Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Zuby všeobecne  
Autor: Milada Krchňavá| Pondelok, 03.12.2007 | Téma: Chovateľstvo a genetika (19708 čítané)
 
Podľa súčasných poznatkov sa zuby podobne ako šupiny rýb a kožné kosti považujú za deriváty kožných šupín (lepidomórií). Lepidomórium je najpôvodnejsším tvrdým útvarom kože rýb z obdobia permu a tvorí ho kužeľovitá dentitínová korunka pokrytá sklonovinovým durodentínom, jednoduchá pulpa a kostná bazálna platnička. Lepidomóriá sú ochranným orgánom kože a dostávajú sa s ektodermovou preliačeninou do ústnej jamky. Tu vznikajú zuby splynutím viacerých základov. Zuby sú zakotvené v koži. Zuby obojživelníkov a plazov sú zväčša usporiadané v jednom rade.
Cicavce už majú redukovaný počet zubov, ktorých tvar je diferencovaný podľa spôsobu života. Rozoznávame rezáky a očné zuby, premoláre a moláre. Chrup so zubami rôznych tvarov sa označuje ako heterodontný.
Očné zuby mäsožravcov sú pretvorené na úchopné zuby, ktorými zviera korisť uchopí a usmrtí. Premoláre cicavcov majú rôzne tvarované žuvacie plochy. Zuby mäsožravcov a hmyzožravcov majú špicaté ostré hrany a sú to sekondontné zuby. Tieto zvieratá nimi rozrezávajú, rozomieľajú alebo lámu potravu.
Väčšina cicavcov má 2 generácie zubov – mliečne a trvalé zuby, pričom toto dvojnásobné vyvtovrenie zubov sa nazýva difodontné. Zuby sa zvyčajne vymieňajú vo vertikálnom smere.

Chrup u psov
Termínom chrup je označovaný súbor zubov jednotlivého zvieraťa. Na jednotlivom zube môžeme zhruba rozoznať 3 časti. Ta časť, ktorá vyčnieva z ďasna, sa nazýva korunka, časť skrytá v ďasne je koreň a prechod medzi koreňom a korunkou nazývame krčok.
Zub psa je zložený z 3 vrstiev – zo skloviny, zuboviny a tmeloviny. Zubovina je veľmi tvrdá hmota žltastej farby. Má v sebe dutinu, v ktorej je mäkká zubná dreň bohatá na nervy a cievy. Sklovina je najtvrdšou zložkou zubov a pokrýva zubovinu korunky. Je bielej farby, u mladého psa máva až modravý nádych. Žltavá tmelovina pokrýva zubovinu koreňa a krčku. Ďasno v okolí zubov je označované ako paradentium. (para = pri , dens = zub, paradentium= tkanivo v okolí zubu) a je to oblasť, ktorej by mali majitelia psov venovať veľkú pozornosť.

Dospelé psy majú 42 zubov - 20 v hornej čelusti a 22 v spodnej.

Počet mliečnych zubov

Počet trvalých zubov

Vek - prerezania mliečnych zubov

Vek psa- pri prerezaní trvalých zubov

28

• 14 horná čeľusť
• 14 spodná čeľusť

42

• 20 horná čeľusť
• 22 horná čeľusť

3-8 týždňov

12-26 týždňov

Podľa tvaru a umiestnia rozoznávame u psa tieto zuby:

  • Rezáky – (dentes incisivi) označované ako I1 – I3 – sú uložené v medzičelustných kostiach v horej i dolnej čeľuste vždy po šesť.
    rezáky hornej čeluste sú väčšie ako rezáky spodnej čeluste.
  • Očné zuby – (dentes canini) označované ako C – sú najdlhšie zuby psa, s hlbokým a dlhým koreňom; zo strán sú mierne sploštené, inak majú kužeľovitý tvar.
  • Črenové zuby (premoláre) – (dentes praemolares) sú označované ako P1 – P4 – nasledujú za očnými zubami a od nich sa aj počítajú (prvý je premolár za očným zubom – P1). Medzi premolármi sú pravidelné medzery. V hornej i spodnej čelusti je vždy rovnaký počet premolárov, na každej strane 4.
  • Stoličky (moláre) – (dentes molares) sú označované ako M1 – M3 a naväzujú na premoláre. Moláre sú postavené tesne vedľa seba a ich počet je rozdielny v hornej a dolnej čeľusti. V hornej čeľusti sú na každej strane 2 moláre, v spodnej 3.


