Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Stretnutie rozhodcov pre exteriér psov  
Autor: Monika Tušanová| Nedeľa, 01.03.2015 | Téma: Aktuality (1069 čítané)
 
Dňa 21.2.2015 sa konalo stretnutie rozhodcov pre exteriér psov SKJ, ktorého sme sa s manželom zúčastnili. Prinášame vám stručné informácie: Pán J. Shuster objasnil niekoľko noviniek v oblasti výstavného poriadku SKJ a FCI predpisov (zverejnené na SKJ), MVDr. G. Ridarčíková referovala informácie zo zasadania FCI komisií pre rozhodcov a výstavy (bude zverejnené neskôr) a dotkla sa témy "Metodika posudzovania a systém organizácie práce v kruhu". Ing. J. Jursa CSc. mal prednášku na tému "Mechanika pohybu psa" a Ing. J. Matyáš nám predstavil naše národné plemeno - Slovenský čuvač. ÚKK v spolupráci so ZŠK organizuje 14-15.03. 2015 seminár a písomné testy pre vedúcich kruhov a zapisovateľov.

Prezídium SKJ schválilo
poriadky nových slovenských šampionátov:
 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2022 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:30
štatistiky
RR-shop