chovu ridgebackov v Európe, bývalom Československu a u nás na Slovensku.


Pionieri doby

Venované zakladateľom nášho chovu, ktorí sa svojim nadšením a prácou zaslúžili o rozvoj plemena Rhodesian Ridgeback na Slovensku.

© Monika Tušanová, 2015


História v skratke

 • Prvého RR, sučku Merigal´s Elanda, zakladateľku chovu vo východnej Európe priviezla zo Švajčiarska Košičanka MVDr. Beatrica Izáková (r.1987). Neskôr bola vo vlastníctve pani M. Viktorinovej.
 • Prvý registrovaný RR na Slovensku bola z CZ importovaná sučka AFRA z Africké Savany (r.1989)
 • Prvý registrovaný vrh RR na Slovensku pochádzal z chovateľskej stanice zo Zámockého parku (r.1991), ktorú vlastnil p. J. Hutár. Matkou vrhu bola AFRA z Africké Savany.
 • Založenie chovateľského klubu (r.1994). Jeho prvým prezidentom bol Ing. Jozef Mičuch (r.1994-1999), ktorý so svojou manželkou a s niekoľkými ďalšími nadšencami sa zaslúžili o rozvoj klubizmu a osvetu plemena.
 • Prvé RR importy zo zámoria na Slovensko, ktoré sa podieľali sa na chove boli v chovateľskej stanici TUSANI Moniky Tušanovej. Sučky Macumazahn Tusani Pearl a Macumazahn Malawi Magic z Austrálie (r.2002) a pes Musafah z americkej chovateľskej stanice Leoridge. (r.2002)
 • Prvý hnedonosý RR podieľajúci sa na SK chove bola Hillvalley's Angel for Luanda, importovaná z Nemecka do chovateľskej stanice LUANDA Milady Ondrejkovičovej. (r.2005)
 • Prvý vrh RR s hnedonosými šteniatkami na Slovensku bol v chovateľskej stanici z Tenisovej (r.2006) po rodičoch Duna Nakaranga x Hasani of Ka-Ul-Li's Ridges.
 • Prvý RR Interšampión bol ASSIO Záhoranka Terky Laurenčíkovej (r.1999)
 • Prvý RR Klubový šampión bol tiež ASSIO (r.1999)
 • Prvý RR s poľovnými skúškami na Slovensku bol ADOR Bukama a BONGO z Dianských luk a pritom ich majitelia Tušanovci neboli poľovníci. (r.1998)
 • Prvý RR so záchranárskymi skúškami bola sučka Canny Saranga v majetku 15 ročnej Petry Desátovej. (r.2005)
 • Prvé RR Canisterapeutky boli Bajka Agátový kvet a Bosweli Bea Solipse v majeku Jany Kadnárovej (r.2005)
 • Prvý RR Coursingový víťaz Slovenska Racing Hounds SK a zároveň 1. RR zo Slovenska s dostihovou licenciou ARH bol Amal z Adarova dvora (r.2005)
 • Titulom Európsky víťaz sa môžu pochváliť pes ASSIO Záhoranka (r.1998), sučka HILLVALLEY's Angel for Luanda (r.2008) a ADELAIDE Wadaru (r.1999).
 • Titulom Svetový víťaz sa môžu pochváliť sučka BALDA Turkana (r.2009) a TUSANI Ani White Lady (r.2013)


Spracovala © Monika Tušanová, 1999-2015
priebežne aktualizované

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:23
štatistiky
RR-shop