horná čeľusť


spodná čeľusť

V ideálnom prípade sú zuby pravidelne rozdelené v hornej a spodnej čelisti. Celý chrup je tak možné rozdeliť na 4 časti. Na tom sú postavené takzvané zubné vzorce, ktorými sa vyjadrujú počty zubov u jednotlivých zvierat. Jedná sa vlastne o zlomok, ktorý má v čitateli uvedený počet zubov v polovici hornej čeľuste a v menovateli počet zubov v polovici spodnej čeľuste.

Vzorec trvalého chrupu psa:

3I 1C 4P 2M
---------------------- x 2 = 42
3I 1C 4P 3M


Šteňatá sa rodia bezzubé. Prerezávanie mliečneho chrupu začína medzi tretím a piatym týždňom. Ako prvé rastú väčšinou očné zuby, nasledujú rezáky a premoláre. Vzorec mliečneho chrupu psa je rovnaký pre spodnú i hornú čeľusť.

3i 1c 3p
------------------ x 2 = 28
3i 1c 4p

V mliečnom chrupe nie sú zastúpené moláre a nebývajú, okrem výnimiek, ani prvé premoláre (P1). Výmena mliečnych zubov za trvalé začína v polovici štvrtého až začiatkom piateho mesiaca.


Ako prvé vypadávajú rezáky, potom črenové zuby a očné zuby. Postupne dorastajú moláre.
Pri prerezávaní trvalého chrupu má šteňa rovnaké problémy, ako poznáme u detí, teda opuchy a zápaly ďasien a bolesť. Prejaví sa to ich stratou pokoja, odmietaním potravy alebo slintaním. Je vhodné v tomto období d šteňaťu na ohrýzanie nejaký tvrdší predmet, čím sa zmierni bolesť ďasna a urýchli sa vypadávanie mliečnych zubov.

Výmena zubov je značne ovplyvnená i kvalitou výživy. Z hľadiska starostlivosti o psa je spôsob výmeny zubov zaujímavý. V normálnom prípade rastie trvalý zub tak, že svojho mliečneho kolegu z ďasna vytláča.
V poslednej dobe sa ale objavujú prípady, keď trvalé zuby rastú vedľa alebo za mliečnymi zubami. Štena potom vyzerá ako malý žralok, pretože mu rastú zuby v dvoch radoch. Výsledkom môžu byť rôzne problémy.


Zuby sú tesne vedľa seba a tvoria akési „chraštie“, v ktorom sa zadržujú zvyšky potravy alebo pozostatky po hre, napr. kúsky tkanín alebo rozkúsaných hračiek. V prípade, že mliečne zuby pretrvávajú do vyššieho veku, je možné pozorovať výrazný sklon k tvorbe zubného kameňa a niekedy i zubným kazom. Z chovateľského hľadiska teda do určitej miery hrozí nebezpečenstvo, že pretrvávajúce a zároveň prekážajúce mliečne zuby spôsobia, že trvalé zuby vyrastú v nežiaducich miestach alebo líniách a to môže niekedy ovplyvniť napr. typ skusu. Názory na to, ako problém s pretrvávajícími mliečnymi zubami riešiť, sa rozchádzajú. Neodporúča sa zuby vylamovať a pokiaľ by mali byť vytrhnuté, patrí zákrok do rúk veterinára. Zvlášť v prípade očných zubov hrozí nebezpečenstvo, že s vytrhnutím mliečneho zubu sa poruší výživa zubu trvalého. Ten potom sčerná a niekedy i vypadne.

