Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Kontroly vrhov a etika  
Autor: Milada Krchňavá| Štvrtok, 06.03.2008 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (4906 čítané)
 

Kontroly vrhov a etický prístup chovateľov k chovu RR, TR.

Za rok 2007 sa chcem s vami podeliť o niekoľko postrehov a dojmov z chovateľskej teórie a praxe, ktoré som nazbierala počas môjho pôsobenia vo funkcii poradcu chovu SKCHR.
Vraciam sa tak späť k téme dôležitosti kontrol vrhov a k etickému správaniu v chovateľstve.

Podľa stanov SKCHR poradca chovu alebo kontrolór vrhu musí vykonať minimálne jednu kontrolu vrhu pred odberom šteniat, najneskôr však v 7. týždni veku šteniat. Kontrola sa vykonáva u chovateľa, u všetkých šteniat naraz a všetky šteňatá musia byť v tom čase už tetované.
Čipovanie je možné, ale označenie iba čipovaním nestačí na zapísanie do plemennej knihy.
Podľa hlásení chovateľov a zápisov z kontrol vrhov sa vedú záznamy o počte narodených šteniat a vrhoch, ktoré sú kontrolované a následne sa spisuje záznam pre chovateľský archív klubu a údaje sú poskytnuté i pre archív, štatistiky a záznamy o vrhoch on-line, po nalogovaní sa do zaheslovanej klubovej časti stránky www.rr.sk - pre členskú základňu.

Opätovne sa chcem vrátiť k téme dôležitosti dvoch kontrol vrhu.
Niektorí chovatelia si sami hneď po narodení šteniat urobia predkontrolu vrhu. Ak však v niektorých prípadoch nie sú presvedčení o správnosti svojej kontroly, vtedy je pre chovateľa predkontrola vrhu kontrolórom vskutku vítaná.
Druhá – oficiálna kontrola vrhu je vykonaná zvyčajne v 7. týždni veku šteniat.
Predkontrolu a kontrolu vrhu by mal vykonávať jeden kontrolór, aby prípadné podozrenia z predkontroly vedel porovnať (potvrdiť, vyvrátiť) pri oficiálnej kontrole v 7. týždni šteniat.
Zoznam kontrolórov vrhov nájdete na www.rr.sk  v kontaktoch.

Doporučujem kontrolovať vrh 2x.
PREDKONTROLA VRHU
, by mala byť čo najskôr po narodení šteniat, maximálne do 10 dňa veku šteniat, kedy je možné určiť chyby (dermoid sínus (DS), zalomený chvostík, tretí vír, atď.).
Včasné zistenie prítomnosti DS je veľmi dôležité. Je určite jednoduchšie rozhodovať o eutanázii šteniatka pár dní po pôrode ako v 7. týždni, keď sa už chovateľ o neho s láskou staral 2 mesiace, nehovoriac o tom, že musí sklamať i nového majiteľa. Operácia DS už v mnohých prípadoch potvrdila, že nie je tým najlepším riešením, nakoľko sa môže zistiť, že DS sa nedá odstrániť, alebo po zákroku šteniatko nemusí prežiť plnohodnotný život.
V prvých dňoch po pôrode sa dajú zistiť aj ďalšie chyby -napr. zálomky na chvostíku (ktoré nie sú viditeľné), odhalenie ktorých môže pomôcť chovateľovi pri rozhodovaní o umiestnení šteniatka, či už ako domáceho miláčika alebo perspektívneho chovného jedinca.

Pri druhej kontrole vrhu v 7. týždni veku šteniat kontrolór opätovne preverí, prehmatá sporné chyby alebo podozrenia na chyby zistené pri predkontrole. Kontrolór vrhu spíše zápis z kontroly vrhu a tieto údaje sú evidované klubom.

Etické správanie
Poradca chovu a kontrolóri vrhov prichádzajú do styku s dôvernými informáciami od chovateľov. Nikto z nás nie je viazaný mlčanlivosťou, ale je na nás, ako sa budeme správať (či už chovateľ, poradca chovu alebo kontrolór) voči ostatným.
Pre nás všetkých by mala platiť chovateľská etika, ktorá nepripúšťa zneužívanie zverených informácií na robenie „antireklamy“, klebetenie alebo šírenie „senzácií“ na poškodenie mena, či už chovateľa alebo chovateľskej stanice. V chove je dôležité mať dostatok informácií, ale zaoberajme sa, evidujme a používajme iba tie, ktoré sú pravdivé.
Preto sa nenechajme uniesť niekde, kde to už s chovom nemá nič spoločné ....
V chove, akokoľvek dobre naplánujeme spojenie, preskúmame rodokmene a snažíme sa o čo najlepšie výsledky, má príroda vždy posledné slovo....

Za rok 2007, chcem poďakovať chovateľom za ich spoluprácu, korektné chovateľské správanie a za ich zodpovedné rozhodovanie, ktoré posúva naše plemeno dopredu.

Želám Vám všetkým úspešný rok 2008 :o).

Milada Krchňavá
poradca chovu SKCHR
Február 2008

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:20
štatistiky
RR-shop