Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
DBK - na horúcu tému  
Autor: Monika Tušanová| Streda, 09.01.2002 | Téma: Chovateľstvo a genetika (3544 čítané)
 
Alarmujúce percento výskytu dysplázie u plemena RR v Čechách a na Morave ma núti častejšie otvorene diskutovať a vážne sa zaoberať touto problematikou aj u nás na Slovensku.
Aby sme mali informácie o výskyte dysplázie u našich psov, minulý rok sme zaviedli centrálne vyhodnocovanie rtg. DBK. Prečo? Dovtedy sme o jej výskyte na Slovensku nevedeli, keďže sa títo jedinci s pozitívnym nálezom neprihlásili na bonitáciu.
Keď vychádzam z toho, že náš slovenský chov je založený na českom, tŕpnem zakaždým, keď nám do klubu prídu výsledky od Doc. Ledeckého, vyhodnocovateľa snímkov. 

Doterajšia bilancia ma síce ukľudňuje, ale viem, že ak nebudeme aj naďalej prísne a neústupne trvať na tom, aby sa do chovu púšťali jedinci LEN S NEGATIVNYM NÁLEZOM dostaneme sa do vážnej situácie, z ktorej je späť veľmi ťažká a dlhodobá cesta. 

U našich susedov sa urobila chyba ihneď na začiatku keď sa napriek dostatku negatívnych jedincov púšťali do chovu aj jedinci s pozitívnymi nálezmi (HD-1,2,3) s ospravedlnením, že sa k páreniu pozitívneho jedinca sme použiť len negatívny jedinec (HD-0). Z genetického hľadiska došlo k tomu, že v priebehu niekoľko generácií sa veľmi vysoké percento ridgebackov stalo nositeľom génu pre dyspláziu bedrových kĺbov. V súčasnosti oba České kluby povoľujú a púšťajú do chovu jedincov s HD-1. 

U nás na Slovensku sme medzitým púšťali a dodnes púšťame do chovu len jedincov s HD-0 Aj do budúcna nedoporučujem na tom nič meniť, hoc ako sa to zdá byť prísne a diskutabilné čo už je a čo ešte nie je dysplázia. Je to jediná cesta ako čeliť vážnym problémom, ktoré už v okolí (a možno aj u nás) prepukli. 

Mnohé vyspelé zahraničné kluby už týmito problémami prešli, ale mnohé kluby s dyspláziou ešte ťažko bojujú. Dnes je to popri chudozubosti asi najviac diskutovaná téma chovateľov. Na jednom sa však všetci odborníci zhodujú: Aj najmiernejší ústupok sa prejaví v chove nemalou mierou a veľmi ťažko sa z chovu odstraňuje! 

Veľmi pekne spracovanú databázu informácii má moravský klub www.rhodesian-ridgeback.cz
Český klub žiaľ zatiaľ neuverejňuje prostredníctvom internetu informácie ohľadne dysplázie, sú však prístupné chovateľom, členom ich klubu. Výsledky vyhodnocovania rtg. DBK na Slovensku sú priebežne aktualizované a prístupné všetkým chovateľom na našich klubových stránkach.

ČO JE DYSPLÁZIA?

Pod pojmom dysplázia bedrobého kĺbu (DBK) sa rozumie u psov choroba bedrového kĺbu. Spočíva v tom, že hlavica kĺbu presne nezapadá do kĺbovej jamky, ktorá nemá dostatočnú hĺbku. Hlavica sa preto trie o hranu kĺbu a postupne vzniká artritída (zápal bedrového kĺbu). 
Takto postihnutý pes máva bolesti a nie je schopný väčších výkonov. Jeho pohyb nie je celkom čistý, pri ťažších formách dysplázie kríva, až nakoniec nie je schopný vôbec žiadneho pohybu panvových končatín. 
Jednoznačne DBK je dedičná. Podľa štatistík sa koeficient dedivosti pohybuje medzi od 0,2 do 0,4 (t.j. 20-40%), čiže je pravdepodobné, že viac ako polovica prípadov DBK priamo súvisí aj od vonkajších vplyvov, ako sú podmienky chovu, výživa a zaťažovanie vyvíjajúceho sa organizmu. 
Nedostatočná, ale aj prehnaná výživa a záťaž šteňaťa alebo mladého psa môže tiež viesť k dysplázii. Rodézsky ridgeback patrí medzi rýchlo rastúce plemená. Šteňa nám doslova rastie pred očami. Je preto veľmi dôležité, aby sme v období rastu nič nepokazili. Dôležitá je kvalitná vyvážená strava bez zbytočných tukov a kalórií a primeraný pohyb bez záťaže. 

Chovateľské kluby na celom svete venujú problematike dysplázie bedrových kĺbov zvýšenú pozornosť, zaviedlo sa povinné röntgenovanie bedrových kĺbov. Výsledky rtg. bedrových kĺbov sa zapisujú do rodokmeňa a táto informácia sa zapisuje aj všetkým jeho potomkom. Nájdete ju pod medzinárodnou skratkou HD (hip dysplasia). Vyhodnocujú sa obe strany (ľavý i pravý kĺb). 
Zápis HD 0/0 alebo HD A/A (bez nálezu- HD frei) znamená zdravé kĺby bez anatomických odchýlok. Čím vyššie číslo, tým väčšia anatomická nepravidelnosť, tým vyšší stupeň dysplázie. Škála hodnotenia je od 0 - 4, alebo od A - E. 

0 (A) výborne utváraný bedrový kĺb
1 (B) hraničný nález tzv. prechodný stupeň
medzi ideálnym kĺbom a dyspláziou, ktorý signalizuje možné rozvinutie dysplázie. Ak bol tento nález diagnostikovaný pred osemnástym mesiacom veku psa, doporučuje sa po uplynutí minimálne šiestich mesiacoch snímkovanie zopakovať a obe snímky porovnať. Ak došlo čo len k najmenšiemu zhoršeniu stavu kĺbu, ide o dyspláziu. Ak je stav kĺbu nemenný, ide o kĺb s malou anatomickou odchýlkou od ideálu.Výsledok sa do rodokmeňa zapíše až po porovnaní oboch snímkov.
2 (C) ľahký stupeň dysplázie
3 (D) stredný stupeň dysplázie
4 (E) ťažký stupeň dyspláziespracovala M. Tušanová, TUSANI kennel, 1/2002

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:2
štatistiky
RR-shop