Na obrázku už prerezané trvalé zuby.Tento röntgenový snímok zobrazuje uloženie zubov a hĺbku koreňov zubov v sánke.


Ukážka dĺžky koreňa zubu.


Pri výmene zubov, ako už bolo spomenuté, môže dôjsť i k prípadu, že pod mliečnym zubom nie je podložený trvalý zub. Stáva sa to zvyčajne u premolárov. Tak mliečny zub môže pretrvávať v ďasne dlhšie, a preto sa môže niekedy chovateľom stať, že ho považujú za trvalý. Po určitej dobe však mliečny zub tak či tak vypadne.

V týchto prípadoch sa odporúča zobrať psa na röntgen, kde sa dá zistiť, či je zub podložený a nevyšiel, alebo sa nenachádza v čeľusti vôbec. Nie je možné, aby si pes sám vyrazil zub.
Z vyššie zobrazených obrázkov je jasné, že korene zubov sú 2x tak hlboké ako samotný zub. V prípade vylomenia trvalého zubu by musel byť pes ťažko zranený (napr. zrážka s autom alebo kopnutie konským kopytom atď.) a musel by mať veľmi poškodenú, nalomenú či zlomenú sánku.

Chyby zhryzu, málozubosť a nadpočetnosť

  • Oligodontia málozubosť, ak má jedinec menej ako 42 zubov.
  • Polyodontia (hyperdontia) nadpočetnosť zubov, ak má jedinec viac ako 42 zubov.


predkus


podkus


kliešťový zhryz


nožnicový zhryz

Predkus ak je dolná čeľusť dlhšia ako horná čelusť.
Podkus
ak je dolná čeľusť kratšia ako horná, tak že medzi radom dolných a horných rezákov je medzera.
Kliešťový záhryz
ak rezáky dosadajú na seba svojimi reznými hranami.
Nožnicový záhryz
ak rad horných rezákov prekrýva dolné rezáky tak, že sa dolné rezáky dotýkajú vnútorných plôch horných rezákov.

Pri určovaní správneho zhryzu je dôležité, aby sme vedeli rozoznať správny tvar hlavy napr. predĺžené: (kólie, chrty), s krátkym tvarom (buldog, pekinéz, boxer...) a so stredným tvarom hlavy (retriever, nemecký ovčiak i Rhodészky ridgeback).

Korektný chrup

správne uloženie premolárov

Nesprávne uložený očný zub
Je považovaný za abnormalitu, keď je vrchný očný zub v zhryze uložený pred spodným očným zzubom. Toto zlé položenie spôsobuje, že pes je náchylnejší na rôzne zubné choroby, prípadne skoršiu stratu zubov.

ortho.jpg (19757 bytes)


Ortho -- Underbite.jpg (30620 bytes)
nesprávne uloženie premolárov

Zhryz
Normálny zhryz pri plemenách s tvarom lebky dlhším alebo stredným je nožnicový zhryz.
Vrchné rezáky majú byť pred spodnými a majú k sebe priliehať. Spodný očný zub – jeho hrot má byť za vrchnými rezákmi. Premoláre majú v zhryze do seba zapadať – teda vypĺnať priestory vzájomne medzi sebou.

Chyby zhryzov
Predkus
ak je dolná čelusť dlhšia ako horná čelusť.
Podkus
ak je dolná čelusť kratšia ako horná tak, že medzi radom dolných a horných rezákov je medzera.
Kliešťový zhryz
ak rezáky dosadajú na seba svojimi reznými hranami.

Nožnicový zhryz ak rad horných rezákov prekrýva dolné rezáky tak, že sa dolné rezáky dotýkajú vnútorných plôch horných rezákov.
Podkus, otvorený a skryvený skus sú chybné zhryzy a sú považované za geneticky podmienené.

Ortho -- Underbite.jpg (30620 bytes)
predkus


podkus

openbite.jpg (26565 bytes)
otvorený zhryz – ak sa rezáky nestretávajú


Kliešťový zhryz


Rozhádzaný zhryz


skryvený skus

Chýbajúci zub alebo zub navyše
Oligodontia – málozubosť, ak má jedinec menej ako 42 zubov.

