Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Zmeny v chovateľskom a zápisnom poriadku SPZ  
Autor: Monika Tušanová| Sobota, 17.05.2014 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (2187 čítané)
 
Chovateľský a zápisný poriadok SPZ, § 12 - Narodenie šteniat a zápis šteniat do plemennej knihy, bod 10.):
V preukaze o pôvode musí byť uvedená správna farba šteňaťa aj v tom prípade, ak je neštandardná. Ak chovateľ alebo chovateľský klub zistí, že narodené šteňa vykazuje závažnú vrodenú chybu, ktorá sa ďalším vývojom nemôže zmeniť a nezodpovedá tak štandardu FCI, je povinný o tejto skutočnosti informovať príslušnú plemennú knihu s uvedením konkrétnej chyby do prihlášky na zápis šteniec. Vo všetkých týchto prípadoch označí plemenná kniha preukaz o pôvode týchto šteniat pečiatkou „Neštandardné“.
U nášho plemena RR je to v prípade neštandardného sfarbenia (modra, čierna, biela), DS, šteňa bez ridge, neštandardný ridge, biele znaky nad štandard, viditeľná deformita chvosta. Ďalej sú to chyby ako vrodená hluchota alebo slepota, zajačí pysk, rázštep podnebia, výrazné chyby chrupu alebo anomálie čeľuste, PRA, epilepsia, kryptorchizmus, monorchizmus, albinizmus. (v sporných prípadoch pri hodnotení čeľustí a zostúpenia semenníkov je nutné brať do úvahy vývoj, preto toto odporúčame zaznamenať iba do interného klubového tlačiva pri kontrole vrhu a nie do preukazu o pôvode.) Chovateľ pri prevzatí PP od SPZ skontroluje správnosť údajov a následne PP podpíše, alebo vráti na SPZ k oprave.
 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:21
štatistiky
RR-shop