Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Dlhá cesta psíka od chovateľa k bonitácii  
Autor: Monika Tušanová| Nedeľa, 09.01.2005 | Téma: Chovateľstvo a genetika (4201 čítané)
 
Je nutné si uvedomiť, že si od žiadneho chovateľa nedokážeme kúpiť ideálneho psíka, že žiaden chovateľ nemôže sľúbiť, že ten, či onen psík bude úspešný na výstavách a už vôbec nemôže zaručiť, že psík bude chovný.

Dobrý chovateľ vie, že ideálny chov je ilúzia, vie aké riziká nesie chovateľstvo, vie čeliť problémom a správne sa k nim postaviť, nezakrývať si oči a vedieť sa poučiť z chýb.

Chovateľstvo nie je o rozmnožovaní a umiestňovaní šteniat. Práca chovateľa sa nekončí predajom šteniatka, tam sa iba začína! Chovateľstvo je dlhá cesta, ktorou chovateľ mnohokrát prechádza s radosťou, ale i sklamaním. Cesta ktorou sa učí a nikdy nevie všetko. Chov psov je práca so živým tvorom, ktorého matkou je vždy príroda. Môžeme sa snažiť a v dobrej viere konať, ale vždy tu je a bude riziko sklamania. Prácu chovateľa preverí čas. Len čas ukáže nakoľko boli chovateľove plány a ideály dobré. Krédom chovateľa by preto malo byť: „Chovaj vždy tak, aby si sa mohol s čistým svedomím poohliadnuť a pozrieť do očí svojich šteniat a ich majiteľov.“

Zopár užitočných rád, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam:

Pri predávaní šteňaťa nadobúdateľovi chovateľ podrobne opíše exteriér šteňaťa (tvar ridge, biele znaky, skus, chvost, u samcov aj semenníky), oboznámi kupujúceho s chovateľskými podmienkami SKCHR, štandardom plemena a všetkými odchýlkami, ktoré šteňa v čase odberu vykazuje. 
Chovateľ môže v rámci kúpno-predajnej zmluvy urobiť prehlásenie, že dané šteňa spĺňa (alebo nespĺňa) výstavné predpoklady, avšak chovné predpoklady posudzuje výhradne bonitačná komisia. 
Chovateľ by nemal dať podpísať v zmluve klauzulu o zdraví šteňaťa (väčšinou je nadobúdateľ laik), súčasťou zmluvy je očkovací preukaz s aktuálnym zdravotným záznamom veterinára. 
Chovateľ by nemal umiestniť psíka, pokiaľ nie je zdravý alebo má pruh či nezostúpené oba semenníky. Ak tak urobí, musí na to nadobúdateľa upozorniť v zmluve.
Chovateľ by mal byť v kontakte s majiteľmi šteniat, zaujímať sa o ich zdravotný stav, sledovať ich vývoj a pokiaľ môže, niekoľkokrát osobne prehliadnuť psa v období jeho vývinu. 

Ak dôjde k úrazu, následkom ktorého by mohol psík mať problém pri bonitácii, je nutné IHNEĎ konať a bezodkladne sa kontaktovať s poradcom chovu. 

Monika Tušanová, poradca chovu, TUSANI kennel1/2005Poznámka: článok prešiel jazykovou úpravou
 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:30
štatistiky
RR-shop