Polyodontia (hyperdontia) – nadpočetnosť zubov, ak má jedinec viac ako 42 zubov.

Niektoré štandardy požadujú, aby bol pes plnochrupý, v iných je povolené, aby chýbali určité zuby...
V období domestikácie museli psy zuby viac namáhať, používali ich častejšie, nakoľko boli nútení si potravu zaobstarať sami.
V dnešnej dobe je pes viac-menej spoločník človeka, ktorý sa oňho postará. I táto skutočnosť sa určite podpísala na tom, že sa psom neprerezávajú zuby alebo im chýbajú.
V prípade, že sa trvalý zub neprereže, treba sánku zröntgenovať, a tým sa zistí, či je zub podložený.
Chýbajúci zub alebo zub navyše sú považované za genetickú chybu.

missing.jpg (91676 bytes)
chýbajúci P4
ortho.jpg (8373 bytes)
8 rezákov (šteniatko boxera)
normálne má byť 6

Starostlivosť o chrup psa.
Čo sa stane, ak si prestaneme umývať zuby? Dokonca aj keby sme jedli iba tvrdú potravu, ako väčšina psov, stále by sme mali problémy s chrupom. Mali by ste čistiť zuby vášho psa aspoň 2 x týždenne, najlepšie však každý deň. Nie je to až také obtiažne ako si myslíte! Čistenie zubov kefkou odstraňuje nahromadený bakteriálny povlak (plak) z povrchu zubov. U psov, na rozdiel od ľudí, plak zriedka spôsobuje zubný kaz, ale zato veľmi často spôsobuje ochorenia periodoncia (závesného aparátu zubov, ďasien a kostí). Ak sa tieto ochorenia včas neliečia, spôsobujú bolestivosť a stratu zubov.

Čo je to plak, ako vzniká a prečo ho treba odstraňovať?
Na povrchu zubov každého živočícha žije množstvo baktérii, ktoré na nich vytvárajú slizovitý povlak – zubný plak. Pokiaľ tento sliz nie je odstraňovaný, baktérie postupne produktmi svojej látkovej výmeny narušujú sklovinu zuba. Povrch skloviny sa tak stáva drsným. V priebehu niekoľkých mesiacov začína ukladanie minerálnych substancií zo slín do plaku a vzniká tzv. zubný kameň. Kameň samotný by pre chrup nebol taký nebezpečný, ale vo svojich póroch vytvára veľmi vhodné prostredie pre množenie choroboplodných zárodkov spôsobujúcich zápaly ďasien, zubný kaz a zápaly kosti.

Prečo niektoré psy majú zubný kameň a iné nie?
Ukazuje sa, že podobne ako u ľudí, hlavnú rolu tu hrá genetika (anatomické usporiadanie ústnej dutiny, zloženie slín, stav imunity). Dôležité sú aj ostatné faktory – diéta, žuvacie pomôcky, celkový zdravotný stav.

Môže byť domáca starostlivosť o chrup riziková?
Áno, pri nesprávnej aplikácii môže byť nebezpečná ako pre zviera, tak pre majiteľa. Domáca starostlivosť je denná kontrola plaku určená k dodržiavaniu ústnej hygieny a prevencii vzniku ochorení zubov a ďasien. Nedokáže však odstrániť zubný kameň, vyčistiť periodontálne vačky, ani zhojiť zubný kaz. Domáca starostlivosť by mala byť zahájená až po profesionálnom vyšetrení a ošetrení chrupu vášho zvieraťa veterinárnym lekárom. V žiadnom prípade neaplikujte bez predchádzajúcej konzultácie s veterinárom žiadne liečivé prostriedky do ústnej dutiny!

použitá literatára: výňatky z časopisu Pes přítel člověka číslo 12/2003, obrázky – ilustračné.

Spracovala: Milada Krchňavá / November 2007
Luanda RRs - http://www.lady-ridgeback.sk

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:30
štatistiky
RR-shop